1. Blog
 2. Faverin (Fluvoxamine) Nedir? Faverin Yan Etkileri Nelerdir?

Faverin (Fluvoxamine) Nedir? Faverin Yan Etkileri Nelerdir?

 • Faverin (Fluvoxamine) Nedir?
 • Fluvoxamine Nedir?
 • Faverin Ne İşe Yarar?
 • Faverin Hangi Hastalıklarda Kullanılır?
 • Faverin Nasıl Kullanılır?
 • Faverin Yan Etkileri Nelerdir?
 • Faverin Hangi İlaçlarla Birlikte Kullanılamaz?
 • Faverin Kullanırken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?
 • Fluvoxamine İçeren İlaçlar Nelerdir?
 • Faverin Reçetesiz Alınabilir mi?

Faverin (Fluvoxamine) Nedir?

Faverin, içerisinde fluvoksamin adlı etken maddeyi barındıran ve sıklıkla majör depresyon ya da obsesif kompulsif bozukluk gibi yaygın görülen psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Faverin'in görevi beyinde salgılanan nörotransmitterlerden biri olan ve sinir hücreleri arasında gerçekleşen iletişimi düzenleyen hücrelerden birisi olan serotonin seviyelerini düzenlemektir. Zira özellikle depresyon ve birçok diğer psikolojik duygu durum bozukluğu beyindeki serotonin eksikliği sebebiyle ortaya çıkar.


İçeriğinde fluvoksamin maleat adlı etken maddeyi barındıran Faverin, temel olarak kişinin beynindeki serotonin miktarını yüksek tutmayı amaçlar. Faverin bu özelliği sebebiyle antidepresan ilaçlar arasında yer alır. Doktorun uygun gördüğü durumlarda 18 yaşının üzerindeki her hasta tarafından kullanılabilir. Ancak kimi durumlarda da 8 yaş ve üzerindeki çocuklarda obsesif kompulsif bozukluğun tedavisi için kullanılabilmektedir.


Fluvoxamine Nedir?

Fluvoksamin veya Fluvoxamine, SSRI (Selektif Serotonin Gerialım İnhibitörü) grubuna dahil olan bir etken maddedir. En bilinen şekliyle Luvox, Luvox CR ve Faverin adlı ilaçların içerisinde bulunur. Söz konusu etken madde, majör depresif bozukluk tedavisinde de yaygın olarak kullanılsa da, asıl olarak obsesif kompulsif bozukluk (OKB) ve anksiyete bozukluğunun tedavi edilmesinde oldukça maharetlidir.


Diğer selektir serotonin gerialım inhibitörlerine kıyasla bağımlılık yapıcı etkisi daha yüksektir. Dolayısıyla bu etken maddeyi içeren ilaçları bırakmak biraz daha zordur ve kişinin mutlaka kendi başına hareket etmeyip doktoruyla iletişimde olması gerekir. Ayrıca metabolitesi aktif olmayan tek SSRI nitelikli ilaç olarak da bilinmektedir.


Faverin Ne İşe Yarar?

Faverin, temel olarak beyin hücreleri arasındaki iletişimi sağlayan ve kişinin ruh halini düzenleyen serotonin maddesinin beyindeki dağılışını düzenler. İlaç bu işlevi sayesinde kişinin kendisini daha iyi, mutlu ve huzurlu hissetmesine sebep olur. Bununla birlikte kişinin sahip olduğu takıntı ve yorgunluk gibi sorunların düzelmesi de serotonin seviyelerinin ideal seviyeye gelmesiyle mümkün olabilmektedir.

İlaç, yaklaşık 1 haftalık bir kullanımdan sonra etkisini serotonin seviyelerini yavaş yavaş optimum hale getirmeye başlar ve kişi ilacın olumlu etkilerini hisseder. Bu özellikleri sebebiyle aşağıda bahsedilen hastalıkların tedavisinde Faverin’e başvurulabilmektedir.


Faverin Hangi Hastalıklarda Kullanılır?


Depresyon (Majör Depresif Bozukluk)

Oldukça sık rastlanılan bir psikolojik rahatsızlık olan depresyon; kişinin hayatının birçok farklı aşamasında ortaya çıkabilir ve kronik bir hal alabilir. Majör depresif bozukluk yaşayan kişiler sosyal hayatta, iş hayatında ve genel olarak kendi iç dünyalarında oldukça rahatsız edici belirtiler yaşar. Bunlar arasında en sık görülen belirtiler ise: umutsuzluk ve çaresiz hissetmek, kişinin kendisini boşlukta hissetmesi, zihnin bulanık olması, değersiz, suçlu, yılgın ve enerjisiz hissetmek ve buna ek olarak iştahın normale kıyasla fazla artması ya da azalması olarak sıralanabilir.


Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)

Obsesif kompulsif bozukluk, takıntılı düşünce ve dürtülerin oluşturduğu obsesyon ile sürekli tekrar eden fiziksel ve zihinsel eylemleri temsil eden kompulsiyonun birleşimi sonucunda ortaya çıkan bir psikolojik rahatsızlıktır. Kişinin sahip olduğu takıntılı ve yineleyici düşünceler kişinin yaşamını oldukça olumsuz bir şekilde etkiler. Bu duruma sahip olan kişiler yaptıkları çeşitli hareketlerin mantık dışı ve gereksiz olduğunun farkındadır.


Ancak yine de kendilerini bu eylemleri yapmaktan alıkoyamazlar. Kimi durumlarda belirli bir özelliğin daha çok öne çıktığı görülür. Yani bazı kişilerde kişinin tedirgin hissetmesine sebep olan, yapmaktan kendisini alıkoyamadığı ve sürekli tekrar eden düşüncelere sahip olduğu Obsesyon (Takıntı) durumu daha baskın olabilir. Bazı kişilerde ise bu takıntılı düşüncelerin ortadan kaldırılması için icra edilen, kişinin kendi kontrolü dışında yaptığı ve tekrar edici davranışlar yani kompulsiyonlar ön plandadır.


Faverin (fluvoksamin) yukarıda belirtilen psikolojik rahatsızlıkların tedavi edilmesi sürecinde oldukça etkili bir ilaçtır. Bununla birlikte, ilacın kimi durumlarda bağımlılık yapıcı etkisi yüksek olabilse de, diğer birçok psikolojik ilaca kıyasla daha az yan etkiye sahiptir. Dolayısıyla günümüzde söz konusu hastalıkların tedavisi amacıyla sıklıkla tercih edilmektedir.


Faverin Nasıl Kullanılır?

Faverin'in ideal doz hesabı kişinin sahip olduğu hastalığın türüne, ağırlığına ve kişinin genel fiziksel - duygusal durumuna göre yapılmaktadır. Majör depresif bozukluk ve obsesif kompulsif bozukluk sebebiyle tedaviye başlayan kişilere genellikle günün akşam saatlerinde alınan Faverin 100 mg ya da Faverin 50 mg önerilmektedir. Diğer birçok psikyatrik ilaçta olduğu gibi Faverin'de de tedavinin ilk aşamalarında düşük doz kullanılır ve zamanla doktorun belirlediği çizelge takip edilerek doz artırımı yapılır.


Doz hesabı yapılırken genellikle 100 mg ile 300 mg değerleri arasında kalınır. İdeal doz 100 - 150 mg civarıyken bu miktar kişinin durumuna ve ilacın sebep olduğu etkilere bağlı olarak 50 mg'a kadar düşürülebilir ya da 300 mg'a kadar artırılabilir. 150 mg'dan yüksek dozda Faverin kullanan kişilere ise tüm dozu tek seferde almaları önerilmez. Bunun yerine doktor ilacın iki ya da üç farklı zaman diliminde alınmasını önerir.


Eğer kişiye verilen doz herhangi bir ağır yan etkiye sebep olmadıysa ve kişinin psikolojik sağlığını olumlu bir şekilde etkiliyorsa, bir süre boyunca doz değişimi yapılmadan kişinin durumu gözlemlenir ve ideal doz belirlenir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen kriterlere göre bu tür psikolojik rahatsızlıkların iyileşmesinde daha kesin bir sonuç elde edebilmek için ilaçların en az 6 ay kullanılmaları gerekmektedir.


Fakat yine de söz konusu kişi yaklaşık 2-2,5 aylık bir tedavi sonrası Faverin'den yeterli verimi alamadığını hissediyorsa, takıntıları ya da depresif ruh halinde kayda değer bir düzelme olmadıysa tekrardan doktoruyla iletişime geçmelidir. Zira böyle bir durumda ya ciddi bir doz artırımı yapılacak ya da kişinin durumuna daha iyi etki edebilecek yeni bir ilaç belirlenecektir.


Faverin Yan Etkileri Nelerdir?

Faverin, birçok durumda ciddi yan etkilere sahip olmayan bir ilaçtır. Dolayısıyla faverin kullananlar genellikle sancılı bir tedavi süreci geçirmezler. İlacın sebep olduğu hafif seviyedeki yan etkiler genellikle ilacın birkaç haftalık kullanımından sonra ortadan kalkar ya da sorun oluşturmayacak kadar hafif bir düzeye iner. Bununla birlikte, eğer kişinin hissettiği yan etkiler ilacın belirli bir süre boyunca kullanılmasına rağmen hala aynı şekliyle devam ediyorsa ya da aksine daha da şiddetli bir hal aldıysa kişi derhal doktoruyla iletişime geçmeli ve bu durumu doktoruna bildirmelidir.


Faverin’in yan etkileri ise genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

●     Hafif karın ağrısı.

●     Baş ağrısı.

●     Baş dönmesi.

●     Kişinin kendisini kötü, huzursuz ve kaygılı hissetmesi.

●     İştah kaybı.

●     İshal, kabızlık ve hazımsızlık gibi bağırsağı etkileyen problemlerin yaşanması.

●     Ağız kuruluğu.

●     Kalp atış hızının artması.

●     Uyku bozuklukları. Bu durum ilacı kullanan kimi kişilerde uykuya dalmakta güçlük olarak ortaya çıkabilirken, kimi kişilerde ise tam tersi uyanmakta güçlük çekip gün içerisinde uyuklamak olarak kendisini gösterebilir.


Yukarıda bahsi geçen belirtiler yaygın görülen belirtiler arasında yer alırlar. Ciddi bir hal almadıkları ya da uzun bir süre boyunca devam etmedikleri sürece bir endişe sebebi oluşturmazlar. Ancak kimi durumlarda ciddi belirtiler ortaya çıkabilir. Bu tür belirtilerin varlığı durumunda kişi derhal bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır:

●     Yoğun karın ağrısı.

●     Yüz, dudak, dil ve boğazda şişliklerin ortaya çıkması.

●     Göğüs bölgesinde ağrı ve baskı hissedilmesi. Buna ek olarak kişinin nefes almakta zorlanması.

●     Kurdeşen.


Faverin Hangi İlaçlarla Birlikte Kullanılamaz?

Faverin, içerisinde etken madde olarak Fluvoksamin barındırır. Söz konusu etken madde, ilacın kullanımı kesilse dahi yaklaşık 1 ay boyunca kişinin kanından tamamen atılamaz. Bununla birlikte, fluvoksamin birçok ilaçla güçlü bir etkileşime girer ve böylelikle kişinin sağlığı olumsuz yönde etkilenebilir. Dolayısıyla kişi, eş-dost tavsiyesiyle ya da çeşitli farklı yollardan ilaç kullanmaya başlamamalı ve mutlaka doktorunun yapacağı muayene ve testler sonucunda ilacı kullanmaya başlamalıdır.


Fluvoksaminin etkileşime girdiği ilaçlar şu şekilde sıralanabilir: Tramadol, kan sulandırıcı ilaçlar, sarı kantaron takviyeleri, diğer serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI), aspirin, Lityum, Monoamin oksidaz (MAO) inhibitörleri, trisiklik antidepresanlar, karaciğerde oksidasyonla metabolize olan ilaçlar, benzodiazepinler ve benzeri ilaçlar.


Faverin Kullanırken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Psikiyatrik ilaçlar kişinin duygu durumunun, takıntılarının ve genel ruh halinin düzelmesine dair birçok olumlu katkı yaparlar. Ancak bu tür ilaçlar kullanılırken kişinin dikkat etmesi gereken hususlar vardır. İlacı reçete eden doktor, çoğu durumda kişiye ilacı nasıl kullanması gerektiğini detaylı bir şekilde anlatacaktır. Aynı hususlar faverin için de geçerlidir. Faverin kullanırken dikkat edilmesi gereken faktörler aşağıda sıralanmıştır:

●     Eğer kişi ilacı kullandıktan sonra çeşitli alerjik reaksiyonlar yaşıyorsa ya da Faverin'in kullanılan diğer ilaçlarla etkileşime girdiği anlaşıldıysa kişi derhal ilaç kullanımını kesmeli ve doktoruyla iletişime geçmelidir.

●     İlaç kimi durumlarda tam tersi etki yaparak kişinin sahip olduğu intihar düşüncelerinin artmasına yol açabilir. Dolayısıyla kişi yakın çevresi tarafından ilacı kullanmaya başladığı ilk 5 - 10 günlük bir süre zarfında gözleme tabi olmalıdır.

●     Diğer pek çok psikolojik ilaçta olduğu gibi Faverin kullanırken de kesinlikle alkol alınmamalıdır. Zira alkol ilacın içerisinde bulunan etken madde ile etkileşime girip ciddi yan etkilere yol açabilir. Aynı zamanda alkol tüketmek birçok durumda kişinin sahip olduğu psikolojik rahatsızlıkları daha da tetikleyeceği için, tedavi sürecini olumsuz bir şekilde etkiler.

●     Faverin kullanan kişi eğer hamileyse ya da emzirme dönemindeyse ilacın kullanımında ihtiyatlı olunmalıdır. Doktor bu tür durumlarda ilacın kullanımını kesme kararı alınabilir. Eğer ilaca devam etme kararı verildiyse, kesinlikle doktorun önerdiği dozun dışına çıkmamak gerekir.


Fluvoxamine İçeren İlaçlar Nelerdir?

Fluvoxamine Maleate etken maddesini içeren ilaçlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

●     Faverin

●     Revoxin

●     Luvox

●     Luvox CR


Faverin Reçetesiz Alınabilir mi?

Faverin, diğer birçok psikiyatrik ilaç gibi reçetesiz şekilde satılması mümkün olmayan bir ilaçtır. Zira ilacı bilinçsiz doktor tavsiyesi olmadan kullanmak kişide ciddi yan etkilerin ortaya çıkmasına sebep olabilir. Dolayısıyla faverin sadece bu alanda uzmanlaşmış olan psikiyatristler tarafından reçete edilebilen bir ilaçtır.


Uzman PsikologNurdan YAZICI UNAL-19.05.2022
Psikolog Merkezi