1. Blog
  2. Psikoloji ve Meslek Etiği

Psikoloji ve Meslek Etiği

Her meslek grubunda olduğu gibi psikoloji alanında da "Etik" kavramı yüksek bir öneme sahiptir. Bu alanda yapılan çalışmaların süistimallere açık olması ve meslek içerisindeki yanlış rekabet yaklaşımları mesleki etik konusunun önemini daha da arttırmaktadır.


Enstitüler, dernekler ve sivil toplum kuruluşlarını tarafından sık sık tartışılan ve üzerinde çalışmalar gerçekleştirilen etik kavramı Türk Dil Kurumu Sözlüğü'nde "ahlak", "meslek ahlakı" ve "ahlakbilim, törebilim" isimleriyle tanımlanmıştır. Sözlük tanımına göre temel de ahlakın yer aldığı bu kavram kişisel hırslar, ekonomik beklentiler, bilim dışı faaliyetlerle kötüye kullanılmakta ve meslek grubu içerisinde yer alan diğer psikologların da mesleki itibarlarını olumsuz yönde etkilemektedir.


Genel anlamda etik kavramını incelediğimizde etik terimi Yunanca'dan "karakter" anlamına gelen "ethos" sözcüğünden türemiştir. Ahlaki anlayışın topluma, kültüre, bölgeye vb. beşeri faktörlere göre değişkenlik göstermesi sebebiyle "karakter" tanımıyla bir bakış açısı getirmek daha uygun görünmektedir.


Ahlak bir çok faktöre göre değişkenlik gösterebilir, fakat karakter yapılan eylemi en iyi yansıtan tanımlamadır. Örneğin geleneksel toplumlarda aile büyüklerinin içerisinde bacak bacak üsüne atarak oturmak ahlaksızlık olarak tanımlanırken farklı bir coğrafya da bu davranış normal olarak karşılanmakta, aksine rahatlık ve yakınlığı simgeleyebilir. Dolayısıyla ahlak ve etiği birbiriyle eş anlamda kullanmamak; etik kavramına "karakter" olarak bakmakta fayda vardır.


Yazımızın başında da bahsettiğimiz gibi psikoloji alanında mesleki etik kavramı karşılıklı güven ve fayda açısından oldukça önemlidir. Çalışma ve sosyal hayatın bir çok alanında hizmet veren psikologların danışanlarıyla kuracakları bağın anahtarı güvendir. Güvenin olmadığı ya da süistimal edildiği bir ortamda yapılan etik dışı faaliyetler alanın içerisinde yer alan tüm meslektaşların konumunu, toplumun bu alana karşı düşüncelerini olumsuz olarak ekilemektedir.


Tüm sektörlerde olduğu gibi psikoloji alanında mesleki etik tartışmaları sürekli olarak güncel kalmakta, bu alana yönelik bir çok çalışma gerçekleştirmektedir. Psikolog Merkezi olarak mesleki etik konusuyla ilgili yapılan çalışmaları belli aralıklarla sizlere paylaşmak bu konuya dikkat çekmek istiyoruz. Bu noktada genel etik ilke ve kuralları (yetkinlik/yeterlilik, yararlı olmak ve zarar vermemek, sorumluluk, dürüstlük, insan haklarına saygı ve ayrımcılık yapmama), özel alanlarla ilgili etik kurallar(eğitim, terapi, değerlendirme, araştırma) ve etik meselelerin çözülmesine yönelik Türk Psikologlar Derneği tarafından hazırlanan "Etik Yönetmeliği" ni sizlerle paylaşmak bu konuya dikkat çekmek istiyoruz.


TPD Etik Kurulunun uzun süreli çalışmaları sonucu hazırlanan "Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği" ni incelemek için tıklayınız.


Her meslek grubunda olduğu gibi psikoloji alanında da "Etik" kavramı yüksek bir öneme sahiptir. Bu alanda yapılan çalışmaların süistimallere açık olması ve meslek içerisindeki yanlış rekabet yaklaşımları mesleki etik konusunun önemini daha da arttırmaktadır.

Enstitüler, dernekler ve sivil toplum kuruluşlarını tarafından sık sık tartışılan ve üzerinde çalışmalar gerçekleştirilen etik kavramı Türk Dil Kurumu Sözlüğü'nde "ahlak", "meslek ahlakı" ve "ahlakbilim, törebilim" isimleriyle tanımlanmıştır. Sözlük tanımına göre temel de ahlakın yer aldığı bu kavram kişisel hırslar, ekonomik beklentiler, bilim dışı faaliyetlerle kötüye kullanılmakta ve meslek grubu içerisinde yer alan diğer psikologların da mesleki itibarlarını olumsuz yönde etkilemektedir.

Genel anlamda etik kavramını incelediğimizde etik terimi Yunanca'dan "karakter" anlamına gelen "ethos" sözcüğünden türemiştir. Ahlaki anlayışın topluma, kültüre, bölgeye vb. beşeri faktörlere göre değişkenlik göstermesi sebebiyle "karakter" tanımıyla bir bakış açısı getirmek daha uygun görünmektedir.

Ahlak bir çok faktöre göre değişkenlik gösterebilir, fakat karakter yapılan eylemi en iyi yansıtan tanımlamadır. Örneğin geleneksel toplumlarda aile büyüklerinin içerisinde bacak bacak üsüne atarak oturmak ahlaksızlık olarak tanımlanırken farklı bir coğrafya da bu davranış normal olarak karşılanmakta, aksine rahatlık ve yakınlığı simgeleyebilir. Dolayısıyla ahlak ve etiği birbiriyle eş anlamda kullanmamak; etik kavramına "karakter" olarak bakmakta fayda vardır.

Yazımızın başında da bahsettiğimiz gibi psikoloji alanında mesleki etik kavramı karşılıklı güven ve fayda açısından oldukça önemlidir. Çalışma ve sosyal hayatın bir çok alanında hizmet veren psikologların danışanlarıyla kuracakları bağın anahtarı güvendir. Güvenin olmadığı ya da süistimal edildiği bir ortamda yapılan etik dışı faaliyetler alanın içerisinde yer alan tüm meslektaşların konumunu, toplumun bu alana karşı düşüncelerini olumsuz olarak ekilemektedir.

Tüm sektörlerde olduğu gibi psikoloji alanında mesleki etik tartışmaları sürekli olarak güncel kalmakta, bu alana yönelik bir çok çalışma gerçekleştirmektedir. Psikolog Merkezi olarak mesleki etik konusuyla ilgili yapılan çalışmaları belli aralıklarla sizlere paylaşmak bu konuya dikkat çekmek istiyoruz. Bu noktada genel etik ilke ve kuralları (yetkinlik/yeterlilik, yararlı olmak ve zarar vermemek, sorumluluk, dürüstlük, insan haklarına saygı ve ayrımcılık yapmama), özel alanlarla ilgili etik kurallar(eğitim, terapi, değerlendirme, araştırma) ve etik meselelerin çözülmesine yönelik Türk Psikologlar Derneği tarafından hazırlanan "Etik Yönetmeliği" ni sizlerle paylaşmak bu konuya dikkat çekmek istiyoruz.

TPD Etik Kurulunun uzun süreli çalışmaları sonucu hazırlanan "Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği" ni incelemek için tıklayınız.


Genel anlamda etik kavramını incelediğimizde etik terimi Yunanca'dan "karakter" anlamına gelen "ethos" sözcüğünden türemiştir. Ahlaki anlayışın topluma, kültüre, bölgeye vb. beşeri faktörlere göre değişkenlik göstermesi sebebiyle "karakter" tanımıyla bir bakış açısı getirmek daha uygun görünmektedir.

Ahlak bir çok faktöre göre değişkenlik gösterebilir, fakat karakter yapılan eylemi en iyi yansıtan tanımlamadır. Örneğin geleneksel toplumlarda aile büyüklerinin içerisinde bacak bacak üsüne atarak oturmak ahlaksızlık olarak tanımlanırken farklı bir coğrafya da bu davranış normal olarak karşılanmakta, aksine rahatlık ve yakınlığı simgeleyebilir. Dolayısıyla ahlak ve etiği birbiriyle eş anlamda kullanmamak; etik kavramına "karakter" olarak bakmakta fayda vardır.

Yazımızın başında da bahsettiğimiz gibi psikoloji alanında mesleki etik kavramı karşılıklı güven ve fayda açısından oldukça önemlidir. Çalışma ve sosyal hayatın bir çok alanında hizmet veren psikologların danışanlarıyla kuracakları bağın anahtarı güvendir. Güvenin olmadığı ya da süistimal edildiği bir ortamda yapılan etik dışı faaliyetler alanın içerisinde yer alan tüm meslektaşların konumunu, toplumun bu alana karşı düşüncelerini olumsuz olarak ekilemektedir.