1. Uzman
  2. Endam GÜMÜŞ UYANIK
Endam GÜMÜŞ UYANIK

Endam GÜMÜŞ UYANIK

Uzman Klinik Psikolog

Uzmanlıklar: Kaygı (Anksiyete) Bozuklukları, Kişilik Bozuklukları, İlişki / Evlilik Problemleri
Uzmanlıklar: Kaygı (Anksiyete) Bozuklukları, Kişilik Bozuklukları, İlişki / Evlilik Problemleri
Online Terapi
süre 50 dk
ücret 1500
Yüz Yüze Terapi
Hizmet vermiyor

Hakkında

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde Uzm. Dr. Fatih Kasım Yavuz’un klinik şefliğinde, Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) çalışmalarına katıldım. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Rorschach ve WAIS gibi pek çok testin yapıldığı Psikoloji Polikliniği’nde gönüllü olarak çalıştım. Yüksek Lisans eğitimim sürerken 2 uzman psikoloğa asistanlık yapıp gördüğüm danışanların süpervizyonlarını aldım. Uzm. Dr. Alp Karaosmanoğlu’nun eğitmenliğinde Şema Terapi, Prof. Dr. Hakan Türkçapar’ın verdiği Bilişsel Davranışçı Terapi, Yrd. Doç. Dr. Nevin Dölek’in verdiği Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, Yrd. Doç. Dr. Psikiyatrist Fuat Beşkardeş’in verdiği Psikofarmokoloji & Biyolojik Tedaviler, Prof. Dr. Tevfika Tunaboylu İkiz'in verdiği psikodinamik temelli Rorshach/TAT eğitimlerini aldım. Pek çok kurumsal firma ve derneklere seminerler verdim. Şu anda, Uzman Klinik Psikolog olarak yurtiçi ve yurtdışında bulunan danışanlarımla çalışmalarıma devam etmekteyim.

Danışmanlık/Terapi Süreci Hakkında

Terapi, kendini yeniden tanıdığın ve hayatını anlamlandırdığın bir yolculuktur. Bu yolculukta farkındalığın gücünü kullanarak ulaşmak istediğiniz hedefe kadar size eşlik edeceğim.


Çalışma Alanlarım:


Kaygı Bozuklukları

Panik Bozukluk

Depresyon ve Mutsuzluk

Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB)

Fobiler

İlişki ve Evlilik Problemleri

Evlilik Öncesi Danışmanlık

Aile İçi Çatışmalar

Aldatma-Aldatılma

İlişki ve Duygusal Problemler

Boşanma Sonrası Süreç

Kişilerarası İlişkilerde Bağımlılık

Stres Yönetimi

Öfke Kontrolü

Çatışma Çözme Becerileri

Mükemmeliyetçilik

Özgüven Problemi

Yetersizlik ve Değersizlik Algısı

Varoluşsal Anlam Arayışı

Yas Süreci

Hedef Belirleme

Odaklanma Problemi

Erteleme Davranışı


Uyguladığım Test ve Ölçekler:


• MMPI- Minesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri

• MOXO Dikkat Performans Testi (Çocuk/Genç/Yetişkin)

• SCL 90 Psikolojik Belirti Tarama Envanteri

• Beck Depresyon, Umutsuzluk Ölçekleri

• Hamilton Depresyon Ölçeği

• BEIER Cümle Tamamlama Testi

• KSE-Kısa Semptom Listesi

• Mesleki Karar Verme Uygulaması

• Standardize Mini Mental Test

Çalışma Grupları

Yetişkin (18-65) Yetişkin (65+) LGBT+

Terapi Yaklaşımları

Kabul ve Kararlılık(ACT) Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) Duygu Odaklı Terapi Şema Terapi Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi (SFBT)

Eğitimler

İstanbul Esenyurt Üniversitesi - Yüksek Lisans - Klinik Psikoloji Beykent Üniversitesi - Lisans - Psikoloji

Sertifikalar

Şema Terapi - Uzm. Dr. Alp Karaosmanoğlu - 5.4.2017 Kabul Ve Kararlılık Terapisi (act) - Uzm. Dr. Fatih Kasım Yavuz - 11.5.2016 Bilişsel Davranışçı Terapi - Prof. Dr. Hakan Türkçapar - 16.2.2017 Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi - Yrd. Doç. Dr. Nevin Dölek - 9.5.2018 Psikofarmokoloji & Biyolojik Tedaviler - Yrd. Doç. Dr. Psikiyatrist Fuat Beşkardeş - 11.7.2018 Psikodinamik Temelli Rorshach/tat Eğitimleri - Prof. Dr. Tevfika Tunaboylu İkiz - 28.5.2020 Travmaya Müdahale Teknikleri Eğitimi - Dr. Roy Kiessling - 17.6.2020 Travma Ve Beden - Pat Ogden, Jennifer Gardner - 4.6.2019 Moxo Dikkat Performans Testi - Moxo Türkiye - 11.9.2019 Aşk, Öfke Ve Duygu Yönetimi - Yrd. Doç. Dr. Mehmet Şakiroğlu - 14.10.2020 Bebeklikten Yetişkinliğe Bağlanma - Uzm. Psk. Canset Tütüncüoğlu - 6.10.2020 Etkili İletişim Teknikleri - Cem Öğretir/iletişim Akademisi - 16.5.2019 Çalışan Ruh Sağlığı Ve Motivasyonu - End. Psk. Eda Gökduman - 11.4.2019

Danışan Yorumları