1. Blog
  2. Disülfiram (Antabus) Nedir?

Disülfiram (Antabus) Nedir?

  • Disülfiram (Antabus) Nedir?
  • Disülfiram Etkisi Nedir?
  • Antabus Ne İşe Yarar?
  • Antabus Yan Etkileri Nelerdir?
  • Antabus Kimler İçin Uygun Değildir?
  • Disülfiram Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?
  • Disülfiram Hangi İlaçlarla Birlikte Kullanılmamalıdır?
  • Disülfiram Nasıl Kullanılır?
  • Disülfiram (Antabus) Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Disülfiram (Antabus) Nedir?

Antabus olarak da bilinen disülfiram; hap, enjeksiyon ve pellet formlarında bulunan bir ilaçtır. Disülfiram, alkol bağımlılığı tedavisinde kullanılır. Antabus ilaç alkol ile birlikte alındığı veya vücutta alkol ile aynı anda bulunduğu takdirde, asrtaldehid adıyla bilinen ve hiç istenmeyen yan etkilere sebebiyet veren bir maddenin ortaya çıkmasına yol açar. Söz konusu istenmeyen yan etkiler ise bulantı, aşırı terleme, kusma, bayılma hissi, tansiyon düşmesi ve baş dönmesi olarak sıralanabilir. Dolayısıyla bu ilaç, söz konusu bireyi alkolden uzak durmak zorunda bırakır.


Naltreksonda olduğu gibi, disülfiram söz konusu olduğunda da tedavinin devamı konusunda birtakım sorunlar meydana gelebilmektedir. Hatta bu sıkıntılara tereddütler de eklenebilmektedir. Tam olarak bu yüzden, yalnızca ağızdan alınan oral hap formuyla birlikte enjeksiyon formu da bulunmaktadır. Bu enjeksiyon formunun etki olma süresi ise 4-6 hafta arasındadır. Bu iki formun haricinde, ufak bir operasyon yardımıyla cilt altına yerleştirilen pellet formu da mevcuttur. Disülfiramın pellet formu her gün ufak miktarda kana karışır ve aşağı yukarı iki aylık bir sürede erir.


Şayet söz konusu birey ilaç kullanmaktan vazgeçerse ya da tedaviyi bırakmak isterse, bu alternatifler kişiyi 4 ila 8 hafta süresince koruma almaktadır. Bu süreç de tedavi için yeni imkanların doğmasını sağlamaktadır. Alkol bağımlılığı tedavisinde gerçekten faydalı olan antabusun temel etkisi, tedavi olan bireyde azıcık alkol alındığında dahi hiç hoş olmayan bir etkiye yol açmasıdır.


Haliyle disülfiram kullanımının primer endikasyonunu, tiksindirme yöntemiyle alkol bağımlılığı tedavisi olarak tanımlamak mümkündür. Ancak disülfiram tedavisi, beraberinde psikoterapi ve grup tedavisi gibi tedavi yöntemleri ile desteklenmelidir. Bu kombine tedaviler sayesinde amaca ulaşmak çok daha kolay hale gelmektedir.


Disülfiram-alkol reaksiyonunun şiddeti ise hastalara bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Genellikle ekstrem olarak bilinen uç vakalarda; miyokard enfarktüsü, kardiyovasküler kollaps, konvülsiyon, belirgin solunum depresyonu ve hatta ölüm dahi söz konusu olabilir. Dolayısıyla antabus, belirgin pulmoner ya da kardiyovasküler hastalığından muzdarip bireylerde kontrendikedir.


Disülfiram Etkisi Nedir?

Alkol bağımlılığını ortadan kaldırmak için kullanılan disülfiram, tedavi sürecinde hastalar tarafından kullanıldığında, alkolü bırakma konusunda son derece etkili olur. İlacın kullanımıyla meydana gelen disülfiram etkisi ile hasta azıcık bile alkol aldığı takdirde, son derece olumsuz etkilerle karşı karşıya kalır. Dolayısıyla bu etki, kişinin alkolü bırakması konusunda en büyük yardımcılarından biridir.


Antabus Ne İşe Yarar?

Antabus ilacı, alkol tedavisinde kullanılan ve bu tedavide işe yarayan bir ilaçtır. Alkol ile birlikte az miktarda alındığında dahi, tedavi gören kişide baş ağrısı, çarpıntı ve sersemlik gibi nahoş etkilere sebep olur. Bu olumsuz etkiler sayesinde bireyin alkolden cayması çok daha kolay hale gelir.


Antabus Yan Etkileri Nelerdir?

Disülfiramın yan etkileri şu şekilde sıralanabilir:

●     Karın ağrısı,

●     Baş ağrısı,

●     Ağız kokusu,

●     Mide ağrısı,

●     İshal,

●     Uyuşukluk,

●     Ağızda metalik tat,

●     Kurdeşen,

●     Nefes alma konusunda zorluk yaşama,

●     Yüzde, dudaklarda, dilde ve boğazda meydana gelen şişlik.


Bunların haricinde, alkol kullanımı olmadan da disülfiram yan etkileri görülebilir. Bu yan etkiler ise başlıca şu şekilde sıralanabilir;

●     Yorgunluk,

●     İmpotans,

●     Dermatit,

●     Bazı mental değişiklikler,

●     Karaciğer hasarı.


Ayrıca depresyon ve mani bozukluk gibi yan etkiler de antabusun bilinen ve yaygın görülebilen yan etkileri arasında yer alır.


Antabus Kimler İçin Uygun Değildir?

Disülfiram ilaç veya diğer adıyla antabus, herkes için kullanılmaya uygun bir ilaç değildir. Antabus; koroner hastalığı, ciddi miyokard hastalığı, yüksek tansiyon (hipertansiyon) gibi hastalıklardan muzdarip olanların yanı sıra tiuram ve disülfiram gibi ilaçlara aşırı duyarlılığı olan bireylerde ve psikozlarda kullanılmamalıdır.


Disülfiram Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Disülfiram alan bireylerin ilaç kullanım esnasında alkol almamaları elzemdir. Nitekim antabus ilacı alan kişi bu konuda ciddi bir şekilde uyarılmalıdır. Ayrıca yine hastanın öksürük şurupları, çeşitli soslar ve tıraş losyonları gibi alkol içeren her şeyden uzak durmaları faydalı olacaktır. Parfüm de bunlar arasında yer almakla birlikte, alkol buharını soluyan kişilerde dahi bazı reaksiyonlar söz konusu olabilir. Alkol ile ilacın oluşturduğu reaksiyonlar 14 gün sonra bile kendini gösterebileceği için, belli bir süre alkol içeren hemen her şeyden sakınmak da bu noktada dikkat edilmesi gerekenler arasındadır. Son olarak, hastanın son alkol tüketiminden minimum 12 saat sonraya kadar hastaya disülfiram uygulanmamalıdır.


Disülfiram Hangi İlaçlarla Birlikte Kullanılmamalıdır?

Antabus; metronidazol, izoniazid, paraldehit, etambutol ve antikonvülsanlar ile birlikte kullanılmaması gereken bir ilaçtır. Zira bu ilaçların kullanımı antikoagülanların etkisini artırabilmektedir.


Disülfiram Nasıl Kullanılır?

Antabus kullanımı söz konusu olduğunda, ilk olarak tablet tedavisine, hastanın alkolü bırakmasından minimum 12 saat sonra başlanması gerekir. 1-2 hafta boyunca sürecek olan bu tedavi, günde en fazla 500 mg tek doz disülfiram kullanımı ile başlar. Bu doza idame olarak günde 250 mg (125-500 mg arası) kullanım söz konusu olabilir. Ancak bu miktarın günde 500 mg’ı aşmaması gerekir. Antabusun alkol reaksiyonu tedavisinde ise ilk olarak şokun önüne geçilir ve kan basıncı sabit tutulur. Bu aşamada tamamen oksijen ya da oksijen ile %5 oranında karbondioksit karışımıyla söz konusu bireye solunum desteği verilir. Ayrıca İ.V. olarak da C vitamini (1 gr olmak üzere) ve efedrin sülfat uygulanır.


Disülfiram (Antabus) Hakkında Sıkça Sorulan Sorular


Antabus Alkol ile Alınırsa Ne Olur?

Antabus alkol bağımlılığı tedavisi için kullanılan bir ilaç olduğundan, alkol ile asla birlikte alınmamalıdır. Alkol ile antabusun bir arada kullanılmasıyla kişide; aşırı terleme, kusma, yüzde kırmızılık, nefes darlığı, baş dönmesi, koordinasyon kaybı, bayılma hissi, boğaz kapanması ve fenalık gibi olumsuz durumlar meydana gelebilir.


Antabus Öldürür mü?

Antabus doktor kontrolünde ve çok özel durumlarda alınması gereken bir ilaçtır. Yanlış kullanımı, ölüm ve sakatlık dahil olmak üzere birçok sıkıntıya yol açabilir. Dolayısıyla kesinlikle bir doktora başvurmadan bu ilacın kullanılmaması gerekir.


Antabus Zararlı mı?

Disülfiram doğru kullanıldığı takdirde alkolü bırakma tedavisinde etkili olmaktadır. Özünde zararlı değildir; ancak alkol ile birlikte alınırsa veya hekim kontrolü olmadan bilinçsizce alınırsa ciddi sıkıntılara yol açabilir.


Antabus Etkisi Kaç Saat Sürer?

Disülfiram veya antabusun alkol reaksiyonu 15 dakika içerisinde kendini gösterir ve bu süre birkaç saat devam edebilir.


Antabus Vücuttan Nasıl Atılır?

Antabuse olarak da bilinen bu ilacın vücuttan atılma hızı son derece yavaştır. Kişinin metabolizmasına bağlı olarak değişkenlik gösteren bu süreç, yaklaşık olarak 60-120 saat civarında devam eder. Lakin bu durumun, son ilaç dozunun alınmasının ardından, 60-120 saat içinde disülfiram vücuttan atılır şeklinde yorumlanması doğru değildir.


Zira Farmakokinetik olarak, ilaçların vücuttan atılma veya uzaklaştırılma süresini hesaplayabilmek için, ilaç ömrünün 4 veya 5 ile çarpılması gerekir. Örneğin disülfiramın yarılanma ömrü için 4 gün denirse, vücuttan tamamen atılması için 16-20 günlük bir süre geçmesi gerektiği söylenebilir. Alkol ile etkileşimi halinde vücutta asetaldehit birikimi ve son derece ciddi sağlık sorunlara meydana gelebileceği için, bu süre konusunda oldukça dikkatli olunması gerekir.


Disülfiram Kanda Çıkar mı?

Disülfiram, aldehit dehidrojenaz olarak da bilinen asetaldehiti parçalayan enzimi bloke eder. Böylece kanda asetaldehit birikimine yol açar. Kanda bulunan asetaldehitin artan konsantrasyonu ise antabus ilacı ile tedavi gören hastalarda alkol alımı sonrası gelişen reaksiyona katkı sağlar. 


Desteğe ihtiyaç duyduğunuz her an uzmanlarımızla ücretsiz soru sorarak iletişime geçebilir ya da online terapi ile destek alabilirsiniz.

Uzman PsikologNurdan YAZICI UNAL-21.04.2022
Psikolog Merkezi