1. Uzman
  2. Mehmet Aykut ERK
Mehmet Aykut ERK

Mehmet Aykut ERK

Uzman Psikolojik Danışman

Uzmanlıklar: Kaygı (Anksiyete) Bozuklukları, Madde ile İlişkili Sorunlar ve Bağımlılık Problemleri, Öfke Kontrolü
Uzmanlıklar: Kaygı (Anksiyete) Bozuklukları, Madde ile İlişkili Sorunlar ve Bağımlılık Problemleri, Öfke Kontrolü
Online Terapi
süre 60 dk
ücret 430
Yüz Yüze Terapi
Hizmet vermiyor

Hakkında

Lisans eğitimimi Çukurova Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde birincilikle tamamladım. Bu süre zarfında Polonya'da 5 ay boyunca "Bağımlılık ile mücadelede yerel aktörler" mottolu girişimcilik projesinde çalışmalar yürüttüm. Yüksek Lisans ve Doktoramı Çukurova Üniversitesi Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsünde tamamladım. Yüksek lisans eğitimim boyunca psikiyatri servisleri ve AMATEM'de bulundum. İl ve bölge bazında Adliye, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Valilik gibi kamu kurumlarında araştırmacı ve eğitici olarak birçok projede aktif görev aldım ve bağımlı popülasyon ile iletişim kuran birçok personelin kurum içi eğitimlerine eğitmen olarak katkı sağladım. Madde kullanım bozuklukları, siber davranış ve siber alışkanlıklar konuları da dahil olmak üzere ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış birçok makalenin yanı sıra, "Kendine Ait Bir Zihin", "Söyle Bana Nasıl Öldün?" ve "Aşırı Kolay BDT" başlıklı çeviri kitaplara sahibim.

Danışmanlık/Terapi Süreci Hakkında

Herkesin anlatacak bir hikayesi var... Ancak günümüzde karşılaştığımız can sıkıcı durumlardan biri ise artık insanların birbirlerini dinlemeye ve anlamaya yeterince zaman ayıramamasıdır. Psikolojik danışmanlık veya psikolojik destek, basit bir sohbetin ötesinde bireylerin bazen kendi başlarına çözemedikleri ya da daha fazla yardıma ihtiyaç duydukları sorunlara profesyonel bir yaklaşım ve yapılandırma eşliğinde çözüm üretmeye çalışan bir uygulamadır.


Danışmanlıklarımı:

  • Kaygı odaklı problemlere karşı yeni yaşam becerileri geliştirme,
  • Nüks (yeniden başlama) önleme terapisi/danışmanlığı ve
  • Stresle bilinçli farkında bir biçimde başa çıkma stratejileri üzerinde yürütmekteyim.


  1. İlk oturum danışan ile tanışma, sağlıklı ve profesyonel bir bağ kurma ve amaçlar, sonuç çıktıları gibi başlıklar üzerinde yoğunlaşmaktadır.
  2. Total süreç, danışanın uyumuna bağlı olmak üzere yine danışanın belirlediği sıklıkta ve hedeflerin gerçekleşmesi durumuna göre değişebilmektedir.
  3. Oturumlar 45 dakika ile 60 dakika arasında sürebilmektedir. Ancak psikolojik danışma sürecinin duygu ve düşünceler bakımından yüklü bir yaşantı olmasından hareketle 1 saatten daha uzun süren oturumların etkililiğinin zedelenebileceğini düşünmekteyim.
  4. Paylaşımlarınızdan ötürü dışlanmayacağınız, kötü hissetmeyeceğiniz ve yargılanmayacağınız güvenli bir ilişki kurulması, psikolojik danışma sürecinin en temel nosyonudur.
  5. Psikolojik danışma süreci gönüllülük, karşılıklı güven ve şeffaflık içeren bir süreçtir. Dolayısıyla danışanların sürece başlarken ve süreci sürdürme noktasında istençli olması önemlidir.
  6. Danışan ve danışman arasında kurulacak total gizlilik paktı sürecin etik ve sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi adına oldukça değerlidir. Sizlerin paylaşımları gizliliğin ihlal edilebileceği istisnai durumlar (bireyin kendisine ve/veya başkasına zarar verme ihtimali bulunan durumlar, intihar, istismar, ölüm tehdidi ve suç bildirimi) haricinde gizlilik ilkesi uyarınca saklı kalacaktır.

Çalışma Grupları

Ergen (12-18) Yetişkin (18-65) LGBT+

Terapi Yaklaşımları

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) Eklektik Terapi Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi (SFBT)

Eğitimler

Çukurova Üniversitesi - Doktora - Uygulamalı Psikoloji Çukurova Üniversitesi - Yüksek Lisans - Uygulamalı Psikoloji Çukurova Üniversitesi - Lisans - Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Sertifikalar

Motivasyonel Görüşme Teknikleri Eğitimi - Başkent Psikoloji Atölyesi - 11.10.2021 Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi - Başkent Psikoloji Atölyesi - 13.9.2021 Bağımlılıkta Nöropsikolojik Değerlendirme - Yeşilay - 13.11.2017 Kayıp Ve Yas Terapisi Eğitimi - B&s Psikoloji - 3.1.2023 Kaygı Bozukluklarında Bdt Teknikleri - B&s Psikoloji - 6.1.2023 Travmada Müdahale Yöntemleri Eğitimi - İleri Düzey - Travma Çalışmaları Derneği - 12.2.2023

Danışan Yorumları