1. Uzman
  2. Pelin ALAYLI
Pelin ALAYLI

Pelin ALAYLI

Uzman Psikolojik Danışman

Uzmanlıklar: Öfke Kontrolü, Çocuk Eğitimi İle İlgili Sorunlar, Ebeveyn Tutumuna Dair Sorunlar
Uzmanlıklar: Öfke Kontrolü, Çocuk Eğitimi İle İlgili Sorunlar, Ebeveyn Tutumuna Dair Sorunlar
Online Terapi
süre 50 dk
ücret 700
Yüz Yüze Terapi
Hizmet vermiyor

Hakkında

Merhaba, ben Uzman Psikolojik Danışman Pelin Alaylı. Lisans eğitimimi 2018 yılında TED Üniversitesi (İngilizce) – Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde tamamladım. Çalışmalarıma devam ederken, Başkent Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans programını “4-10 Yaş Aralığında Çocuğu Olan Babaların Baba Katılım Düzeylerini Açıklamada Babalık Rolü Algısı, Ebeveynlik Stresi ve Psikolojik İyi Oluşun Rolü” başlıklı yüksek lisans tezi ile 2023 yılında tamamlayarak uzman unvanını almaya hak kazandım. Özel bir eğitim kurumunun ilkokul ve ortaokul kademesinde 4,5 yıl süreyle okul psikolojik danışmanı olarak çalıştım. Çeşitli kongrelerde bildiri sunma fırsatı yakalarken, aynı zamanda eğitim, seminer ve alanımızla ilgili kongrelere katılarak bilgilerimi sürekli güncel tutmaya çalışıyorum.

Danışmanlık/Terapi Süreci Hakkında


Sevgili danışanlar,

Psikolojik danışma süreci "kişinin kendi hikayesini keşfetme yolculuğu" olarak tanımlanabilir.


  • Bu süreç, tamamen sizin ihtiyaçlarınıza ve koşullarınıza göre belirlenmektedir. Psikolojik danışmada danışan ile birlikte belirlenen amaçlar/hedefler, terapi sürecini yönlendiren bir harita gibi işlev görmektedir.
  • Her danışanın biricik olduğu ilkesinden yola çıkarak psikolojik danışma seanslarının sıklığı genellikle danışanın ihtiyaçlarına bağlıdır. Her seans ortalama 50 dakika sürmektedir. İlk görüşmede sizinle ilgili daha çok bilgiye ulaşabilmek için seans süresi biraz uzayabilmektedir. İlk başta haftalık seanslar daha yaygındır, ancak zamanla bireyin ilerlemesine bağlı olarak seanslar arası süre uzayabilir.
  • Psikolojik danışma sürecinde gizlilik esastır. Her türlü bilgi gizli tutulur.
  • Ruh sağlığı sorunları yaşamak ve yardım aramak, yaşamın içinde kaçınılmaz bir süreçtir. Bu durumu sadece bir problem olarak değil, hayatın belirli bir evresinde karşılaşılan zorluklar ve bu konuda destek ve kişinin benliğini keşfetme arayışı olarak ele alabiliriz. Sorunlarla baş etmek, insan yaşamının doğal bir gerçeğidir.

Çalışma Grupları

Okul Öncesi Çocuk (0-6) Çocuk (6-12) Çift & Partner Yetişkin (18-65)

Terapi Yaklaşımları

Deneyimsel Oyun Terapisi EMDR Eklektik Terapi Oyun Terapisi Filial Oyun Terapisi (PCIT) Sistemik Aile Terapisi Yaşantısal Aile Terapisi Yapısal Aile Terapisi Psikodinamik Aile Terapisi Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Çözüm Odaklı Aile Terapisi Bilişsel Davranışçı Aile Terapisi Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) Pozitif Psikoloji Kültüre Duyarlı Terapi

Eğitimler

Ted Üniversitesi - Lisans - Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Başkent Üniversitesi - Yüksek Lisans - Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Sertifikalar

Meb Onaylı Aile Danışmanlığı Eğitimi - Ankara Psikoterapi Merkezi - 21.4.2019 Bütüncül Oyun Terapisi Eğitimi - İstanbul Nişantaşı Üniversitesi - Aya Psikoakademi - 1.5.2023 Emdr Avrupa Akredite 1.düzey Eğitimi - Enstitü Ay - 19.6.2023 Projektif Testler Uygulayıcı Eğitimi - Türk Pdr Derneği - 15.6.2023 Moxo Dikkat Testi Uygulayıcı Eğitimi - Türk Pdr Derneği - 23.9.2023 Çocuk Ve Aile Gözlem Görüşme Teknikleri - Madalyon Akademi - 4.11.2017 Çocuk Resimleri Yorumlama & Aile Resmi Testi - Dr. Önder Baltacı - 1.8.2016

Danışan Yorumları