1. Uzman
  2. Taner GÖRÜRYILMAZ
Taner GÖRÜRYILMAZ

Taner GÖRÜRYILMAZ

Uzman Psikolog

Uzmanlıklar: Kaygı (Anksiyete) Bozuklukları, Depresif Bozukluklar, Sosyal Fobi
Uzmanlıklar: Kaygı (Anksiyete) Bozuklukları, Depresif Bozukluklar, Sosyal Fobi
Online Terapi
süre 50 dk
ücret 200
Yüz Yüze Terapi
süre 50 dk
ücret 250

Hakkında

Merhaba ben Uzman Psikolog Taner Görüryılmaz. Psikoloji lisans ve yüksek lisans eğitimimi Dokuz Eylül Üniversitesinde tamamladım. İnsan davranışını farklı bağlamlar içerisinde inceleyen pek çok çalışmada araştırmacı olarak çalışma fırsatı buldum. Bu süreçte insanın gerek bireysel gerekse toplumsal benliği oldukça ilgimi çekti. Kişiliği anlamak için psikolojinin yanında biyoloji ve toplumsal süreçleri de anlamanın önemini kavradım. Bu sebeple danışmanlık pratiğimde de, insan davranışını analiz etmek için tek bir kurama bağlı kalmanın verimsiz olduğunu düşündüğümden, lisans eğitimim sırasında kazandığım Bilişsel Davranışçı Terapi yönteminin yanı sıra Psikodinamik ve Şema Terapide yer alan kavramları da kullanarak eklektik bir yaklaşımı tercih etmekteyim. Bu süreçte amacım danışanlarımın yaşamdaki belirsizlik ve sıkıntılarla baş edebilecekleri gücü kazanmalarına ve potansiyellerini açığa çıkarmalarına yardımcı olmaktır.

Danışmanlık/Terapi Süreci Hakkında


İnsan davranışını analiz ederken iki ana temel üzerinde hareket etmekteyim.


1-) Duygu, düşünce ve davranış birbirinden ayrı düşünülemeyecek kavramlardır. Bu kavramlar birbirlerini etkiler ve birinde yaşanan değişim diğerlerine de sirayet eder. Olumsuz duygulanımı değiştirmek için sadece duyguya değil onunla beraber hareket eden düşünce ve davranışlara da müdahale etmek gereklidir. Bu yüzden bir sorun hakkında konuşmak her ne kadar yararlı olsa da kalıcı bir değişim için duygu, düşünce ve davranışta da değişim olmalıdır.


2-) İnsan davranışı sadece bireysel psikoloji ile anlaşılamaz. İnsanlar olarak belirli grup, kültür, coğrafya ve değer sistemleri içerisine doğmaktayız. Bu yüzden duygu, düşünce ve davranışlarımızı sadece biz değil aynı zamanda biyolojimiz, psikolojimiz ve içinde bulunduğumuz sosyal durumlar belirler. Kısacası insan biyopsikososyal bir varlıktır. Neleri doğru, iyi, gerekli, zorunlu görüyoruz? Kendimizi değerlendirirken hangi standartları işletiyoruz? Sahip olduğumuz inançlar bizim için ne kadar faydalı ve bu inançların kökleri nereden gelmekte?


Meslek pratiğimde bu çerçeve etrafında Bilişsel Davranışçı Terapi kuramına ağırlık vermekteyim. Duyguların düşüncelerden kaynaklandığını iddia eden bu terapi yönteminde amaç olumsuz/işlevsiz düşünce ve davranışların değiştirilmesi ve kişideki olumsuz duyguların olumlu duygularla yer değiştirmesidir. 


Çalışma Grupları

Yetişkin (18-65)

Terapi Yaklaşımları

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) Eklektik Terapi

Eğitimler

Dokuz Eylül Üniversitesi - Yüksek Lisans - Psikoloji Dokuz Eylül Üniversitesi - Lisans - Psikoloji

Sertifikalar

Henüz sertifika bilgisi girilmemiş.

Danışan Yorumları