1. Uzman
  2. Oğuzhan AKSOY
Oğuzhan AKSOY

Oğuzhan AKSOY

Psikolojik Danışman

Uzmanlıklar: Kaygı (Anksiyete) Bozuklukları, Çocuk ve Ergenlik Dönemi Ruhsal Sorunları, İlişki / Evlilik Problemleri
Uzmanlıklar: Kaygı (Anksiyete) Bozuklukları, Çocuk ve Ergenlik Dönemi Ruhsal Sorunları, İlişki / Evlilik Problemleri
Online Terapi
süre 45 dk
ücret 500
Yüz Yüze Terapi
Hizmet vermiyor

Hakkında

Psikolojik Danışmanlık eğitimimi 2016-2021 yılları arasında Maltepe Üniversitesinde tam burslu olarak tamamladım.Bu süreçte; Bağımlılık Danışmanlığı,Yetişkinlerde Bilişsel Davranışçı Terapi,Cinsel Terapi,Adli Psikoloji Eğitimi gibi eğitimleri başarıyla tamamlayarak sertifikalar aldım. Daha sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında yüksek lisans eğitimime başladım ve şuanda hala devam ediyorum.

Danışmanlık/Terapi Süreci Hakkında


Bireysel Danışmanlık

Bireysel danışmanlık, kişinin kendini tanıması, duygusal zorlanmalarının üstesinden gelebilmesi, kararlar alabilmesi ve kişisel gücünü keşfedebilmesi gibi konularda yardımcı olmayı amaçlayan bir danışmanlık hizmetidir. Kişinin kendisine ve olaylara yeni bir pencereden bakmasını ve eskiden göremediği çözüm yollarını görebilmesini amaçlar. Bazen, yaşanmış ve bitmiş, ama etkisi hala devam eden olumsuz yaşam deneyimleriyle (ör; ölüm, boşanma, doğal afetler, şiddet, istismar, aldatılma, kaza, hastalık vb.) baş etmek amacıyla da bu hizmete yönelinebilir.


Bireysel Danışmanlık Süreci

Bireysel danışmanlık sürecinin işleyişi ve genel olarak işlevleri şu şekilde sıralanabilir.

  • Birtakım nedenlerden dolayı, çoğu kişi değerli olduğunu, anlaşıldığını hissettiği ve bireysel alanlarına saygı duyulan bir ilişki kurma şansı bulamamaktadır. Psikoterapi sürecinde danışmanla/psikoterapistle öncelikli olarak güvene ve saygıya dayalı yeni ve iyileştirici bir ilişki kurulur ve bir süre sonra bu yeni ilişki biçimi danışan tarafından içselleştirilmeye başlanır.
  • Danışma/psikoterapi süreci; bastırılan duygularla ve çözülmemiş meselelerle yeniden yüzleşme ve yetişkin bir bakışla bugünü hala etkileyen çocukluktaki meseleleri yeniden değerlendirme olanağı sunar.
  • Bilinç ve bilinçdışı arasındaki bağı ve bilgi alış verişini güçlendirerek, beyinde yeni sinirsel ağlar oluşmasını sağlar.
  • Çoğu çocuklukta kullanılmış ve işlevsiz hale gelmiş, şu andaki yaşamı zorlaştıran kendini koruma mekanizmaları, daha olgun ve işlevsel hale getirilmeye çalışılır.
  • Kişinin kendine dair farkındalığını, varoluşuna dair anlam hissini arttırır.
  • Olaylara ve ilişkilere bakış açısını genişletir ve farklı karelerden hayatı seyretme olanağı sunar. Zamanında birtakım olumsuz ve üzücü yaşantılardan dolayı; danışanın kendisine ve başkalarına dair geliştirdiği yanlış inançlarını değiştirir. Tek boyutlu, genellenmiş düşüncelere göre hayatı sınırlayan yapılar yeniden düzenlenir.
  • Şu anda yaşanılan sorundan kaynaklı belirtilerin, üstesinden gelinemeyen sıkıntıların kaynaklarına danışanla birlikte erişilir ve çeşitli psikoterapi teknikleriyle bu kaynaklar danışanla işbirliği içinde çözümlenmeye çalışılır.
  • Daha zengin, daha gelişmiş bir iç dünya, deneyim ve duygulanım çeşitliliği sunar.
  • Danışma/psikoterapi süreci; danışanın kendini tanıdığı, hayata ve ilişkilere dair duygularıyla ve kriz durumlarıyla baş etmek için yeni araçlar edindiği, yaşamdan keyif alma ve geliştirici ilişkiler kurma alanını genişlettiği, hem kendisiyle hem başkalarıyla iletişim, hem kendisine hem başkalarına hoşgörü ve empati dağarcığını geliştirdiği bir deneyim alanıdır.


Çalışma Grupları

Ergen (12-18) Yetişkin (18-65) LGBT+ Çocuk (6-12) Yetişkin (65+) Okul Öncesi Çocuk (0-6)

Terapi Yaklaşımları

Danışan(Birey) Merkezli Terapi Çözüm Odaklı Aile Terapisi Eklektik Terapi Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi (SFBT) Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) Davranışçı Terapi Bilişsel Terapi (CPT) Analitik Terapi

Eğitimler

Maltepe Üniversitesi - Lisans - Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Sertifikalar

Cinsel Terapi - Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi - 1.12.2021 Adli Psikoloji - Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi - 15.6.2022 Bağımlılık Danışmanlığı - Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi - 1.12.2022 Yetişkinlerde Bdt - Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi - 13.4.2022

Danışan Yorumları