1. Uzman
  2. Buse MEŞELİLER
Buse MEŞELİLER

Buse MEŞELİLER

Psikolog

Uzmanlıklar: Kaygı (Anksiyete) Bozuklukları, Depresif Bozukluklar, Cinsel İşlev Bozuklukları
Uzmanlıklar: Kaygı (Anksiyete) Bozuklukları, Depresif Bozukluklar, Cinsel İşlev Bozuklukları
Online Terapi
süre 45 dk
ücret 700
Yüz Yüze Terapi
Hizmet vermiyor

Hakkında

Buse Meşeliler, Istanbul Beykent Üniversitesi Psikoloji bölümünden Onur derecesi ile mezun olmuş, şu an online olarak Yetişkin ve Ergenlere hizmet vermektedir. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev almıştır (Seyrantepe). Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu tarafından verilen Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi (kısaca BDT Eğitimi)'ni tamamlamıştır. Ayrıca Cinsel Terapi (CİSED) ve Duygu Odaklı Bireysel Terapi Eğitimi'ni de (Psikoterapi Enstitüsü) tamamlamıştır. Farklı terapi ekollerinden eğitimler almaya, kendini geliştirmeye ve bu gelişim ile bütüncül yaklaşımı psikoterapilerinde de uygulamak için çalışmalarına devam etmektedir. Lisans eğitimi ve aldığı psikoterapi eğitim sistemlerinin çağdaş yöntemleri ve bilimsel temelleri çerçevesinde danışanlarına hizmet vermeyi; danışanlarıyla iş birliği içerisinde, hizmet verdiği her bireyin hayatında iyileşme ve gelişim sağlamayı amaçlamaktadır. Farklı şirketler ve sektörlerde de çalışmıştır.

Danışmanlık/Terapi Süreci Hakkında

Çalıştığı Alanlar:


Yetişkin Terapisi,

Ergen Terapisi,

Cinsel Terapi,

MMPI Uygulaması ve Raporlanması,

Çocuklarda ve yetişkinlerde Resim Analizi,

Depresyon,

Anksiyete / Kaygı Bozuklukları,

Özgül Fobiler,

Özel Öğrenme Güçlükleri,

Aile İçi İletişim Sorunları,

Anne-Baba Eğitimi ve Danışmanlığı,

Bağlanma Problemleri,

Borderline,

Cinsel Travmalar,

Cinsel Soğukluk,

Çekingenlik,

Duygulanım Bozukluğu (Bipolar Bozukluk) / Manik Depresif,

Ergenlik Bunalımı,

Evlilik Sorunları,

İlişki Problemleri,

İş ve Çalışan Psikolojik Problemleri,

Kişilerarası İlişkilerde Bozukluklar,

Kişilik Bozuklukları,

Korku,

Kronik Erteleme Davranışı,

Kronik Mutsuzluk,

Motivasyon Eksikliği,

Obsesif-Kompulsif Bozukluk,

Öfke,

Özgüven Sorunu (Kendine Güven Sorunu),

Panik Atak,

Performans Kaygısı,

Sosyal Fobi,

Stres,

Yas (Matem),

Travma,

Travma Sonrası Stres Bozukluğu,

Yaygın Anksiyete Bozukluğu.


Terapi Sürecim Hakkında:


-Yapılacak online görüşmeler haftada 1 sıklıkla, size verilen saatte başlar ve ortalama 45 dakika süreyle gerçekleşir.

-Görüşmelerden önce danışanlara Bilgi Onam Formu, Gizlilik Formu, Kişilik Envanteri gibi formlar iletilip doldurulması istenecektir.

-Ortalama ilk 2 terapide ağırlıklı olarak demografik bilgiler (danışanın yaşı, mesleği, eğitim durumu, aile yaşantısı vb.) toplanır. Sonraki terapilerde danışan ve psikoloğun ortak yapılandırmasıyla danışanın odak noktasına almak istediği herhangi bir sorun, durum, olay veya konular konuşulabilir. Ancak, danışandan gelen geri bildirim ve istekler neticesinde görüşmelerin genel çerçevesi danışanın ilk başvurduğu zamandaki şikayet veya istekleri üzerine olacaktır. Daha sonraki ilerlemeye göre görüşmeler yapılandırılacaktır.

Çalışma Grupları

LGBT+ Ergen (12-18) Yetişkin (18-65)

Terapi Yaklaşımları

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) Duygu Odaklı Terapi Danışan(Birey) Merkezli Terapi Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi (SFBT) Eklektik Terapi Gerçeklik Terapisi

Eğitimler

Beykent Üniversitesi - Lisans - Psikoloji

Sertifikalar

Duygu Odaklı Bireysel Terapi - Psikoterapi Enstitüsü - 30.12.2022 Bilişsel Davranışçı Terapi - Datem (davranış Araştırmaları Ve Terapileri Merkezi) - 23.9.2022 Cinsel Terapi - Cised (cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği) - 29.9.2023

Danışan Yorumları