1. Uzman
  2. Hidayet ÇALIŞKAN
  3. Blog Yazıları
  4. Eşimin narsist olduğunu düşünüyorum. Ne yapabilirim?

Eşimin narsist olduğunu düşünüyorum. Ne yapabilirim?


Eşim narsist ya da narsist olduğundan şüpheleniyorum hatta eminim diyorsanız evliliğinizde birçok olumsuz duyguya sahip, tükenmiş, yorgun, çaresiz, çıkmazda hisseden biri olabilirsiniz. Eşinizin narsist bir kişilik olduğu yönünde gözlemleriniz var ve ne yapacağınızı bilemez haldeyseniz bu yazımda izlenebilecek yolları özetledim. Her evlilik dinamiği birbirinden farklı, genel geçer bilgiler sizin evliliğinizi tam yansıtmayabilir, bu sebeplerden kendi durumunuza özel danışmanlık almanız doğru yönlendirme için faydanızadır.

Narsistlerin Evlilikleri

Narsist bireyler daha çok verici, fedakar, alttan alan kişilerle evlilik yoluna girerler. Kendileriyle çatışma potansiyeli bulunan, fikir ayrılıkları yoğun yaşayabilecek kişilerle yapamazlar ya da evlilik yoluna girdilerse de sürekli tartışma ve anlaşamama hali hakim olur. Dışarıya karşı dünya iyisi iken eşini ve varsa çocuklarını ihmal eder ya da sıkıntılar yaratarak tüm içsel huzursuzluğunu en yakınlarından çıkarır. Özellikle bazı erkekler kök ailesine düşkün olup onlara yönelirken çekirdek ailesine yatırım yapmaz.

Narsistlerin evlilikleri huzursuzlukla doludur. Eşlerine içten ve samimi sevgi, ilgi vermezler. Eşler yalnız, değersiz, mutsuz, geri planda hisseder. Beraberiz fakat yalnızız fenomeni mevcuttur. Bazı eşler, narsist partnerini iyileştirme, düzeltme, değiştirme çabasına girebilmektedir. Bu girişimlerin tamamına yakını sonuçsuz kalır malesef. Hatta ters teptiği durumlar azınlıkta değildir. Bu tür bir duruma girmek yerine, narsistin eşi olarak kendi zaaf ve özelliklerini tanıma yoluna girilirse duygusal anlamda çok daha kolay çözünümler meydana geliyor. Partnerdeki değişim narsiste de sirayet edip evlilik daha kaliteli hale evriliyor. Partnerdeki değişime narsistin ayak uyduramadığı durumda ise boşanma gibi bir süreçte partner daha az acı çekip daha az yıpranarak önüne bakabiliyor.

Narsist Koca Özellikleri

Kadın narsisistik kişilikler de var fakat bu yazıda daha çok erkeğin narsist taraf olduğu tabloyu özetleyelim. Kadınlar evlilikteki sıkıntılardan dolayı narsist koca özellikleri nasıl olur merak ediyor. Narsist kocalar eşlerini fanusta tutmak ister, arkadaş ortamı olsun istemez, kök ailesi ile bağlarını kıskanabilir ve koparmak isteyebilir. Eşinin gelişmesini istemez; kendine bağımlı kılmak için eşine sorumluluk belli alanlarda bırakmaz. Örneğin fatura ödeme, araç sürme, çalışma(maddi gelir) gibi alanlarda eşinin gelişimini desteklemez hatta taş koyar.

Kendi yetersizliklerini eşine yansıtır, “bunu başaramadım çünkü senin yüzünden”, “şu şöyle oldu çünkü sen şunu şöyle yaptığın için” gibi klişe cümleleri vardır. Suçlama davranışı yaygındır. Aşağılama, değersizleştirme, yok sayma, cezalandırma, evi terk etme gibi davranışlara başvurabilir. Evliyken bekarmış gibi hareket edebilir, bir eşi olduğunu ve ona karşı manevi anlamda sorumlulukları olduğunu hesaba katmadan hareket eder.

Narsist Ne Zaman Pes Eder

Narsistler ısrarcı, baskın, yönlendirici, manipülatif bireyler. İnsanı canından bezdirme potansiyelleri olup enerjiyi sömüren, haklılık yolunda sonuna kadar gidebilen kimseler. Güç savaşı, kontrol etme ihtiyacı peşinden koştukları alanlar. Peki ya narsist pes eder mi? Narsistler istediklerini alamadıklarında, almaktan ümidi kestiklerinde ya da tam tersi yönde eşinin enerjisini sonuna kadar bitirdikten sonra başka hedefler arayabilmektedir. Bağımlılıkları ağır bastığı sürece eşten ayrılmaz, ayrılmak isteyen eşe karşı tehdit, duygu sömürüsü, korkutma suretiyle yaklaşarak vazgeçirmeye çalışır. Fakat herhangi sebepten ayrılık durumu söz konusuysa başka kişilere yönelir.

Narsist Neden Mutlu Olmanızı İstemez

Narsist birey kendi içinde huzurlu ve dingin olamadığı için başkasının ve özellikle eşinin kendisinden bağımsız şekilde mutlu olmasını kaldıramaz. En ufak şeylerde problem çıkarır, “iki iyi olmayagörelim, hemen bozacak birşey bulur” cümlesini partnerlerden sık duyarız. Bir nevi kaostan beslenir, stres ve sıkıntı çıkardığı zaman görevini yapmış edasıyla öfkesini kusar. Tabii eşler anlam veremez; herşey iyi hoşken neden böyle yaptı? şeklinde anlamlandıramama durumu hakim olur. Narsist saf ve öz mutluluk halinden çok uzak olduğu için “ben mutlu değilsem sen de mutlu olma!” desturuyla hareket eder. İçten içe kendisindeki eziklik ve sıkıntıyı bilir fakat kabul edemez. Elinden gelen şey baltalamak ve huzur – güven ortamını sekteye uğratmaktır.


Narsist Kimdir?

Narsist kavramı özsever kelimesi ile tanımlanmaktadır. Kendi özünü sevmek ve sevgiyi de beraberinde getiren kendine saygı duymak her insanın yaşamını psikolojik sağlamlık ile sürdürebilmesi için vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Narsisistik kişilik ise genel olarak kendilik saygısını dış dünyadan temin etmek durumunda kalan bir kişilik yapılanması olduğu gibi içerisinde farklı tipten yapılanmaları barındırmaktadır. Narsisistik kişilerin kendilerini diğer insanlardan üstün algılama girişimleri kendilik saygılarını korumaya yönelik bir ihtiyaç olabilmektedir. Narsisizm pek çok farklı şekilde görülebilmektedir ve gelişimsel dönemlerde yaşanan güçlüklerden kaynaklanan bir durumdur.

Evlilikte Narsist Kişiler

Evlilik, her bireyin kendi hayatına göre farklı anlamlar yüklediği bir ilişki biçimidir. Evlilikte karşılıklı saygı, sevgi ve anlayış beklemek, beğenilme ve takdir edilme ihtiyaçlarının karşılanması, düşünsel ve davranışsal olarak kendini özgür hissetmek eşler için evliliği mutlu kılan unsurlardan bazılarıdır.

Evliliklerde, narsisistik kişilik bozukluğu gösteren kişilerin eşleri bağımlı karakterler olabilecekleri gibi kendileri de narsisistik kişilik bozukluğu gösteren kişiler olabilmektedir. Evliliklerdeki mutluluk arayışı da hangi narsisistik karakterin eşi olunduğu ve eşin kendi kişilik yapılanmasına göre değişebilmektedir ve narsist bir eş ile evlilik nasıl sağlıklı kalır sorusu cevaplanması gereken en önemli sorulardan biri halini alabilmektedir.

Narsist Bir Eş ile Evlilik Nasıl Sağlıklı Kalır?

Sağlıklı bir evliliğin temelinin oluşturulmasında eşlerin mutluluklarının rolü büyük bir önem teşkil etmektedir. Evliliğin sağlıklı olup olmadığının kararı eşlerin kendi iç dünyalarını keşfetmeleri ile kolaylaşmaktadır. Her bireyin karakteri, sınırları, sabırlılığı, ihtiyaçları ve evlilikten beklentileri farklıdır.

Narsist kişilik özelliklerine sahip kişi ile evli bir eş özgürlüklerinin kısıtlanması konusunda tahammülsüz olabilirken, bir diğer eş daha sabırlı ve anlayışlı kalabilmektedir. Bir eş sevgi ve saygı beklerken, bir diğeri için sevilme ve sayılma ihtiyacı daha az olabilmektedir. Bazı eşler için sürekli karşısındaki kişiyi onaylamak zorlayıcı olabilirken, bir diğeri yoğun ilgi göstermek konusunda sıkıntı yaşamayabilmektedir.

Her insanın kişilik özelliklerindeki farklılıklar göz önünde bulundurulduğunda öncelikle eşlerin kişilik özelliklerinin samimi bir şekilde tespit edilmesi gerekmektedir. Narsist kişilik özellikleri gösteren kişilerin eşlerinin kendilerini mutsuz ve rahatsız eden, tahammül gösteremedikleri davranışlar konusunda net sınırlar çizmesi gerekebilmektedir. Rahatsız edici davranışları kişiselleştirmemek, üstünlük yarışına girmemek ve anlaşılma beklentisi içerisinde olmamak da ilişki içerisindeki çıkmazları arttırmamak adına yardımcı olabilecek bakış açıları olabilmektedir.

Mutlu ve sağlıklı kişilerin mutlu ve sağlıklı evlilikler yaratabildikleri düşünüldüğünde, narsist bir eş ile sağlıklı bir evliliğin temelini yine eşlerin kendi mutlulukları oluşturacaktır. Bu mutluluğa engel teşkil eden ve eşlerin kendi başlarına aşmakta zorlandıkları her durum için psikolojik destek almak sorunları ele alış biçimlerine yardımcı olabilecek, narsist bir eş ile evlilik nasıl sağlıklı kalır sorusuna alternatif çözümler bulmak kolaylaşabilecektir.


Bu yazı, Toksik İlişkiler – Narsist / Borderline Partner Rehberi kitabından alınmıştır.

Aşk bombardımanı (idealizasyon) – değersizleştirme döngüsü, kurbanın zihnini ve kalbini bulandıran, kişinin köklü insani ihtiyaç ve arzularını, nörolojik motivasyon ve ödül devrelerini kişi aleyhine kullanan bir aralıklı pekiştirme modelidir.

Değersizleştirme aslında, narsistin kendi gerçek benliğine karşı hissettiği negatif duyguları, sizin üzerinize yansıtması ve kusmasıdır. Bu savunma mekanizması, narsistin derine gömdüğü ve reddettiği benliğinin sizin veya başkaları tarafından keşfedilmesine karşı bir savunma mekanizmasıdır. Aynı zamanda sizi kontrol etmek ve narsisti terk etmenize engel olmak için de kullanılır. Siz kendi değerinizi ona kanıtlamaya çalışmakla, tüm zaman, para ve enerjinizi onun karşılıksız sevgisi ve onayı şeklinde (nah) gelecek büyük (!) ödülü kazanmaya çalışmakla o kadar meşgul kalırsınız ki, onu terk etmeye gücünüz kalmaz. Fakat gerçek şu ki tek yaptığınız, (eğer şanslıysanız) birgün terk edilip çöpe atılana kadar ya da şanssızsanız psikolojik olarak tamamen domine edilene kadar onun aleyhinize kurduğu hileli ve sizin için umutsuz oyunun içine daha da gömülmektir.

Bu yazıda kırılgan narsist kadınların sizin üzerinizde egemenlik kurmak ve sizi kontrol etmek için kullandığı, sizi zaman içinde onu memnun etmek için her şeyini veren ve karşılığında hemen hiçbir şey almayan, yavru köpek gibi sahibesinin onayı peşinde koşan bir zavallıya çevirecek 10 toksik taktikten bahsedeceğiz. Sahibe size arada bir kemik fırlatacak ki umutlarınız tamamen ölmesin fakat ne olursa olsun sonunda kaygan duvarları olan bu çukura daha da gömüleceksiniz. O nedenle insanların partnerlerinin toksik olduğunu gösteren bu işaretleri bilmesi önemli, özellikle de kırılgan narsizm söz konusu iken. Zira kırılgan narsistlerin psikolojik suistimalleri oldukça sinsi olabilir. Aynı zamanda narsistler kırılgan ya da hibrid, her zaman öz farkındalıktan yoksunlardır ve hiçbir zaman suistimal edici davranışlarının sorumluluğunu almazlar.

Toksik ve kırılgan narsist erkekler de var tabii ki ama kırılgan narsizm kurbanı erkeklere yol gösterecek kaynak sayısının çok az olduğunu gördüğüm için bu yazının konusu toksik kadınlar. Bu yazının bilgilendirme amaçlı olduğunu ve profesyonel yardımın yerini alması amacıyla yazılmadığını da belirteyim.

Şimdi kırılgan narsist kadınların kullandıkları 10 toksik taktiği, herhangi bir sıralama kriteri kullanmadan listeleyelim.

  1. Çok erken evrelerde, size en hassas yaralarını, deneyimlerini ve bilgilerini açmak

Kırılgan narsist kadın size en hassas deneyimlerini ve bilgilerini emanet ederler ve bunu ilişkinin en başlarında yaparlar. Siz sanki özelsiniz de, size daha önce kimseye güvenmediği kadar güvenmiş de, vs. vs. Ama aşk bombardımanı evresi bittiğinde, size açılmakla çok büyük bir hata yapmış gibi davranmaya, sizi, onu önceliğiniz yapmamakla, savunmamakla, mutlu etmemekle, söz verdiğiniz gibi güvende hissettirmemekle, kırılgan ve tehlikede hissettirmekle suçlamaya başlar.

Bu negatif dönüşüm tabii ki tamamen sizin suçunuzdur (!) ve onun iyi, aşık olduğunuz versiyonunu yeniden kazanmanızın (!) tek yolu, ona onun ve onun aşkı için yeterince iyi ve değerli olduğunuzu kanıtlamaktır. Kırılgan narsist kadın tüm kelime ve davranışlarında size bu yönde güçlü ve sürekli tekrar eden mesajlar gönderir: Eğer ilişkinin başındaki kadını ve o kadınla hayal ettiğin geleceği geri istiyorsan, ona söz verdiğin erkek olduğunu kanıtlaman gerekli!

Bundan sonra ilişkiyi devam ettirme baskısı hızlı bir şekilde ve tamamen sizin omuzlarınıza biner. Uzun vadede kazanmak için kendinizi düzeltmeniz, onu anlamak ve öğrenmek için çok çalışmanız lazımdır. Kadın sizin umudunuzu yaşatmak için arada sırada size kırıntılar atar. Arada bir iyi vakit geçirirsiniz, iyi bir muhabbetiniz olur ya da iyi seks yaparsınız ki onca çabanızla zor da olsa bir yere gelebildiğinizi ve başarabileceğinizi hissedin. Ama sonra dediğiniz ya da yaptığınız küçük bir şey ile kadın delirir ve yine hayal kırıklığına uğrar, soğuklaşır ve sizi reddeder. Ne yaparsanız yapın, tatlılığı pis bir acıya döner. Bu aralıklı pekiştirme örüntüleri ile sizde bir problem olduğuna, hatalı olduğunuza, onun neye ihtiyacı olduğunu bulmakla yükümlü olduğunuza inanmaya programlanırsınız. Ve eğer onun ihtiyacı olan şeyi bulamıyorsanız, bunun nedeninin ona ya da herhangi bir kadına layık olmayan değersiz bir erkek olduğunuza inanmaya programlanırsınız.

2. Süper pasif agresif davranışlar

Kırılgan narsist kadın süper pasif agresiftir ve yoktan kavga çıkarır. Yüzde yüz pozitif olsanız ve herhangi bir sorun olmasa da sizi negatif olmakla, kötü bir ruh halinde olmakla, kötü bakışlarınızla suçlar. Siz gerçekten öfkelenene kadar sizin neden öfkeli olduğunuzu bulmak için sizi dürtüp durur ya da sizin diğer duygusal düğmelerinizi kullanarak sahte kavgaların tuzağına çeker.

Ya da sizi suçlamak yerine kendisi üzgün ya da öfkeli gibi davranır ama bunun nedenini size söylemez, sizinle bu konuda konuşmaya yanaşmaz. Sizi problemi söylemesi ya da ne olduğunu bile bilmediğiniz suçunuzu affetmesi için yalvartana kadar rol yapar. Geriye dönüp baktığınızda bu nereden çıktı ve neydi dersiniz. Zira bütün bu tiyatro, kendi negatif duygularını size kusmak, size üstünlük kurmak ve sizi problemin sizde olduğunu düşünmeye itmek için tasarlanmış bir kurgudan ibarettir.

3. İnanılmaz derecede savunmacı duruş

Sizin için önemli olan ya da sizi rahatsız eden bir şeyi konuşmak istediğinizde, bunu önemsemez, küçük görür ya da sizi susturur. Sizin için önemli olanı dinlemek istemez ve özellikle de problem kendisi ile ilgili ise buna en ufak bir katkısı olduğunu kabul etmez. Tüm problem onun yaptığı bir şey ile alakalı da olsa, size tahammülü kalmamıştır. Sorumluluk almasını ya da özür dilemesini kesinlikle beklemeyin. Kırk yılda bir özür dilerse de, bu ileride sizin suçlu olduğunuzu size göstermek için kullanılacak bir hiledir.

4. Sizin duygularınıza karşı aşırı umursamazlık ve sabırsızlık

Kırılgan narsist kadın sizin duygularınıza karşı aşırı umursamaz ve sabırsızdır, özellikle de sizin canınızı yakan şey onunla ilgiliyse. Eğer ağlarsanız veya üzüntü gösterirseniz, bu onu zerre etkilemez ve size karşı zerre merhamet duymaz. Tam tersi, bunu güçsüzlük olarak algılar ve daha sonra size karşı kullanır. İlişkinin başlangıcında onunla paylaştığınız korku ve geçmiş travmalarınız ileride kavga ederken aleyhinize kullanılacaktır. Siz işte bu nedenle böylesinizdir, (kavganın konusuna göre) bu nedenle suçlusunuzdur, defolusunuzdur, vs.

5. Kırılgan narsist kadınla tartışmayı kazanamazsınız

Ne derseniz deyin, ne yaparsanız her zaman ama her zaman siz haksızsınız ve suçlusunuz. Bir kavgada sakinleşmek için ceketinizi alıp gitseniz, çözüm bulmak yerine kaçtığınız için öfkelenir, kalsanız, çok saldırgan ve baskcı olduğunuz için.

6. Sizi ve ilişkinizi başkaları ile karşılaştırmak

Kırılgan narsist kadın sizi ve ilişkinizi diğerleri ile karşılaştırır ve tabii ki onun için ne yaparsanız yapın, ne kadar zaman ya da para harcarsanız harcayın, yeterli ve onlar kadar iyi değilsinizdir. Daha fazla çabalasanız da yine değersizsinizdir, size yine değmez. Bu arada tabii ki kendisi sizin ve ilişki için minimum çaba harcar, size ve ilişkiye katkısı çok azdır. Ve yine tabii ki tam tersi davranacak ve konuşacaktır yani ilişkiye her şeyi veren, ilişki için her şeyi yapan odur. Bu karşılaştırmalar, sizin hatalı olduğunuza, onu, onun yakınlığını ve sevgisini hak etmediğinize, her şeyin sizin suçunuz olduğuna inanmanız, sizin rekabetçi doğanızı kaşıyıp aleyhinize kullanma sizi ona kendinizi kanıtlamaya, diğer erkekler kadar iyi olduğunuzu göstermeye zorlamak için tasarlanmıştır.

7. Hemen her alandaki performansınızı küçümsemek

Birçok kırılgan narsist kadın yatak performansınızı küçümsemeye başlar ya da onu götürdüğünüz tatil tatmin edici değildir, sevginiz yeterli değildir, iltifat ve yakınlığınız kronik bir şekilde tatmin edici değildir, vs. Ne kadar çok para,zaman ve enerji harcasanız da siz hiçbir zaman yeterli, hiçbir zaman diğerleri gibi olamazsınız. Sizin bilmeniz için özel çaba harcadığı bu “yetersizliğiniz” yüzünden kendinizi ince bir buz tabakası üstünde yürüyor gibi hissedersiniz. Her konuda en azı, en kötüsü sizmişsiniz gibi davranır. Onu elinizde tutmak istiyorsanız hemen daha iyi olmak, onu mutlu etmek zorundasınız gibi davranır. Eğer daha çok çaba harcarsanız bunun size karşı daha fazla hayalkırıklığı ile karşılanacağına emin olun.

Eğer hiçbir şekilde tatmin edemediğiniz bir ebeveym ile büyüdüyseniz, yeniden onay kırıntıları için yalvaran bir zavallıya dönüşme ve tamamen sizin aleyhinize kurulu bu oyunu oynama riskiniz yüksektir.

Buraya kadar hala anlamadıysanız size daha açık söyleyeyim: bu oyunu kazanamazsınız! Bu her zaman, %100 kaybedeceğiniz bir oyun. Bana inanmak için belki de biraz daha çabalayıp görmek isteyeceksiniz ama dikkatli olun zira hayat boyu onun uzun soluklu oyununa saplanıp kalabilirsiniz.

8. Size, kendisi için geçerli olmayan bir sürü kısıt koymak

Kırılgan narsist kadın size bir sürü kısıt ve kural koyar ama bunlar tek yönlüdür. Sizin ona koyacağınız kısıtlar görmezden gelinir ve istediğiniz ya da ihtiyacınız olan şeyler aptalcadır. Kısıtlar ve kurallar konusundaki çifte standart korkunç derecede gülünçtür.

9. Sizin tüm yaptıklarınızı bilmek ve kontrol etme isteği

Her yaptığınızı, her gittiğiniz yeri, her buluştuğunuz kişiyi, manava giderken ne yaptığınızı, spor salonunda kimlerle konuştuğunuzu, vs. bilmek ister. Bu kontrol manyaklığı tabii ki sizin suçunuz ve sizin yüzünüzdendir.

Bu davranışların nedeni her zaman kıskançlık değil. Daha çok sizi kontrol etmek, size itaat ettirmek için böyle davranır. Sizin sadece ne yaptığınızı değil nasıl yaptığınızı da bilmek ister zira ona göre siz hiçbir şeyi doğru yapamazsınız. Size tamamen beceriksiz biriymişsiniz gibi davranır ve siz de bir süre sonra kendinizden şüphe etmeye başlarsınız. Her şeyi ona söylemeye, göstermeye ve ona kontrol ettirmeye başlarsınız, sanki sizin kendinize ait bir beyniniz yokmuş gibi. Suçlamalarla, küsmelerle ve diğer negatif reaksiyonlarla karşılaşmamak için en ufak kararları vermekten korkarsınız.

Sizin henüz farkına varamadığınız şey, ne yaparsanız yapın sonucun zaten aynı olacağı ki bu nedenle kırılgan narsist kadınlar oldukça tahmin edilebilir insanlardır.

10. Zaman içinde tüm özdeğer ve özsaygınızı kaybetmeniz.

Sürekli olarak onu tatmin etmeye çalışarak neyi yanlış yaptığınızı bulmaya ve kendinizi ayarlamaya çalıştığınız için, eninde sonunda, aynaya baktığınızda eski sizin posası çıkmış bir halini göreceksiniz. Aslında o kadar posanız çıkabilir ki, aynaya baktığınızda onun sizi olduğunuza inandırmaya çalıştığı canavarı da görmeye başlayabilirsiniz.

Fakat bir kez bunların toksik taktikler olduklarını ve karşınızdaki insanın ne kadar kolay tahmin edilir davrandığını, suistimalin öngörülebilirliğini kavrarsanız, bir süs köpeğine, onun insandan bozma evcil hayvanına dönüştüğünüzü, psikolojik olarak yıkılıp darmadağın edildiğinizi de görürsünüz. Bana inanmıyorsanız geçmişe, bu ilişkinin başladığı zamana bakın ve kendinize şunları sorun: partneriniz daha iyi biri mi oluyor, daha kötü mü? İlişkiniz daha iyiye mi gitti yoksa kötüleşti mi? Siz gelişiyor musunuz yoksa duygusal, zihinsel ve ruhani olarak dibe mi gidiyorsunuz?


kaynak:

https://madalyonklinik.com/gundem/narsist-bir-es-ile-evlilik-nasil-saglikli-kalir/


https://kaganay.com/esim-narsist-ne-yapmaliyim/

Yayınlanma: 26.11.2023 12:22

Son Güncelleme: 26.11.2023 12:22

Hidayet ÇALIŞKAN
Hidayet ÇALIŞKAN
Psikolog(*)(*)(*)(*)(*)
Uzmanlıklar: İlişki / Evlilik Problemleri, Çocuk ve Ergenlik Dönemi Ruhsal Sorunları, Depresyon ve Mutsuzluk
Merhabalar, Ben Psikolog & Psikoter Devamını oku
Online Terapi
süre 45 dk
ücret 1499
Yüz Yüze Terapi
Hizmet vermiyor
Bunları da sevebilirsiniz...
alisveris-yapamadan-duramiyorum-bagimli-olabilir-miyim

Hiçbir bağımlılık türü masum değildir; bu yüzden tedavi edilmesi gerekir. Alışveriş bağımlılığı da diğer bağımlılık türleri kadar hayat kalitesini ve ruh sağlığını olumsuz etkiler. Dijital çağın bizlere sunduğu teknolojik imkânlar ise alışveriş yapmayı ve alışveriş bağımlılığını çok daha tehlikeli boyutlara taşımaktadır.Alışverişe bağımlı olan kişiler genellikle bağımlı olduklarını diğerlerinden hatta kendilerinden saklamaya meyillidirler. Bilgisayarda ya da mobil cihazlarında başka şeyler yapıyormuş gibi davranabilirler ya da etrafta kimse yokken alışveriş yapmayı tercih edebilirler. Çevrimiçi alışverişe bağımlı hale gelen pek çok kişi bir veya birden fazla psikolojik rahatsızlıktan mustariptirler ve alışveriş yapmayı onları kötü etkileyen duygulardan ve düşüncelerden kaçınmak için kullanırlar. Depresyon, kaygı ve stres için en iyi yöntemin alışveriş yapmak olduğuna inanırlar.Çevrimiçi alışveriş bağımlılığı olduğunu gösteren işaretler:Aşırı harcama yapmakAlışveriş yaparken büyük bir haz duymakAlışverişten sonra yoğun şekilde üzüntü, suçluluk, utanç duygularına kapılmakAlışveriş yapamadığında boşlukta hissetmekÜzgün ya da mutsuz hissettiğinde alışveriş yapma ihtiyacı duymakİhtiyaç duymadığı ürünleri satın almakSatın aldığı ürünleri unutmakEtiketleri hala üzerinde olan, daha önce satın alınmış birçok ürünü biriktirmekSizin için doğum günleri, bayramlar gibi özel günlerde, iş yerinde terfi aldığınızda ya da gerçekten ihtiyacınız olan ürünleri almanız gerektiğinde alışverişin tadını çıkarmak normaldir. Fakat alışveriş yapmak sizin için aşırı ve zorlayıcı bir rutin haline geldiğinde, bütçenizi aştığı halde yeni ürünler almaya devam ettiğinizde bu durum artık mücadele edilmesi gereken bir çılgınlık halini almaktadır ve bağımlılığa yol açabilir.“İstek” ve “İhtiyaç” Ayrımını Yapmaya ÇalışınSatın almak üzere olduğunuz ürün sizin için bir ihtiyaç mı yoksa sadece istediğiniz için mi alıyorsunuz? Bunun ayrımını yapmak önemlidir. Alışveriş sepetine eklemeden önce alacağınız her ürün için kendinizi sorgulamalısınız. Bir bağımlının kendisini bu sorgulama sürecinde kandırması çok kolaydır ama gerçekten kendinize sorduğunuzda doğru cevabı mutlaka alacaksınız. İlk zamanlarda zorlayıcı olsa da lütfen bu soruyu kendinize sormayı alışkanlık haline getirmeye çalışın.Alışverişten Önce Bir İhtiyaç Listesi Yapın ve Bu Listeye Bağlı KalınBu, önce karnı doyurup sonra alışverişe çıkmak gibidir. Karnınız aç olduğunda marketteki her ürünü almak için daha hevesli olabilirsiniz ancak tokken sadece lazım olan yiyecekleri almak daha kolaydır.Sizler de gerçekten ihtiyaç duyduğunuz ürünlerin bir listesini yapın ve bu listenin dışında olan herhangi bir ürün için harcama yapmayın.“Tek Tık”la Alışveriş Seçeneğini Hayatınızdan ÇıkarınElbette internet üzerinden alışveriş yapmak oldukça pratik ve günlük hayatı kolaylaştıran bir fırsattır; fakat alışveriş sizler için bir bağımlılık haline dönüştüyse en azından bu bağımlılıkla mücadele ettiğiniz süre boyunca kredi kartlarınızın internet üzerinden alışveriş yapmanıza imkân tanıyan özelliklerini kapattırabilirsiniz.Alışverişin Size Sunduğu Hazzı Başka Yerlerde Bulmaya ÇalışınSöz konusu bağımlılık olduğunda beynimizin ödül-ceza mekanizması devreye girer ve satın aldığınız her şey için kendinizi ödüllendirilmiş hissedersiniz; fakat bu bir aldatmacadır ve etkisi çok kısa sürer. Eğer öyle olmasaydı yeniden mantığınız devreye girdiğinde aldığınız gereksiz ürünler için kendinizi suçlu hissetmezdiniz. Bu yüzden yapmaktan keyif aldığınız başka şeylere yönelmeye çalışın. Bir hobi edinebilirsiniz ya da sevdiğiniz bir spor aktivitesine katılabilirsiniz. En sevdiğiniz kitapları okuyabilir ya da arkadaşlarınızla dışarıda vakit geçirebilirsiniz.Güvendiğiniz Bir Arkadaşınız ya da Ailenizden Birisi ile Alışverişe ÇıkınBu bağımlılığınızın farkında olan birisi ile birlikte alışveriş yapmaya çalışın. Sizi gereksiz harcamalardan uzak tutması için ondan destek isteyebilirsiniz.Sonraya Saklayınİnternet üzerinden alışveriş yapmanıza imkân tanıyan tüm web siteleri, sizin ilgi alanlarınız ve beğendiğiniz ürünlerin bir algoritmasını çıkarıp bu verilerden de yararlanarak kaçırılmaması gereken indirim fırsatlarını ya da “tükenmek” üzere olan ürünleri karşınıza çıkaracaktır; fakat aynı zamanda beğendiğiniz ürünleri kaydetmeniz için de size bir seçenek sunarlar. Siz gerçekten beğendiğiniz ve satın almak istediğiniz ürünleri sadece kaydedin ve sonraki zamanlara saklayın. Gerçekten ihtiyaç duyup duymadığınızı anlayana kadar emin olun bir yere kaybolmayacaklar. O büyük indirimler ve tükenmek üzere olan ürünler de hiçbir zaman bitmeyecek.Bu bağımlılığıgrup terapileriya dabilişsel davranışçı terapigibi yöntemlerle bir uzman yardımıyla aşabilirsiniz. Alışveriş bağımlılığı diğer tüm bağımlılıklar gibi dürtülerle ilişkilidir. Dürtüleri doğru şekilde kontrol etmeyi öğrenmek de mümkündür. Sizi bu bağımlılığa iten diğer psikolojik rahatsızlıklarınız da bu tedavi sürecinde iyileşecektir. Bu süreçte kendinize karşı şefkatli olmayı ve iyileşmek için kendinize yeteri kadar zaman vermeyi unutmamalısınız.Doğru terapisti bulmak; Terapistiniz her ne kadar donanımlı ve güvenilir olsa da kendi güven ve rahatlığınız en büyük önceliğiniz olmalıdır. Terapi zaman zaman rahatsız edici olabilir; çünkü muhtemelen sizin için zorlayıcı, kişisel konuları konuşacaksınız. Fakat başka herhangi bir nedenle terapistinizden rahatsızlık duyuyorsanız, başka bir terapistle yola devam etmekte bir sakınca yoktur.Terapistiniz sözünüzü kesiyor mu yoksa sizi dikkatle dinliyor mu?Terapi sırasında bedeniniz nasıl hissediyor? Gergin hissediyor musunuz?Terapist randevularda çok mu hızlı davranıyor?Terapistiniz endişelerinizi ve duygularınızı savuşturuyor ya da onları görmezden geliyor mu?Seanslarda anlaşıldığınızı, dikkate alındığınızı ve saygı gördüğünüzü hissediyor musunuz?Doğru terapisti bulmak en nihayetinde kişisel bir meseledir. İçsel yolculuğunuza ve ruhsal iyiliğinize katkıda bulunacak bir uzman arıyorsunuz ve bu kolay bir arayış olmayabilir. Etkili terapinin merkezinde güven ilişkisi, terapötik bağ yani terapist ile aranızda kurduğunuz bağlantı ve uyum sağlamak çok kıymetlidir. Yukarıdaki öneriler ve tavsiyeleri de dikkate aldığınızda bu ilişkiyi kurabileceğiniz bir terapist bulabilirsiniz.KAYNAKContent Team. (2017). Is TheDigital Age ToBlameFor Online ShoppingAddiction?AddictionsLeadingTheWayToRecovery. Yazıyı Oku

Uzman: Hidayet ÇALIŞKAN

Yayınlanma: 27.02.2024

hedeflerime-ulasmaya-calisirken-hep-onume-bir-seyler-cikiyor-ve-bana-engel-mi-oluyor-ne

Kendini sabote etme davranışı, bireyin bir işi ya da görevi yerine getirebilecek kapasitede olmasına rağmen, bu işi başarıyla yapıp yapamayacağına yönelik endişe yaşaması ile karakterizedir. Bireyler performanslarını önemsediklerinde, ancak başarı olasılıklarından şüphe ettiklerinde, benliklerini korumak amacıyla kendini sabote etme davranışları sergilemektedirler. Kendilerini sabote eden kişiler başarılarını içselleştirerek, başarısızlıklarını ise dışsallaştırarak benliklerini korumaya çalışmaktadırlar. Bu durum bireylerin her iki durumda da yani hem başarısızlıklarında hem de başarılarında kendilerini iyi hissetmelerine hizmet etmektedir. Kendini sabotaj zamanla birlikte bireyin yaşam doyumunun ve içsel motivasyonunun azalmasına, uyumsuzluk, olumsuz duygulanım, somatik semptomlar ve alkol ve madde kullanımı gibi olumsuz alışkanlıklarının artmasına neden olmaktadır. Kendini sabotaj performansı engellemekte ve performans kaybı uyum ve psikolojik iyi olma üzerinde olumsuz etkilerde bulunmaktadır. Kendini sabote etme davranışlarının ortaya çıkmasını önlemek için yapılması gereken en önemli yaklaşım, benliğin güçlendirilmesidir.Hedeflerinize ulaşmaya çalışırken hep önünüze bir şeyler çıkıyor ve size engel mi oluyor? O “bir şeyler” acaba bizzat kendiniz olabilir misiniz? Her insan zaman zaman kendisini belli bir dereceye kadar sabote edebilir. Ancak kendini sabote etme davranışı kalıcı hale geldiğinde ev, okul, iş ve ilişkiler dâhil olmak üzere hayatınızın her alanında zorluklar yaşamanıza neden olabilir.Kendi kendini sabote etme davranışları, çoğu zaman farkında bile olmadan, hedeflerimize ulaşmak için engeller yaratmamıza sebep olan bir düşünce ve davranış şekli olarak tanımlanabilir. Kendini sabote etmek aslında tam olarak bir “sabotaj” eyleminden ziyade, daha çok bizi potansiyel tehlikelerden korumak için bilinçaltımız tarafından yaratılan koruyucu bir mekanizma gibidir. Bu mekanizma aslında bize tanıdık gelen ve güvende hissettiğimiz alanda kalmamızı sağlamaya çalışır. Çünkü iyi bir şeylere doğru adım atıyor olsak dahi hiç bilmediğimiz sulara atladığımızda zihnimizde tehlike çanları çalmaya başlar ve beynimiz bizi tanıdık sulara geri döndürmek için adeta emir gönderir.KENDİNİZİ SABOTE ETTİĞİNİZİ GÖSTEREN İŞARETLERErteleme davranışı“Unuttuğunuz” ya da kasıtlı şekilde ihmal ettiğiniz sorumluluklarVaatlerde bulunmaktan kaçınmak ve taahhütleri yerine getirmemekİşlerde, görevlerde hazırlıkların eksik yapılmış olmasıİstekleriniz ve eylemleriniz arasında tezatlık olmasıÖnemli toplantılara ya da randevulara dahi geç kalmaMadde veya alkol kullanımıİşler biraz zorlaştığında çabucak vazgeçmek, pes etmekKendini sabote etme davranışlarına birkaç örnek:Ertesi sabah çok önemli bir işiniz olmasına rağmen bir önceki gece arkadaşlarınızla geç saatlere kadar içki içtiniz.Ailenizin parasını ödediği üniversite eğitiminizde sınavlara yeterince hazırlanmayıp sık sık başarısız oluyorsunuz çünkü yeteri kadar hazırlanmadınız.Evlenip mutlu bir yuva kurmak istiyorsunuz ancak kendinizi bu isteklerinizi gerçekleştiremeyeceğiniz kişilere çekilirken buluyorsunuz.NEDEN KENDİNİZİ SABOTE EDİYOR OLABİLİRSİNİZ?Imposter(Sahtekâr) SendromuKendinizden şüphe duyuyorsanız, yeterince yetenekli olmadığınıza dair bir inancınız varsa, yani elde ettiğiniz başarıları hak etmediğinizi ya da bulunduğunuz konuma çabalarınızla ve yeteneklerinizle ile değil şans eseri geldiğinizi düşünüyorsanız kendinizi sabote etme davranışları gösterebilirsiniz. Bu, zaten hak etmiyor olduğunuzu düşündüğünüz ve bir türlü içselleştiremediğiniz başarılarınızı baltalama yolunuz olabilir. Çünkü size göre zaten bulunduğunuz yerde olmayı en başından beri hiç hak etmiyordunuz.Atlamak Üzere Olduğunuz Çitin Tam Üstünde Bekliyor OlabilirsinizKararsızlık, birisi veya bir şey hakkında karmaşık duygulara sahip olmak, atacağınız bir sonraki adımın ya da vereceğiniz kararın nasıl olacağından emin olamamanıza neden olur. Zor bir durumla karşı karşıya olduğunuza ve tüm seçeneklerin pek çok zorlukla dolu olduğuna inanabilirsiniz. Kendi kendinizi bu noktada sabote ettiğinizde, kimi zaman bilinçsizce geriye dönersiniz. Böylece artık bu zor kararı vermek zorunda kalmayacağınızı düşünebilirsiniz. “Neden sürekli yerimde sayıyorum?” “Önüme çıkan tüm fırsatları geri tepiyorum. Neden böyleyim?” gibi yakınmalarınızın sebebini şimdi daha iyi anlayabileceğinizi umuyoruz.Başarıdan Korkuyor OlabilirsinizEvet, birçok kişi başarılı olmaktan korktuğu için kendisini sabote edebilir. Bu, ilk başta kafa karıştırıcı gelebilir fakat başarılar elde etmenin, peşinde pek çok sorumluluğu ve riski getiriyor olabileceğinden korkan ve endişelenen insanlar güvenli alanlarında kalmayı seçerek kendi başarılarını dahi sabote edebilirler. “Neden Başarıdan Korkarız?” konulu makalemize ulaşmak içintıklayın.Başkalarının Sizinle İlgili Neler Düşüneceğine Fazla Kafa Yoruyor OlabilirsinizDiğerlerinin beklentilerinden ve yargılarından kaçınmak için kişinin kendini sabote etmesi çok da alışılmadık bir şey değildir. Kimileri,bilinçdışı düzeyde,hedeflerine ulaşamazlarsa, arkadaşları ya da sevdikleri tarafından reddedilmek veya aşağılanmaktan korkuyor olabilirler. Ve bu durum kişinin kendisini sabote etmesine, yeni fırsatlardan, değişimden ve gelişimden uzaklaşarak “yerinde saymasına” sebep olabilir.Acı Verici Duygulardan Kaçınmak İstiyor OlabilirsinizHedefleriniz için çabalayıp yenik düşmekten, yeni yollara çıkıp o yollarda hüsrana uğramaktan korktuğunuz ve bu yenilgilerin sizin için çok yıkıcı olacağına inandığınız için de kendinizi sabote ediyor olabilirsiniz. Bunun için çok bilindik bir örneğimiz var: Geçmiş ilişkisinde aldatılan bir kişinin yeni ilişkilere karşı korku dolu olması ve kendisini tamamen geri çekmesi. Fakat kendisini geri çektiği yerde de yeterince mutlu olmadığını biliyoruz değil mi? Bu kişi sadece tanıdık ve iyi bildiği acıları, yeni risklere ve belki de mutluluk ihtimallerine tercih etmiş oluyor.Alanında yetkin kişilerden aldığınız terapi, hem kendinizle hem de çevrenizdekilerle kurduğunuz her türlü ilişkide, kendinizin en iyi versiyonuna sahip olmanızı sağlar. İçinde bulunduğunuz süreçleri anlamlandırmanıza, ilişkilerinizi sağlıklı bir yönden değerlendirmenize, geçmiş deneyimlerinizi ve gelecekle ilgili planlarınızı irdeleyebilmenize destek olur. Herhangi bir yaşam olayında sizin rolünüzü ve daha iyi bir sonuç elde etmek için neleri daha farklı yapabileceğinizi görmenize yardımcı olur. Ayrıca başkalarının bakış açılarını daha iyi anlamanızı da sağlayabilir. Başkalarının üzerindeki etkinizi ve davranışlarınızın onlara nasıl hissettirdiğini anlayarak daha etkili iletişim becerileri edinmenize katkıda bulunur. İçinde bulunduğunuz hayat size kaotik ve çıkmazlarla dolu görünüyorsa, önünüzdeki seçenekleri sağlıklı bir şekilde değerlendiremediğinizi fark ediyorsanız ve kendinizin en iyi versiyonunu ortaya çıkararak kişisel gelişiminizi bir sonraki adıma taşımayı hedefliyorsanız bu süreçte de hiçbir ruhsal sağlık problemi yaşamıyor olsanız dahi psikoterapi almak oldukça faydalı olacaktır.KAYNAKLebow H.I., (5 Kasım 2021).Self-Sabotage: WhyYouHold Yourself Back.PsychCentral. Yazıyı Oku

Uzman: Hidayet ÇALIŞKAN

Yayınlanma: 27.02.2024

kendimi-boslukta-hissediyorumbu-duygunun-ustesinden-gelmek-icin-neler-yapabilirim

Boşluk hissini tüm hücrelerinizle hissediyorsunuz ama nasıl oluştuğundan emin değilsiniz. Hüzün mü? Melankoli mi? Yoksa sadece can sıkıntısı mı? Bu şekilde hissetmek aslında çok yaygın görülen bir durumdur. Siz bu duruma “boşlukta hissetmek” derken bir başkası farklı bir şekilde ifade edebilir. En önemlisi bu duygunun gerçek olmasıdır. Yıkıcı ve yıpratıcı etkileri olmasına rağmen baş etme yöntemlerini öğrenerek duygularınızı yönetebilirsiniz.Bu duygunun altında yatan şeyi ortaya çıkarmak kolay bir süreç olmayabilir ancak bu, imkansız olduğu anlamınada gelmez. Bununla ilgili düşünmeniz ve bu yazıyı okuyor olmanız da çözüme yönelik bir adım attığınızı gösteriyor. Boşluk hissi birkaç gün sürebilir ve ardından kendi kendine düzelebilir. Kimi zaman iki hafta veya daha uzun süre yaşanabilir. Böyle durumlarda bir ruh sağlığı uzmanının desteğini almalısınız.Neden Boşlukta Hissederiz?Bazen yalnızlık hissi, hayatınız ve hedefleriniz hakkında yaşadığınız kafa karışıklıkları veya hayatta herhangi bir amacın peşinden gitmek için motivasyon eksikliği yaşamak gibi durumlar boşlukta hissetmenize neden olabilir. Kendiniz ve hayatınız hakkında düşünmenizi gerektirebilecek herhangi bir yaşam evresi de geçici bir boşluk hissine yol açabilir.Her zaman olmasa da boşluk hissi; depresyon, bipolar bozukluk,travma sonrası stres bozukluğugibi bazı zihinsel sağlık problemlerine de işaret edebilir. Böyle durumlarda yalnızca bir profesyonel sizin durumunuz hakkında doğru değerlendirmede bulunabilir.Peki,her zaman boşlukta hissedersek neler olur?Kişinin Kendisi İle Teması KaybetmesiKişinin kendisiyle temasını kaybetmesi zaman zaman yaşayabileceği olağan bir durumdur; fakat kendinizle ilgili yaşadığınız bu içgörü eksikliği boşluk hissinin kalıcı olmasına neden olabilir. Kimileri buna “amaçsız yaşamak” diyor. Bu durum, olduğunuz veya olmak istediğiniz kişi hakkında netliğe sahip olmadığınız anlamına gelir. Ulaşılmak istenen belirli hedeflere veya hayallere sahip olmamak da boşluk hissine neden olabilir. Kendinizle teması kaybetmeniz birçok durumdan kaynaklanabilir. Örneğin, yıpratıcı bir romantik ilişki veya sizi zorlayan bir iş…Çözülmemiş Geçmiş Deneyimler/TravmalarBazen boşlukta hissetmek, henüz keşfetmediğiniz fakat içinde bulunduğunuz uzun bir yas süreciyle ilgili olabilir. Buna, çocukluğunuzda çözülmemiş acı verici bir deneyim yaşamış olmanız veya bir aile üyesinin aileyi terk etmesi durumu örnek verilebilir. Uzun süredir bizimle olan duyguları açıkça konuşmadığımızda ya da keşfedemediğimizde bu duygular başka şekillerde tezahür edebilir. Boşluk hissi de bunlardan biridir.Kişinin Kendisine BakmamasıBazı insanlar için başkalarıyla ilgilenmek kendileriyle ilgilenmekten daha önce gelebilir. Bu durum onların kendi ihtiyaçlarını uzun süre bir kenara bırakmalarına neden olabilir. Başkalarını mutlu etmenin sizi de mutlu hissettirdiğini düşünebilirsiniz. Durum böyle olsa bile çevrenizdeki insanlardan önce kendi iyiliğinizi de düşünmelisiniz. Uzmanlara göre kendi ihtiyaçlarınızı ve arzularınızı dinlememek boşluk duygusuna kapılmanıza neden olabilir.Anlamlı İlişkilere Sahip OlmamakYetişkin yaşamıyla ilgili en uzun araştırmalardan biri olan Harvard Yetişkin Gelişimi Araştırması sonuçlarına göre, yakın ve iyi ilişkiler sürdürmek insan hayatının en önemli durumlarından birisidir. Bu, kaç kişiyle ilişkiniz olduğuyla ilgili değildir, yaşadığınız ilişkilerin kalitesiyle ilgilidir. Duygusal yakınlık, aktif dinleme, destekleyici olma gibi davranışlar arkadaşlık ilişkilerinin kalitesini arttırır. Bunlar hayatınızda eksik olduğunda boşluk duygusuna ve yalnızlık hissine kapılabilirsiniz.Tüm bunların dışında sosyal medyada ne kadar zaman harcadığınız da gün içinde nasıl hissettiğinizi etkileyebilir. Sosyal medyada takip ettiğiniz kişilerin gerçekçi olmayan bir yaşam tarzı sergileyebileceğini unutmamalısınız. Orada mükemmel bir yaşam ya da görünüm sergileyen kişiler sizin kendinizi o kişilerle karşılaştırmanıza sebep olabilir ve boşluk duygusunu tetikleyebilir.Boşlukta Hissetmek ve Depresyonda Olmak Aynı Şey Mi?Depresyon aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok belirtiyi kapsayan bir zihinsel sağlık durumudur.Enerji ve motivasyon eksikliğiSürekli üzgün ve umutsuz hissetmekÇok fazla veya çok az uyumakOdaklanamamak, aktivitelerden veya ilişkilerden zevk alamamakSuçlu veya değersiz hissetmekBazı uzman görüşlerine göre, boşluk hissi depresyonun bir başka belirtisi olabilir. Yine de boşlukta hissetmek her zaman bir depresyon belirtisi değildir. Durumunuzu doğru bir şekilde değerlendirebilecek tek kişi bir ruh sağlığı uzmanıdır. Duygularınızın doğasını anlamanızda ve daha iyi hissetmek için izleyebileceğiniz farklı yolları keşfetmenizde size yardımcı olabilirler.Boşluk Hissinden Nasıl Kurtulabilirsiniz?Kendinizde böyle bir duyguyu fark ediyorsanız endişe etmeniz çok normaldir. Bu duyguyu tanımak ve nereden kaynaklandığını anlamaya çalışmak daha iyi hissetmek için atabileceğiniz ilk adımdır. Böyle durumlarda daha önce de belirttiğimiz gibi bir uzmandan yardım alabilirsiniz. Birterapistduygularınız üzerinde çalışmanıza, boşluk hissinin nedenini ortaya çıkarmanıza ve sizin için en uygun çözüm yollarını bulmanıza yardımcı olabilir.Yaşadığınız Boşluk Duygusunu Kabul EdinKendinize karşı şefkatli olmayı ihmal etmeden yaşadığınız duyguların neler olduğunu ve sizi nasıl etkilediğini kabul etmelisiniz. Bu süreçte ne olursa olsun elinizden gelenin en iyisini yaptığınızdan emin olun. Başarısız hissettiğinizde suçluluk duyabilirsiniz ve bu sizin yardım arayışınıza engel olabilir, bu tür durumlara izin vermemelisiniz.Kendi duygularınızı ve ihtiyaçlarınızı tanıyarak başlayın. Zorlayıcı olsa bile kendinizi ve hissettiklerinizi reddetmekten kaçının. Örneğin duygularınızın yaşadığınız bir kayıpla bağlantılı olduğunu kabul ediyorsanız, kendinize açıkça yas tutmak için zaman ve alan tanımayı düşünün. Keder herkese farklı hissettirir ve bunu yapmanın doğru ya da yanlış bir yolu yoktur, sadece duygularınızı yaşamak için kendinize izin vermelisiniz.Her Gün Kendinize Zaman AyırınNasıl hissettiğinizi düşünmekten kaçınmak için başka aktivitelerle oyalanmaya meyilli olabilirsiniz. Bu dürtüyle savaşmak, kendinizle vakit geçirmek ve iç dünyanızı anlamaya çalışmak için zaman ayırmalısınız. Bu zaman aralığında kendi arzularınızı, korkularınızı, umutlarınızı ve hayallerinizi keşfetme fırsatı bulabilirsiniz. Yazı yazarak, meditasyon yaparak veya size iyi geldiğini düşündüğünüz başka herhangi bir aktiviteyi yaparak kendinizle baş başa vakit geçirebilirsiniz. Duygularla yüzleşmek ilk başta rahatsız edici gelebilir ancak kendinize zaman ve enerji ayırmaya başladıkça bu boşluk hissinden kurtulmayı da başarabilirsiniz.Tüm bunlarla birlikte boşluk hissinizin nereden kaynaklandığını keşfetmek için kendinize sorular sorun.Kendimi yargılıyor muyum yoksa sadece kendimi başkalarıyla mı kıyaslıyorum?Kendime olumlu şeyler söylüyor muyum yoksa başarısızlıklarım hakkında kendime acımasız mı davranıyorum?İlişkilerimde duygularım dikkate alınıyor mu yoksa sadece hissettiklerimi mi küçümsüyorum?Fiziksel ve ruhsal sağlık ihtiyaçlarımı karşılayabiliyor muyum?Duygulardan kaçınmak için başka davranışlara ya da bağımlılıklara yöneldim mi?Yalnızca başka insanların ihtiyaçlarına ve duygularına mı odaklanıyorum?Neyi kanıtlamaya veya kazanmaya çalışıyorum?Yakın bir arkadaşıma veya bir sevdiğime gösterdiğim şefkati kendime gösterebiliyor muyum?Bu süreçte günlük tutmak sizin için faydalı olabilir. Çıkacağınız bu keşifte her gün küçük notlar tutarak hislerinizi anlamaya çalışabilir ve geriye dönüp yeniden kendinize bakma fırsatı yakalayabilirsiniz. Ayrıca çevrenizdekilerle iletişim kurmayı da ihmal etmemelisiniz ve başkalarının desteğine ihtiyaç duyduğunuz için kendinizi suçlamamalısınız.KAYNAKJohnson, J. (2021). Feeling Empty? What It Means and What to Do.PsychCentral.https://psychcentral.com/blog/stop-feeling-emptyhttps://www.dbe.com.tr Yazıyı Oku

Uzman: Hidayet ÇALIŞKAN

Yayınlanma: 27.02.2024