1. Uzman
  2. Merve KESKIN
Merve KESKIN

Merve KESKIN

Uzman Psikolojik Danışman

Uzmanlıklar: Çatışma Çözme Becerileri, Özgüven ve Yeterlilik Sorunları, Kaygı (Anksiyete) Bozuklukları
Uzmanlıklar: Çatışma Çözme Becerileri, Özgüven ve Yeterlilik Sorunları, Kaygı (Anksiyete) Bozuklukları
Online Terapi
süre 50 dk
ücret 500
Yüz Yüze Terapi
Hizmet vermiyor

Hakkında

Merhabalar, Ben Uzman Psikolojik Danışman Merve Keskin. Lisans eğitimimi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde 2019 yılında tamamladııktan sonra aynı yıl içerisinde Yıldız Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü tezli yüksek lisans eğitimime devam ettim. Yüksek lisans eğitimimin bitişi ile halen devam etmekte olduğum Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde doktora eğitimime başladım. Lisans eğitimim devam ederken, 360 saat teori 90 saat süpervizyonu kapsamakta olan 450 saatlik Çift ve Aile Danışmanlığı Sertifika eğitimimi tamamladım. Bunun dışında Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapiler Eğitimlerini tamamladım. Yüksek lisans eğitimim süresince Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı biriminde, süpervizyon eşliğinde, üniversite öğrencileri ile psikolojik danışma süreçlerini yürüttüm. Şu an çevrim içi olarak psikolojik danışma süreçleri yürütmekteyim.

Danışmanlık/Terapi Süreci Hakkında

Sevgili Danışanlar,

Psikolojik Danışma, bireyin ruh sağlığı ve iyi oluş hali çerçevesinde yaşamındaki bir takım hedeflerini gerçekleştirebilmesinde önemli rolü olan bir süreçtir. Bu doğrultuda yürüttüğüm psikolojik danışma süreçlerinde danışanların getirdiği sorunları gerekli psikolojik danışma beceri ve teknikleri ile sistematik bir şekilde ele alarak öncelikle soruna yönelik farkındalık kazanımını sağlama ve bu farkındalıklar ışığında soruna yönelik çözümleri birlikte oluşturma anlayışını benimsemekteyim. Bu süreç elbette kolay olmamakla birlikte, uzman ve danışan iş birliğinde, adeta yerine oturamamış ya da yerini bulamamış bazı parçaların teker teker yerini bulmasına ve bu yerlerin keşfedilmesine olanak sağlamaktadır. Bunun sağlanması için kuramsal bir temelde, yapılandırılmış seanslar yürütülmektedir. Bu seanslar ile danışanın problemine yönelik daha etkili bir şekilde düşünme, davranma ve hissetmeyi öğrenmesi sağlanmaktadır. Süreç içerisinde getirilen sorunun etkili bir şekilde değerlendirilmesi ve sorunun çözümüne yönelik adımlar atılmasında sorunun iyi bir şekilde ele alınması ve sadece uzmanın değil danışanın da sorununu iyi bir şekilde anlaması gerekmektedir. Yürüttüğüm psikolojik danışma süreçlerinde benimsediğim bu anlayış ile tüm danışanların sorunlarına yönelik çözümlere adım atmasını kolaylaştırmayı ve süreci sağlıklı bir şekilde sonlandırmalarını hedeflemekteyim.


Psikolojik danışma bir süreçtir ve aşamalı bir şekilde ilerlemektedir. Süreç danışanın sonuca ulaşması ile sona ermektedir. Bu sürecin uzunluğu getirilen soruna göre farklılık göstermekle birlikte haftada bir 50 dakika ile 1 saat arasında süren seanslara düzenli katılım sağlıklı bir psikolojik danışma süreci için gereklidir.


"Yüzeyde gözlerinizin görebildiğinden daha fazlası vardır."

Çalışma Grupları

Yetişkin (18-65) Ergen (12-18)

Terapi Yaklaşımları

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) Eklektik Terapi Akılcı Duygusal Davranışçı Terapi (REBT) Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi (SFBT) Kültüre Duyarlı Terapi Adleryan Terapi Bilişsel Davranışçı Aile Terapisi Mindfulness Temelli Bilişsel Terapi (MBCT) Varoluşcu Terapi Pozitif Psikoloji

Eğitimler

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - Lisans - Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Yıldız Teknik Üniversitesi - Yüksek Lisans - Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Sertifikalar

Çocuklarla Çalışırken Hak Temelli Yaklaşım Ve Cinsel İstismar Müdahale Ve Müdahale Yöntemleri - Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği(cşmd) - 15.2.2017 Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi - Düzakın Psikoterapi - 24.11.2018 Aile Danışmanlığı Sertifika Eğitimi - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi - 14.6.2019 Şiddet Ve Şiddeti Önleme Yolları Eğitici Eğitimi - Yöret(yüksek Öğretimde Rehberliği Tanıtma Ve Rehber Yetiştirme Vakfı) - 21.12.2019 Psikolojik İlk Yardım Ve Müdahale Becerileri Eğitimi - Türk Pdr Derneği - 8.2.2020 Bilişsel Ve Davranışçı Terapiler Eğitimi - - Davranış Araştırmaları Ve Terapileri Merkezi (datem) - 25.6.2022

Danışan Yorumları