1. Sayfa
  2. Kullanım Şartları

Kullanım Şartları Sözleşmesi


Bu internet sitesini kullanmadan önce yazılı şartları okuyunuz, “Kullanıcıları” internet sitesini kullanırken “Kullanım Şartları Sözleşmesi”ni okuduğu ve kabul ettiği kuraldır, aksinin ispatı “Kullanıcı”nın üzerindedir. “Psikolog Merkezi” “Kullanım Şartları” size uygun değilse ve kabul etmiyorsanız “İnternet Sitesi”ni kullanmayınız. 


“Psikolog Merkezi” bu “İnternet Sitesi”nde yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, “İnternet Sitesi”ni ve “İneternet Sitesi” kullanım şartlarını dilediği zaman değiştirme hakkına sahiptir.


Bu “İnternet Sitesi”nin sahibi Mentacure Bilişim LTD. ŞTİ. (Bundan böyle kısaca “Psikolog Merkezi”olarak anılacaktır)’dir. “İnternet Sitesi”nde sunulan ve işbu sözleşmede belirtilen hizmetler “Psikolog Merkezi” tarafından sağlanmaktadır.


Bu “İnternet Sitesi’nde sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde “İnternet Sitesi”ne erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım şartlarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen şartları “Psikolog Merkezi”, “Kullanıcı”ya önceden herhangi bir ihbarda ve bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler “İnternet Sitesi”nde yayımlanır ve yayımlandığı tarihte geçerli olur. “Psikolog Merkezi” tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği “İnternet Sitesi” hizmetlerinden yararlanan ve “İnternet Sitesi”ne erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır. 


İşbu “ Kullanım Şartları ” Kasım 2023 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve internet sitesi üzerinden yayınlanarak; “İnternet Sitesi”ni kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe konmuştur. İşbu “İnternet Sitesi Kullanım Şartları”, “Psikolog Merkezi” hizmetlerinden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü “Üyelik Sözleşmesi”nin de ayrılmaz bir parçasıdır.


TANIMLAR


Danışan Üye: www.psikologmerkezi.com internet sitesine üye olan, profil bilgilerini doldurmuş, belirttiği bilgilerin doğru olduğunu ve 18 yaşından büyük olduğunu kabul ve taahhüt etmiş, psikologmerkezi.com hizmetlerinden faydalanma isteğini beyan etmiş işbu sözleşmede belirtilen şartlar dahilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişiler. 


Kullanıcı: “İnternet Sitesi” ne çevrimiçi ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi. 


Psikolog Merkezi Danışan Üyelik Hesabı: Danışan Üyenin, münhasıran kendisi tarafından belirlediği ve kullanılacağını taahhüt ettiği “kullanıcı adı” ve “şifre” ile internet sitesi içerisinde bulunan içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, “Üye”lik bilgilerini güncelleyip sunulan hizmetlerle ilgili verileri görüntüleyebildiği, “İnternet Sitesi” içerisinde arama yapabildiği, “ Uzman Üye” ve “Aday Uzman Üye” profillerini görüntüleyebildiği, hizmet aldığı “Aday Uzman Üye” ve “Uzman Üye”ler hakkında yorum yapabildiği ve yapılan yorumları görüntüleyebildiği, “ Uzman Üye”lerden online terapi ve yüz yüz terapi randevusu alabildiği, “İnternet Sitesi”nde bulunan yazılı, görsel ve işitsel içeriklerden yararlanabildiği ve forumlara katılabildiği “İnternet Sitesi” üzerinden erişilen “Danışan Üye”ye özel internet sayfası. 


Aday Uzman Üye: www.psikologmerkezi.com internet sitesine kayıtlı bulunan, eğitim bilgileri Psikolog Merkezi tarafından doğrulanmış olan, Psikoloji bölümü lisans mezunları.


Psikolog Merkezi Hizmetleri (Kısaca “Hizmet”): “İnternet Sitesi” içerisinde “Tüm Üye”lerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “Psikolog Merkezi” tarafından ortaya konulan uygulamalar. 


Online Terapi: “Danışan Üye” ile “Uzman” arasında yapılan, çevrimiçi olarak, süresi ve ücreti “Uzman” tarafından belirlenen, “Uzman”ın takvimindeki müsaitlik çerçevesinde “Danışan Üye” tarafından tarih ve saatinin belirlendiği, “Psikolog Merkezi” tarafından altyapı hizmetlerinin sunulduğu görüşmeyi ifade eder.


Link: www.psikologmerkezi.com üzerinden bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden www.psikologmerkezi.com’a, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır. 


Ödeme Sağlayıcı: “Psikolog Merkezi” tarafından serbestçe belirlenen, güvenli ve çalışma şartları uygun olan, “Premium Paket” ücretleri ve “Danışan Üye” ile “Uzman Üye” arasında yapılan online terapi ödemelerini sağlayan, düzenleyen ve ödemelerin ilgili hesaplara geçişini sağlayan kurumları ifade eder.


Uzman Üye: “Uzman Üye”, “Aday Uzman Üye”liğin getirdiği tüm hak, yetki ve hizmetlerden yararlanan, bununla birlikte şartları ve içeriği www.psikologmerkezi.com adresinde güncel şekilde yayınlanan hak, yetki ve hizmetlerden de yararlanan ve “Danışan Üye”lerle online terapi yapabilen ve yüz yüze terapi randevu özelliğini kullanabilen kişi.


Uzman Üye Profili: “Aday Uzman Üye”lerin ve “Uzman Üye”lerin; kişisel bilgileri, fotoğrafları, eğitim bilgileri gibi bilgi ve belgeleri ile yazılı, görsel ve işitsel içeriklerini paylaştığı www.psikologmerkezi.com da oluşturduğu ve “Danışan Üye”lerin hakkında yorum yaptığı sayfadır. 


İnternet Sitesi: “Psikolog Merkezi” tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi ortamdan www.psikologmerkezi.com ana alan adlarından ve bu alan adlarına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan internet sitesi.


Psikolog Merkezi Veritabanı: “İnternet Sitesi” dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “Psikolog Merkezi”a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanı.


İçerik: “İnternet Sitesi”nde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya,çizim, resim, video, rakam v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.


Üyelik Sözleşmesi: “İnternet Sitesi” dahilinde “Psikolog Merkezi” tarafından sunulan özel nitelikteki hizmetlerden yararlanma şartlarını belirten; “Psikolog Merkezi” ile “Danışan Üye”, “Aday Uzman Üye” ve “Uzman Üye” arasında üyelik kayıt sürecinde “ÜYE”nin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen işbu site kullanım şartlarının ayrılmaz bir parçası olan elektronik sözleşme. 


PSİKOLOG MERKEZİ HİZMETLERİ

1. “Psikolog Merkezi Veritabanı”na yüklenen içeriklerin “Kullanıcılar” tarafından “İnternet Sitesi” üzerindeki arayüzler kullanılmak suretiyle “Psikolog Merkezi Veritabanı” üzerinden sorgulanabilmesini ve “İnternet Sitesi” üzerinden “Psikolog Merkezi”ne ait arayüzler tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.

 

“Psikolog Merkezi”, “Danışan Üye”lerle “Premium Uzman Üye” ve “Uzman Üye”leri online terapiler ve yüz yüze randevu sistemi ile bir araya getiren arayüz ve altyapı düzenlemesini ve kullanımını sağlamaktadır. 


2. “İnternet Sitesi” dahilinde “psikolog merkezi veritabanın”dan erişilerek “Kullanıcılar” tarafından görüntülenen “Psikolog Merkezi”nin sunmuş olduğu hizmetlere ilişkin bilgiler başta olmak üzere “psikolog merkezi”yle ilgili her türlü içeriğin doğru ve güncel olmasına özen gösterilmektedir. Bu içeriklerde belirtilen hususlar “psikolog merkezi”nin umuma karşı açıkladığı taahhütleri ve garantileri niteliğinde olmayıp, “İnterne Sitesi”ni kullanarak “Psikolog Merkezi” aracılığıyla “Uzman Üye”ler hakkında bilgi alınmasını ve “Uzman Üye”lerle danışılmasını sağlamaya yönelik bilgilerdir. 


3. “Psikolog Merkezi” tarafından verilen hizmetler yukarıdaki maddelerde belirtilenlerle sınırlı değildir. Yukarıda sayılan hizmetler “Psikolog Merkezi” tarafından sunulan temel hizmetler olup bu hizmetlere yeni hizmetlerin eklenmesi, yukarıda belirtilen hizmetlerin kapsam ve sunulma şartlarının değiştirilmesi tamamen “Psikolog Merkezi”nin yetkisi dahilindedir. “Psikolog Merkezi” bu yetkisini herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak dilediği biçimde kullanabilir.


PSİKOLOG MERKEZİ SİTESİ KULLANIMINA İLİŞKİN ŞARTLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

1. “Kullanıcılar” yalnızca bilgi edinmek amacıyla ve hukuka uygun amaçlarla “İnternet Sitesi” üzerinde işlem yapabilirler. “Kullanıcılar”ın ve “Üye”lerin, “İnternet Sitesi” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki, cezai ve icrai sorumluluklar kendilerine aittir, “Kullanıcılar”ın ve “Üye”lerin eylemlerinden “Psikolog Merkezi” sorumlu değildir.


2. “İnternet Sitesi”, “Uzman Üye”ler ve zaman zaman “Psikolog Merkezi” tarafından “Psikolog Merkezi Veritabanı”na yüklenen “İçerik”lerin “Kullanıcı”lar tarafından görüntülenmesi ve bu içerikler hakkında geri dönüş yapılması esasıyla çalışmaktadır. “Kullancı”lar tarafından görüntülenen; “Uzman Üye”ler tarafından oluşturulan içerikler ve “Danışan Üye”ler tarafından yetkileri dahilinde girilen içerikler ve dolayısıyla “Psikolog Merkezi”nın iradi bir fiili neticesinde kendisi tarafından yüklenmeyen veya oluşturulmayan içerikler sebebiyle “Psikolog Merkezi”nin herhangi bir hukuki, cezai veya icrai sorumluluğu bulunmamakta; bu tarz içeriklerin “İnternet Sitesi” üzerinden görüntülenmesi ve erişilmesi “Psikolog Merkezi”nin bu içerikleri benimsediği, bu içeriklerin bilgilerinin doğruladığını teyit anlamına gelmemektedir.


3. “Kullanıcı” “Psikolog Merkezi” tarafından aksine bir beyan ve davranış olmadıkça “SİTE” dahilinde bulunan her türlü resimleri, çizimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri bunlarla sınırlı olmamak üzere “İnternet Sitesi” dahilinde görüntülenen ve “Psikolog Merkezi” tarafından kullanımına sunulan bilcümle içeriği çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla “Psikolog Merkezi”ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.


4. “Kullanıcı”lar ve “Üye”ler, “İnternet Sitesi” dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, “Psikolog Merkezi”nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.


5. “Psikolog Merkezi”, “İnternet Sitesi” dahilinde sunulan hizmetleri ve “İnternet Sitesi” dahilinde erişilen “İçerik”leri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. “Psikolog Merkezi”, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.


6. “Kullanıcı”lar, “İnternet Sitesi” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri “Psikolog Merkezi”ın belirlediği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.


7. “İnternet Sitesi” üzerinden, “Psikolog Merkezi” kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya “İçerik”lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. “İnternet Sitesi” üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen başka internet sitelerinden sunulan hizmetler veya bunların içeriği hakkında “Psikolog Merkezi”nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.


8. Bu “İnternet Sitesi”nde yer alan görsel, yazılı, sesli ve bunun gibi her türlü içerik nedeniyle “Psikolog Merkezi” hiçbir sorumluluk üstlenmez, “Üye”ler bu nedenle “Psikolog Merkezi”ni doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutamaz.


9. “Psikolog Merkezi”, “İnternet Sitesi”’ üzerinden “Kullanıcılar” veya “Üye”ler tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası” ve “Üyelik Sözleşme”leri hükümleri doğrultusunda kullanabilir, ifşa edebilir, bu bilgileri işleyebilir, paylaşabilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. “Psikolog Merkezi” aynı zamanda; kullanıcı veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, “İnternet Sitesi”nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.


10. “İnternet Sitesi” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla yoğun şekilde “Psikolog Merkezi Veritabanı”ndan bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayarak “Psikolog Merkezi Veritabanı”ndan yoğun şekilde bilgi çeken kişiler Türk Ceza Kanunu uyarınce bilişim sistemine yetkisiz giriş yapmış olduğu varsayılarak Psikolog Merkezi tarafından haklarında cezai kovuşturma başlatılır.


11. “İnternet sitesi” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya “Psikolog Merkezi”in yazılı olarak izin verdiği kullanım şartları çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; “Psikolog Merkezi”ın gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.


12. “İnternet Sitesi” üzerinden erişilen içeriklerin “Psikolog Merkezi”in yazılı rızası olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi ve başka internet sitelerinde ve mecralarda görüntülenmesi yasaktır.


13. “İnternet Sitesi” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen her türlü “İÇERİK”in “Psikolog Merkezi”ın yazılı rızası olmadan üçüncü kişilerce “Psikolog Merkezi” sitesi dışında başta internet olmak üzere herhangi bir iletişim ortamında görüntülenmesi yasaktır.


14. “Psikolog Merkezi Veritabanı”ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen “Psikolog Merkezi”ın yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.


15. İnternet sitesi üzerinde (profil, sorular, cevaplar, yorumlar, videolar, blog yazıları vb.) güvenlik gereği üyeler iletişim adreslerini (eposta, telefon, adres, sosyal medya hesapları, web sitesi linki vb. iletişim araçları) paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder. Üyelerin bu bilgileri paylaşmasından dolayı ortaya çıkabilecek problemlerden Psikolog Merkezi sorumlu değildir. Bu eylemi gerçekleştiren üye profillerinin pasife alınması ya da psikologmerkezi.com sitesinden kaldırılması hakkını "Psikolog Merkezi" saklı tutar.


FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

www.psikologmerkezi.com sitesinin tüm hakları Mentacure Bilişim LTD. ŞTİ.'ye aittir. 


Bu internet sayfalarında yayımlanan içerikler (örneğin yazılım, ürünler, logolar, v.s. gibi ticari markalar, bilgiler, raporlar, resimler ve grafikler), ulusal ve uluslar arası hukuk ile korunmaktadır. “İnternet Sitesi”de yer alan her türlü bilgi ve materyal; tamamı ya da bir bölümü revize edilerek, ekleme yapılarak ya da bir kısmı değiştirilerek farklı bir biçimde kullanılamaz. “İnternet Sitesi”nde yer alan ifadeler içerisindeki 3. kişi ya da kurumlara ait tescilli marka, hizmet, logo vb. uyarılar ve ayraçlar, siteden alıntı yapıldığında kaldırılamaz. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere bu sitedeki hiçbir malzeme değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez ya da dağıtılamaz.


İşbu “İnternet Sitesi Kullanım Şartları” dâhilinde “Psikolog Merkezi” tarafından açıkça yetki ve izin verilmediği hallerde “Psikolog Merkezi”; ““Psikolog Merkezi”” hizmetleri, “PSİKOLOG MERKEZİ” bilgileri, ““Psikolog Merkezi”” telif haklarına tabi çalışmaları, ““Psikolog Merkezi”” ticari markaları, “Psikolog Merkezi” ticari görünümü veya bu “İnternet Sitesi” vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.


SİTE KULLANIM ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

“Psikolog Merkezi”, tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu “İnternet Sitesi Kullanım Şartları”nı herhangi bir zamanda “İnternet Sitesi”’nde ilan ederek değiştirebilir. İşbu “İnternet Sitesi Kullanım Şartları”nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanır. İşbu “İnternet Sitesi Kullanım Şartları” kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.


MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, “Psikolog Merkezi” işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, “Psikolog Merkezi” için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için “PSİKOLOG MERKEZİ”den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, salgın hastalık, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava şartları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve “Psikolog Merkezi”nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.


UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul ve İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

İşbu “İnternet Sitesi Kullanım Şartları” “Psikolog Merkezi” tarafından “İnternet Sitesi” içersinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. “Kullanıcı”lar ve “Üye”ler, işbu sözleşme hükümlerini “İnternet Sitesi”ni kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. “Psikolog Merkezi”, dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek “İnternet Sitesi” üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.