1. Uzman
  2. Elif SANDALCILAR
Elif SANDALCILAR

Elif SANDALCILAR

Psikolojik Danışman

Uzmanlıklar: Ruhsal-Toplumsal, Kişisel ve Çevresel Diğer Koşullarla İlişkili Sorunlar, Varoluşsal Anlam Arayışı / Değersizlik Sorunları, Ölüm/Kriz ve Yas Süreci
Uzmanlıklar: Ruhsal-Toplumsal, Kişisel ve Çevresel Diğer Koşullarla İlişkili Sorunlar, Varoluşsal Anlam Arayışı / Değersizlik Sorunları, Ölüm/Kriz ve Yas Süreci
Online Terapi
süre 50 dk
ücret 300
Yüz Yüze Terapi
süre 50 dk
ücret 200

Hakkında

1999 Artvin doğumluyum. Lise öğrenimimi 2013-2017 yılları arasında Köksal Ersayon Anadolu Lisesinde aldım. 2017-2021 yılları arasında Ordu Üniversitesinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında Lisans eğitimimi tamamladım. Lisans eğitimim boyunca alanıma ilişkin eğitim ve seminerlere katılım gösterdim. Bu kapsamda edindiğim sertifikalar sistemde mevcuttur. Şu an Ondokuz Mayıs Üniversitesinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında yüksek lisans yapmaktayım. Lisans sürecimde süpervizyonlu psikolojik danışma hizmeti vermiş bulunup şu anda da aktif danışan görmekteyim.

Danışmanlık/Terapi Süreci Hakkında

Psikolojik danışma hizmeti : Danışanın ruhsal gelişimine karkıda bulunmak, problemlerinin çözümüne yardım etmek amacıyla, çeşitli bilimsel yöntem ve tekniklerin kullanıldığı, iş birliği ve güvene dayanan profesyonel bir yardım sürecidir.

Danışana ait sorumluluklar:

Danışma alış amacının farkında olma

Problemini çözmeye istekli ve bu konuda danışman ile iş birliği yapmaya hazır olma

Danışma randevularına belirlenen gün ve saatte gelme, program dışı çıkan danışmaya gelmeyi engelleyen durumlardan danışmanını 24 saat önceden haberdar etme

Danışman tarafından verilen görev ve ödevleri yerine getirme

Danışmana bildirilen iletişim bilgilerinin güncel olması

Danışmana ait sorumluluklar:

Danışma esnasında elde edilen bilgi ve belgeler danışan ve danışman arasında gizli tutulur.

Psikolojik danışma ilişkisi sonlandırıldığında da gizlilik ilkesine sadık kalınacaktır. Ancak yasa zorunluluklar ve hayatı tehlike durumlarında konu ile ilgili üçüncü şahıskarla bilgiler paylaşılacaktır.

Danışman danışanına koşulsuz saygı ve kabul gösterecek, problemlerinin çözümünde ona rehberlik edecektir.

Sürece ilişkin bilgiler:

Her danışma süresi 50 dakikadır.

Her hafta belirlenen gün ve saatte gerçekleşecek olup oturum sayısı Danışanın probleminin niteliğine göre belirlenir.

Psikolojik danışma sürecini sona erdirme kararı danışman ve danışan tarafından ortak görüş birliği ile verilecektir.

Çalışma Grupları

Çocuk (6-12) Ergen (12-18) Yetişkin (18-65)

Terapi Yaklaşımları

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi (SFBT) Varoluşcu Terapi Danışan(Birey) Merkezli Terapi Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) Eklektik Terapi

Eğitimler

Ordu Üniversitesi - Lisans - Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Yüksek Lisans - Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Sertifikalar

Algı Ve Suç Psikolojisi Semineri Katılım Setifikası - Akansel Eğitim Danışmanlık - 13.5.2018 Stres Ve Kaygı Yönetimi Semineri Katılım Sertifikası - Akansel Eğitim Danışmanlık - 13.5.2018 Çocuk Istismarı Semineri Katılım Sertifikası - Akansel Eğitim Danışmanlık - 13.5.2018 Depresyon :bir Savaşın Anatomisi Semineri Katılım Sertifikası - Akansel Eğitim Danışmanlık - 13.5.2018 Sosyal Psikoloji Üzerinde Madde Bağımlılığı Ve Sigara Bağımlılığının Çocuk Gelişimine Etkileri Semineri Katılım Sertifikası - Akansel Eğitim Danışmanlık - 13.5.2018 20. Uluslararası Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Kongresi Katılım Sertifikası - Türk Pdr Derneği - 24.10.2018 Resim Analizi Eğitimi Uygulayıcı Sertifika - Life Psikolojik Danışmanlık - 23.9.2018 21. Yüzyılın Yetkinliği: Duygusal Zeka Semineri Başarı Sertifikası - Akansel Eğitim Danışmanlık - 3.3.2019 Çocukluk Yaşantılarının Yetişkinliğe Etkisi Semineri Başar Sertifikası - Akansel Eğitim Danışmanlık - 3.3.2019 Psikoloğun Alet Çantası Semineri Başarı Sertifikası - Akansel Eğitim Danışmanlık - 3.3.2019 Emdr Ve Disosiyatif Kimlik Bozukluğu Vaka Analizi Atölyesi Katılım Belgesi - Online Eğitim - 10.8.2021 Mindfulness Semineri Katılım Belgesi - Online Eğitim - 28.9.2021 Şema Terapi Semineri Katılım Belgesi - Online Eğitim - 25.9.2021 Kişilik Bozuklukları Uygulayıcı Eğitimi - Newspdr Academy - 7.1.2022 Bağımlılık Danışmanlığı Uygulayıcı Eğitimi - Newspdr Academy - 30.10.2021

Danışan Yorumları