1. Uzman
  2. Züleyha DEMİRKAYA
Züleyha DEMİRKAYA

Züleyha DEMİRKAYA

Psikolojik Danışman

Uzmanlıklar: Özgüven ve Yeterlilik Sorunları, Ruhsal-Toplumsal, Kişisel ve Çevresel Diğer Koşullarla İlişkili Sorunlar, Kişilerarası İletişim Problemleri
Uzmanlıklar: Özgüven ve Yeterlilik Sorunları, Ruhsal-Toplumsal, Kişisel ve Çevresel Diğer Koşullarla İlişkili Sorunlar, Kişilerarası İletişim Problemleri
Online Terapi
Hizmet vermiyor
Yüz Yüze Terapi
Hizmet vermiyor

Hakkında

Ordu Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü mezunuyum. Lisans döneminde katıldığım Farabi Programıyla lisans eğitimimin bir yılını Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde tamamladım. Çocuk Objektif Değerlendirme Testleri ve Bilişsel Davranışçı Terapi ekolü üzerine eğitim aldım.

Danışmanlık/Terapi Süreci Hakkında

"Her duygu, yerinde ve orantılı olmak kaydıyla sağlıklı, gerekli ve uyumsaldır." M. Hakan TÜRKÇAPAR


Danışma sürecinde hangi yoldan gidileceğine danışana göre karar vermekle beraber seans sayısı danışana ve uygulanan kurama göre değişiklik gösterebilmektedir. Seans süresi 50 dakikadır. Seanslar haftalık yapılabileceği gibi danışanın iyi oluş haline göre bu zaman dilimi uzayıp kısalabilmektedir.

Çalışma Grupları

Yetişkin (18-65)

Terapi Yaklaşımları

Eklektik Terapi Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) Varoluşcu Terapi Çözüm Odaklı Aile Terapisi Danışan(Birey) Merkezli Terapi Kültüre Duyarlı Terapi

Eğitimler

Ordu Üniversitesi - Lisans - Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Sertifikalar

Çocuk Objektif Değerlendirme Testleri Uygulayıcısı - Türk Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Derneği - 28.4.2021 Bilişsel Davranışçı Terapi - Samsun Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi - 8.6.2022

Danışan Yorumları