1. Uzman
  2. Ali KARAÖMERLIOĞLU
Ali KARAÖMERLIOĞLU

Ali KARAÖMERLIOĞLU

Uzman Psikolog

Uzmanlıklar: Kaygı (Anksiyete) Bozuklukları, İlişki / Evlilik Problemleri, Travma ve İlişkili Bozukluklar
Uzmanlıklar: Kaygı (Anksiyete) Bozuklukları, İlişki / Evlilik Problemleri, Travma ve İlişkili Bozukluklar
Online Terapi
süre 40 dk
ücret 750
Yüz Yüze Terapi
süre 50 dk
ücret 750

Hakkında

Mersin Çağ Üniversitesi Psikoloji bölümünü (%100 İngilizce) okudum ve 2018 yılında “Madde Bağımlılığı çeşitleri, süreçleri ve SAMBA tedavi programının işlevliği” başlıklı tez çalışmam ile Psikoloji lisans eğitimimi başarıyla tamamlayıp “Psikolog” unvanımı kazandım. Daha sonra kazandığım özel burs ile “Uzman Psikolog” unvanı alma adına Çağ Üniversitesi Genel Psikoloji Yüksek Lisans Programı'na kabul edildim ve 2021 yılında "Sosyal Medya Bağımlılığı ve Kişisel İyi Oluş Arasındaki İlişkinin İncelenmesi" adlı çalışmamı yayınlayarak resmi olarak "uzman psikolog" oldum. Adnan Menderes Üniversitesi'nde Bilişsel Davranışçı Terapi, Uluslararası Psikologlar Derneği'nde Cinsel Terapi, İstanbul Davranış Bilimleri Enstitüsü'nde EMDR Terapi eğitimlerini başarıyla tamamladım. 5 yıldır aktif şekilde psikoterapi yapmaktayım ve geride bıraktığım binden fazla seansın tecrübesiyle sizlere en iyi danışmanlık hizmetini vermek için hazırım.

Danışmanlık/Terapi Süreci Hakkında


Bilişsel Davranışçı Terapi, psikoloji ve psikopatoloji alanındaki bilimsel bulgulara dayalı olarak geliştirilmiş, bilimsel ilkelerin psikoterapi alanına uygulanmasıyla ortaya çıkmış çağdaş bir psikoterapidir. Bu terapi yaklaşımı bilimsel olarak sınanmış ve yüzlerce klinik araştırmayla obsesif kompülsif bozukluklar, depresyon, vajinusmus, kaygı (anksiyete) bozuklukları, fobiler ve panik atak gibi birçok ruhsal rahatsızlıkta etkili olduğu gösterilmiştir. 

Bu terapide öncelikle kişinin güncel sorunlarına odaklanılır, daha az seansla ve daha az zaman harcayarak daha çok sorun çözme hedeflidir. Bilişsel Davranışçı terapi sadece başvuranların güncel sorunlarını çözmez aynı zamanda bütün yaşamları süresince sorunlarını çözmekte kullanabilecekleri özel bir takım beceriler de öğretir. Bu beceriler çarpık düşünceleri saptamak, inançlarını değiştirmek, çevreyle yeni ilişkiler kurmak ve davranış değişikliğidir. Terapi süresince bu becerileri öğrenen danışan, böylelikle ilerde benzer bir sorun yaşarsa bir danışmana ihtiyaç duymadan sorununa çözüm üretebilmesi amaçlanır.


Travma sonrası stres bozukluğu yaşayan danışanlarımla ise EMDR terapi metodunu kullanırım. EMDR, Türkçe açılımıyla Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme anlamına gelen geçerliliği ve güvenilirliği bilim dünyasından kabul görmüş etkili bir psikoterapi yaklaşımıdır. EMDR’ye göre rahatsızlıkların, olumsuz duygu, düşünce, davranış ve kişilik özelliklerinin arkasında uyum bozucu, işlev bozucu, işlenmeden ve izole bir şekilde depolanmış bu tür anılar yatar. Kişinin kendisi ile ilgili olumsuz inançları (örn: Ben aptalım), olumsuz duygusal tepkileri (örn: başaramamaktan korkma) ve olumsuz somatik tepkileri (örn: sınavdan önceki gece karın ağrısı) problemin kendisi değil, semptomları, bugünkü dışavurumlarıdır. Bu olumsuz inanç ve duygulara yol açan işlenmemiş anılar şimdiki zamandaki olaylar tarafından tetiklenmektedir. Doğal afetler, büyük kazalar, kayıplar, savaş, taciz, tecavüz gibi önemli travmaların yanı sıra, başta çocukluk çağı olmak üzere her yaşta yaşanan ve etkisi travmatik olan her tür yaşantı; günlük hayatta aile, okul, iş çevresinde yaşanan olumsuz olaylar, şiddete maruz kalmalar, aşağılanmalar, reddedilmeler, ihmal ve başarısızlıklar işlenememiş anılar arasında yer alabilirler. EMDR terapisi sonlandırıldıktan sonra danışan artık rahatsız olmaz ve anıyı yeni ve sağlıklı bir perspektiften görür.

Çalışma Grupları

Yetişkin (18-65) LGBT+ Çift & Partner

Terapi Yaklaşımları

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) Bilişsel Terapi (CPT) Davranışçı Terapi Bilişsel Davranışçı Aile Terapisi EMDR Mindfulness Temelli Bilişsel Terapi (MBCT) Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi (SFBT)

Eğitimler

Çağ Üniversitesi - Lisans - Psikoloji Çağ Üniversitesi - Yüksek Lisans - Psikoloji

Sertifikalar

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi - Adnan Menderes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi - 11.2.2019 Emdr Terapi - Davranış Bilimleri Enstitüsü - 4.8.2023 Cinsel Terapi - Uluslararası Psikologlar Derneği - 5.3.2019

Danışan Yorumları