1. Uzman
  2. Eda EROL
Eda EROL

Eda EROL

Psikolog

Uzmanlıklar: Travma ve İlişkili Bozukluklar, Ruhsal-Toplumsal, Kişisel ve Çevresel Diğer Koşullarla İlişkili Sorunlar, Çocuk ve Ergenlik Dönemi Ruhsal Sorunları
Uzmanlıklar: Travma ve İlişkili Bozukluklar, Ruhsal-Toplumsal, Kişisel ve Çevresel Diğer Koşullarla İlişkili Sorunlar, Çocuk ve Ergenlik Dönemi Ruhsal Sorunları
Online Terapi
süre 50 dk
ücret 1000
Yüz Yüze Terapi
Hizmet vermiyor

Hakkında

Merhaba, Ben Psikolog Eda EROL Lisans Eğitimimi İstanbul Gelişim Üniversitesinde Psikoloji bölümünde tamamladım. Lisans eğitimim sırasında çeşitli seminerlere ve konferanslara katıldım.Okul stajlarımı tamamladım. Mezuniyetim ardından eğitimlerimi tamamladım.480 saatlik Aile Danışmanlığı eğitimimi tamamlayarak Aile Danışmanı unvanı aldım. Kriz. travma, Yas Terapisi, Bilişsel Davranışçı Terapi ,M.M.P.I(Çok Yönlü Kişilik Envanteri), Oyun Terapisi, Objektif- Projektif Testler, Minfulness , Evlilik ve Çift Terapisi, Çözüm Odaklı Aile Terapisi, Boşanma Danışmanlığı eğitimlerimi tamamladım. 4 yıl süresince özel eğitim merkezinde Otizm Spektrum Bozukluğu, Mental Reterdasyon olan çocuk ve yetişkinlerle çalıştım.2019’dan bu yana aktif olarak online ve yüz yüze seanslarıma devam ediyorum. 2023 yılının Mayıs ayında kurucusu olduğum Saye Psikoloji Danışmanlık Merkezini açtım .Şu an aktif olarak İstanbul Avcılarda bulunan ofisimde hizmet vermeyi sürdürmekteyim.

Danışmanlık/Terapi Süreci Hakkında

Psikoterapi dediğimiz kavram; bireylerin duygu düşünce ve davranışsal problemlerinin çözümünü sağlayan ve bireylerin psikolojik sağlığının korunmasını amaçlayan teknikler bütünüdür.

Psikoterapi boyunca duygu, düşünce ,ve davranışlar hakkında bilgi sahibi olunur ve bu durum hayatınızın kontrolünü elinize alma imkanı sağlar. Psikoterapi desteği pek çok nedene bağlı olarak yapılabilir. Bunlar ruhsal rahatsızlıkları barındırabileceği gibi stres, boşanma, kayıp ,ilişki problemleri gibi sebeplerden ötürü ve aynı zamanda kişisel gelişim amacıyla da sürdürülebilir. Psikoterapinin pek çok farklı türleri vardır .Bunlar görüşme esnasında danışan ve terapist işbirliği ile terapistin, danışanın durumuna göre en faydalı olacağına inandığı terapi türüyle devam etmektedir. Psikoterapinin sağladığı fayda terapi türünün etkinliğine ve danışanın tedavi türüne yanıt vermesi ile paralel ilerleyecektir. Eğer çıktığınız bu yolda bir desteğe ihtiyaç duyarsanız psikoterapi desteği almaktan çekinmemelisiniz.


Yüz yüze ve çift terapi ücret detaylarını mesaj yoluyla öğrenebilirsiniz.


ÇALIŞMA ALANLARIM;


.Çocuk-Ergen Terapisi

.Anksiyete (Kaygı) Bozukluğu

.Travma ve İlişkili Bozukluklar

.Panik Bozukluk

.İlişki ve Evlilik Problemleri

.Evlilik Öncesi Danışmanlık

.Stres Yönetimi

.Öfke Yönetimi

.Fobiler

.Bağlanma Problemleri

.Özgüven Problemleri

.Ebeveyn Danışmanlığı

.Obsesif Kompülsif Bozukluk

.Kayıp-Yas-Ayrılık

.Depresyon

.Yeme Problemleri

.Aile Danışmanlığı

.Oyun Terapisi

.Mındfulness

Çalışma Grupları

Çift & Partner Okul Öncesi Çocuk (0-6) Çocuk (6-12) Yetişkin (65+) Ergen (12-18) Yetişkin (18-65)

Terapi Yaklaşımları

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) Sanat Terapisi Gottman Çift Terapisi Oyun Terapisi Çözüm Odaklı Aile Terapisi Mindfulness Temelli Bilişsel Terapi (MBCT) Şema Terapi

Eğitimler

İstanbul Gelişim Üniversitesi - Lisans - Psikoloji

Sertifikalar

Kriz,travma Ve Kayıp-yas Terapisi - Fsmvü Sürekli Eğitim Merkezi - 3.7.2022 Çocuk Ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulayıcı Eğitimi - İstanbul Gedik Üniversitesi - 22.5.2023 M.m.p.ı (mınnesota Çok Yönlü Kişilik Envarteri)uygulayıcı Eğitimi - İstanbul Gedik Üniversitesi - 5.6.2022 Oyun Terapisi Uygulayıcı Eğitimi - İstanbul Gedik Üniversitesi - 21.6.2023 Objektif Projektif Değerlendirme İle Resim Analizi - İstanbul Gedik Üniversitesi - 15.5.2022 Mındfulness Uygulayıcı Eğitimi - İstanbul Gedik Üniversitesi - 22.5.2022 Aile Danışmanlığı - Fsmvü Sürekli Eğitim Merkezi - 17.3.2023

Danışan Yorumları