1. Blog
  2. Narsistlerin Korkuları Nelerdir?
20 Şubat, 2023

Narsistlerin Korkuları Nelerdir?

Narsistik kişilik bozukluğu olan bireyler genellikle kendilerini haklı görme, mükemmeliyetçi olma, kendi hatalarını kabullenmeme ve kendilerini yüksek görme eğilimi içindedir. Bunlarla birlikte pek çok etki de ayrıca narsistik kişilik bozukluğunda sıklıkla görülebilmektedir. Bunlara bağlı olarak...

Narsistlerin Korkuları Nelerdir?

Narsistik kişilik bozukluğu olan bireyler genellikle kendilerini haklı görme, mükemmeliyetçi olma, kendi hatalarını kabullenmeme ve kendilerini yüksek görme eğilimi içindedir. Bunlarla birlikte pek çok etki de ayrıca narsistik kişilik bozukluğunda sıklıkla görülebilmektedir. Bunlara bağlı olarak da narsistik kişilik bozukluğuna sahip bireylerde çeşitli korkular meydana gelebilmektedir. Bu korkuların üstesinden gelmek için kişiler pek çok farklı tepki gösterebilmektedir. 

Narsistlerin Korkuları Nelerdir?

Narsistlerin korkuları genellikle kendilerini üstün görme, mükemmeliyetçilikleri, hatasız olma gibi konular üzerinedir. Bu nedenle de narsistler farklı konularda korku sahibi olabilmektedirler. Peki, bu korkular neler olabilir? 

Ölmek ya da Unutulmak 

Narsistler genellikle unutulmaktan korkan bireylerdir. Bunun nedeni ise kendilerinin pek çok konuda çok yetkin, başarılı ve iyi olduklarını düşünmeleridir. Bu nedenle de unutulmak istemezler ve her konuda arkalarında en azından bir eser bırakmak ve bu şekilde hatırlanabilmek isterler. Ölmek ya da unutulmak narsistlerin en temel korkularından biridir. Ölmek narsistelere göre dünya üzerindeki en önemli bireyin tarihe gömülmesi anlamına gelebilir çünkü narsist bireylerin kendilerini ne derece üst ve yüksek gördüğünü tahmin etmek çok zordur. Belli bir konuda kendilerini dünyanın en iyisi olarak görebilirler ve ölmek aslında bu en iyi olanın dünya üzerinden silinmesi anlamına gelebilir. Bu nedenle de narsistler genellikle unutulmamak için uğraşırlar ve ölmekten korkarlar. 

Aşağılanmak 

Narsist bireyler aşağılanmaktan korkar çünkü bu durum özgüvenlerini zedeleyecek olan en büyük etkenlerden biridir. Narsistler başkaları tarafından övülmek, beğenilmek, üstün görülmek isterler. Bunun tam tersi ise aşağılanmaktır ve bu nedenle de bireyler gerek kalabalık ortamlarda gerekse de özel alanlarda aşağılanmaktan uzak kalmak isterler. Bireyler aşağılanmamak için aslında kendilerini her konuda en iyi şekilde göstermeye çalışırlar. Bunun yanı sıra kendilerini aşağılayan kişileri de bu konuda ciddi şekilde uyarabilir, onlarla tartışabilir ve onlara karşı kinlenirler. Aşağılandıkları konuda kendilerini de geliştirmek için farklı pek çok şey yapabilirler.

Arka Planda Kalmak 

Narsist bireyler arka planda kalmaktan korkarlar çünkü hep göz önünde olmak isterler. Göz önünde olmak isteyen narsistlerin en büyük korkularından birisi bu nedenle arka planda kalmak ve aslında görünmez hale gelmektir. Bireyler görünmez hale gelmek istemezler çünkü kendilerini pek çok şekilde ön plana çıkarmak isterler. Bireyler hakim oldukları bir konuda arka planda kalmaktan çok korkarlar çünkü bu konuda bilgi sahibi olduklarını bilirler ve konu ile kendilerini ön plana çıkarmaya çalışırlar. Bu tür durumlarda da arka planda kalmak korkusuna bağlı olarak gelişmektedir. 

Pişman Olmak 

Narsist bireyler herhangi bir konuda pişman olmaktan korkarlar. Bireylerin en büyük korkularından biri olan pişman olma duygusu, narsistlerin daima en iyisini ve doğrusunu bildiği düşüncesinden kaynaklanır. Bu nedenle de daima en iyisi ve en doğrusunu bilmesi gerektiğini düşünen narsistlerin pişman olmak istememesi olasıdır. Bireyler özellikle de ilişkileri konusunda pişman olmaktan çekinir ve korkarlar. Bu nedenle de pişman olacaklarını düşündükleri hiçbir şeyi yapmamaya çalışırlar. 

Utanmak 

Narsist bireylerin en büyük korkularından biri utanmaktır. Bireyler utanç duyacakları herhangi bir şey yapmaktan kaçınırlar çünkü daima en doğru işi kendilerinin yapacaklarını düşünürler. Bu nedenle de narsist bireyler için utanmak korku vericidir ve bu nedenle de utanç duyacakları bir şey yapmaktan kaçınırlar. Bu utanç duyulacak olan eylem herhangi bir günlük aktivite de olabilir ayrıca farklı şekillerde herhangi bir konuda görülen bilgisizlik de olabilir. Bu tür durumlarda utanç duymamak için narsist bireyler kendilerini devamlı olarak geliştirme eğilimi içindedirler. 

Başarısızlık 

Narsistik kişilik bozukluğu olan bireylerin en büyük korkularından biri başarısız olmaktır. Herhangi bir işte başarısız olmak narsist bireyler için oldukça zor ve büyük bir korku durumu yaratır. Temelde narsistlerin kaygılanım bozukluklarının en temelinde de başarısızlık yer almaktadır. Narsist bireyler başarısız olma üzerine büyük bir kaygı bozukluğuna sahiptir. Bu durum da temelde “en iyi olma” arzusuna dayandırılabilir. Bu nedenle narsist bireyler kendilerini ilgi duydukları alanda ya da pek çok farklı konuda geliştirmek için çabalarlar. Bu sayede başarısız olma korkularının da üstesinden gelmeleri çok daha kolay hale gelir. Yine de pek çok narsist birey kendini çok yetkin hale getirse dahi başarısızlıktan korkabilirler. 

Narsistlerin Korkularının Temeli 

Narsistlerin korkularının temelinde başarısız olma ya da “en iyi olamama” durumu yatar. Bu nedenle de bireyler aslında yaptıkları ya da ilgi duydukları konularda ve işlerde devamlı olarak kendilerini geliştirme amacındadırlar. Bireyler buna bağlı olarak da pek çok korku geliştirebilirler. Bu korkuların üstesinden gelmek için de bireylerin aslında narsistik kişilik bozukluğu konusunda psikolojik destek alması oldukça önemlidir. Bu psikolojik destek sayesinde bireylerin narsistik kişilik bozukluğunun üstesinden gelmesi ve sonrasında da bu korkuların tamamından kurtulması mümkündür. 

Korkuların temeli mükemmel olma isteğinden geldiği için bireylerin bu durumlara karşı olan korkuları da daha şiddetli şekilde hissedilir. Yani bireylerin narsistik kişilik bozukluğu ne kadar ileri ise aslında korkularının görülme şiddeti de o kadar yüksek olacaktır. Bundan dolayı da bireylerin korkularının ilerlemeye başlaması aslında pek çok konuda daha tepkili olmalarına neden olabilir. Örneğin topluluk içinde olası bir küçük düşme durumunda ya da utanılacak eylemde bulunma durumunda gerekli olmayan şiddet içerikli davranışlar sergileyebilirler ya da buna benzer şekilde tepki gösterebilirler. 

Narsistik Kişilik Bozukluğuna Karşı Destek Almak 

Bireyler narsistik kişilik bozukluğuna sahip olduklarını fark etmezler çünkü bu tür bir psikolojik rahatsızlığa sahip olabileceklerine imkan vermezler. Bu nedenle de çevrelerindeki bireylerin narsistik kişilik bozukluğunu fark etmesi oldukça önemlidir. Bu şekilde narsistik kişilik bozukluğuna karşı psikolojik destek almak mümkün hale gelir. Bireyler narsistik kişilik bozukluğunun üstesinden gelmek için alanında uzman psikologlardan destek alabilir, etkili şekilde narsistik kişilik bozukluğundan uzak kalmak için gerekli terapileri alabilir. 

Narsistik kişilik bozukluğuna sahip olan bireyler bu durumun farkında olmadığı ve bunu da kabullenmediği için destek almak istemeyebilirler. Bu nedenle de bireylerin çevreleri tarafından narsistik kişilik bozukluğuna karşı uyarılması gerekebilir, destek alması için teşvik edilmesi de ayrıca önemlidir. Bu sayede bireyler kabullenmek istemeyecekler narsistik kişilik bozukluğuna karşı önlem alabilirler, alacakları destek sayesinde narsistik kişilik bozukluğunun nedenlerini öğrenebilir ve bununla ilgili geçmişe ve şu ana yönelik çalışma yapabilirler. 

Narsistik Kişilik Bozukluğunu Bireyler Neden Kabullenmez?

Bireyler bunu kendileri fark edemezler çünkü kendilerinde herhangi bir sorun, hastalık ya da psikolojik rahatsızlık olabileceği düşüncesini kabullenemezler. Kişilerin kendilerinin mükemmel, donanımlı, eşsiz olduklarını düşünebilirler. Bu nedenle de özellikle psikolojik anlamda bir rahatsızlığa sahip olabilecekleri düşüncesi bireylere göre oldukça ters bir durumdur ve bu durumu kabullenmeleri demek aslında kendilerini oldukça eksik görmeleri anlamına gelebilir. Bu nedenle de bireyler oldukça normal olan bu durumu kabullenmek istemezler ve psikolojik bir rahatsızlıkları olabileceği durumunu kabuk etmezler. 

Melike Şura ENTEZ
Uzman Psikolog
#narsizm
Benzer Yazılar
#narsist #narsistik
21 Ekim, 2021
Narsisistik kişilik bozukluğunun görülme sıklığı %1 ile %3 arasında değişmektedir. Bu durum bir noktadan sonra normal görünse de aslında normal olmaktan çıkabilir. Bu noktada narsist kişilik bozukluğu iletişim ile çeşitli kanallara da engel koyan bir durumdur. Narsist kişiler genel anlamda başkaları
#narsist #narsistik
21 Ekim, 2021
Narsisistik kişilik bozukluğunun görülme sıklığı %1 ile %3 arasında değişmektedir. Bu durum bir noktadan sonra normal görünse de aslında normal olmaktan çıkabilir. Bu noktada narsist kişilik bozukluğu iletişim ile çeşitli kanallara da engel koyan bir durumdur. Narsist kişiler genel anlamda başkaları