1. Uzman
  2. Deniz GÜNEŞ
Deniz GÜNEŞ

Deniz GÜNEŞ

Psikolog

Uzmanlıklar: Depresyon ve Mutsuzluk, Kaygı (Anksiyete) Bozuklukları, Ölüm/Kriz ve Yas Süreci
Uzmanlıklar: Depresyon ve Mutsuzluk, Kaygı (Anksiyete) Bozuklukları, Ölüm/Kriz ve Yas Süreci
Online Terapi
süre 45 dk
ücret 300
Yüz Yüze Terapi
süre 45 dk
ücret 350

Hakkında

Lisans öğrenimimi aktif bir şekilde şekilde geçirerek; okul topluluğunda 4 yıl boyunca yönetimde yer alarak pek çok konferans, panel, atölye ve söyleşi düzenleme fırsatı yakaladım. Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu (TPÖÇG) temsilciliğini yaptım. İzmir depreminde sahada gönüllü olarak psikososyal destek çalışmasında bulundum. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda ve özel bir tıp merkezinde staj yaptım. Şuan da online ve yüz yüze psikoterapi hizmeti vermekteyim. Üye Olunan Dernek: Türk Psikologlar Derneği (TPD)

Danışmanlık/Terapi Süreci Hakkında

Aldığım Eğitimler ve Çalışma Alanlarım:


Bilişsel Davranışçı Terapi (Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği)


BDT Yönelimli Klinik Görüşme ve Değerlendirme ( BDPD)


Psikososyal Krizlerde Yaklaşım ve İntihar Davranışının Önlenmesi


Ölüm ve Yas Terapisi


Afet Sonrası Psikolojik İlk Yardım


Bağımlılığa Yaklaşım


Mindfulness Temelli Stres Azaltma


Olgu Formülasyonu ( Vaka Formülasyonuna Genel Bakış, 4 Ana Yönelimli Psikiyatrik- Psikolojik Formülasyonun Tanımı, Davranışçı Formülasyon, Psikodinamik Formülasyon, Biyopsikososyal Formülasyon, Olgu Örneği Üzerinden Formülasyonların Oluşturulması)


Süpervizyon Eğitimleri:


Klinik Değerlendirme ve Formülasyon


Panik Bozuklukta Müdahale Teknikleri


Depresyonda Müdahale Teknikleri


Aldatma ve Boşanmada Müdahale Teknikleri


Terapötik Kartlar


Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) - D2 Dikkat Testi, Frankfurter Dikkat Testi, Burdon Dikkat Testi, Benton Görsel Bellek Testi, İz Sürme Testi, Stroop Testi, Sayı Dizisi Testi, Yıldız Silme Testi, Snap IV Ölçeği, Wender Utah Değerlendirme Ölçeği, Conner’s Derecelendirme Ölçekleri


Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)


Çocuk Resimleri Analizi ve Yorumlanması


Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)


Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler, Goodenough Bir İnsan Çiz Testi


Çocuklarda Tuvalet Eğitimi


Porteus Labirentleri Testi, Kent EGY Zeka Testi


Kişilerarası İlişkiler


Depresyon

Panik Bozukluk

Yeme Bozuklukları

Anksiyete

Sınav Kaygısı

Somatoform Bozukluklar

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB)

Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB)


Çalışma Grupları

Çift & Partner Ergen (12-18) Yetişkin (18-65) LGBT+ Yetişkin (65+)

Terapi Yaklaşımları

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) Danışan(Birey) Merkezli Terapi

Eğitimler

Ufuk Üniversitesi - Lisans - Psikoloji

Sertifikalar

Bdt Yönelimli Klinik İlk Görüşme Ve Değerlendirme Eğitimi - Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği - 8.8.2022 Bilişsel Davranışçı Terapi Kuramsal Eğitimi’ - Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği - 17.8.2022

Danışan Yorumları