1. Blog
  2. Toplumun Dengesi: Psikologlar ve Önyargılarımız
21 Şubat, 2023

Toplumun Dengesi: Psikologlar ve Önyargılarımız

Meslek gruplarındaki yaygınlığına baktığımızda çok geniş bir alanda hizmet veren psikologlar günümüzde toplum sağlığı açısından en önemli konumda yer almaktadır. Eğitim kurumları, endüstri, belediyeler, spor kuruluşları, hapishaneler ve daha bir çok alanda konumlandırılabilen psikologlarımızın ça...

Psikologlar ve Önyargılarımız

Meslek gruplarındaki yaygınlığına baktığımızda çok geniş bir alanda hizmet veren psikologlar günümüzde toplum sağlığı açısından en önemli konumda yer almaktadır. Eğitim kurumları, endüstri, belediyeler, spor kuruluşları, hapishaneler ve daha bir çok alanda konumlandırılabilen psikologlarımızın çalışma koşulları; toplumun psikologlara ve psikoloji bilimine genel bakış açısı, genel korku/önyargılar ve yetkinliği olmayan kişi ya da kurumların etik dışı faaliyetlerinden her geçen gün daha da zor hale gelmektedir. Psikoloji eğitimi alan her birey psikolog olarak adlandırılsa bile, her mezun birey tam yetkinliğe sahip olamayabilir. Bunun için psikoloji alanındaki farklı konular/alanlarla ilgili alacakları eğitim neticesinde psikologların alanları ve uzmanlıkları şekillenmektedir. Günümüzde; değişen alışkanlıklar ve yeni davranış modelleriyle farklı akımların ortaya çıkması psikologların öğrenim hayatının mezuniyet sonrasında da devam ettiren unsurlardan biridir. Üniversitelerde yeni açılan alanlar, arttırılan kontenjanlar ile her geçen yıl mezun sayısının artmasıyla mezuniyet sonrasında da sürekli öğrenme ve kendini geliştirme eyleminin meslek hayatında da devam etmesi elzemdir. Psikologlar bir taraftan çalışma alanındaki rekabet ve çaba sürerken, bir taraftan da toplum tarafından yanlış bilinen, genel geçer (deli doktoru, pahalılık vb.) konularla mücadele etmek, topluma doğruyu göstermek gibi bir misyon edinmektedirler. Faklı bölge ve kültürlerin yanlış bakış açıları düzeltmek, faaliyetleri doğru bir şekilde gösterebilmek adına mesleki birliğin de sağlanması gerekmektedir. Günümüzde özellikle ticari kaygılar bazı psikologlar tarafından kötü anlamda kullanılmakta, toplumda pahalılık, ukalalık, gereksizlik, faydasızlık vb. gibi önyargılar oluşturmaktadır. Meslek birlikleri bu yanlışı ortadan kaldırabilecek en önemli unsurlardır. Psikolog Merkezi olarak; psikoloji alanında yapılan çalışmalar ve psikologlarımızın danışanlarına rahat ve şeffaf bir şekilde ulaşmalarını hedeflerken, psikologlarımız ve editörlerimizle hazırladığımız yayınlarla psikologların sorunlarına, toplumun bu mesleğe karşı önyargılarının doğru bilgilerle değiştirilmesine ve psikolog danışan arasındaki bağı kuvvetlendirmeyi hedeflemekteyiz. Meslek gruplarındaki yaygınlığına baktığımızda çok geniş bir alanda hizmet veren psikologlar günümüzde toplum sağlığı açısından en önemli konumda yer almaktadır. Eğitim kurumları, endüstri, belediyeler, spor kuruluşları, hapishaneler ve daha bir çok alanda konumlandırılabilen psikologlarımızın çalışma koşulları; toplumun psikologlara ve psikoloji bilimine genel bakış açısı, genel korku/önyargılar ve yetkinliği olmayan kişi ya da kurumların etik dışı faaliyetlerinden her geçen gün daha da zor hale gelmektedir. Psikoloji eğitimi alan her birey psikolog olarak adlandırılsa bile, her mezun birey tam yetkinliğe sahip olamayabilir. Bunun için psikoloji alanındaki farklı konular/alanlarla ilgili alacakları eğitim neticesinde psikologların alanları ve uzmanlıkları şekillenmektedir. Günümüzde; değişen alışkanlıklar ve yeni davranış modelleriyle farklı akımların ortaya çıkması psikologların öğrenim hayatının mezuniyet sonrasında da devam ettiren unsurlardan biridir. Üniversitelerde yeni açılan alanlar, arttırılan kontenjanlar ile her geçen yıl mezun sayısının artmasıyla mezuniyet sonrasında da sürekli öğrenme ve kendini geliştirme eyleminin meslek hayatında da devam etmesi elzemdir. Psikologlar bir taraftan çalışma alanındaki rekabet ve çaba sürerken, bir taraftan da toplum tarafından yanlış bilinen, genel geçer (deli doktoru, pahalılık vb.) konularla mücadele etmek, topluma doğruyu göstermek gibi bir misyon edinmektedirler. Faklı bölge ve kültürlerin yanlış bakış açıları düzeltmek, faaliyetleri doğru bir şekilde gösterebilmek adına mesleki birliğin de sağlanması gerekmektedir. Günümüzde özellikle ticari kaygılar bazı psikologlar tarafından kötü anlamda kullanılmakta, toplumda pahalılık, ukalalık, gereksizlik, faydasızlık vb. gibi önyargılar oluşturmaktadır. Meslek birlikleri bu yanlışı ortadan kaldırabilecek en önemli unsurlardır. Psikolog Merkezi olarak; psikoloji alanında yapılan çalışmalar ve psikologlarımızın danışanlarına rahat ve şeffaf bir şekilde ulaşmalarını hedeflerken, psikologlarımız ve editörlerimizle hazırladığımız yayınlarla psikologların sorunlarına, toplumun bu mesleğe karşı önyargılarının doğru bilgilerle değiştirilmesine ve psikolog danışan arasındaki bağı kuvvetlendirmeyi hedeflemekteyiz. Meslek gruplarındaki yaygınlığına baktığımızda çok geniş bir alanda hizmet veren psikologlar günümüzde toplum sağlığı açısından en önemli konumda yer almaktadır. Eğitim kurumları, endüstri, belediyeler, spor kuruluşları, hapishaneler ve daha bir çok alanda konumlandırılabilen psikologlarımızın çalışma koşulları; toplumun psikologlara ve psikoloji bilimine genel bakış açısı, genel korku/önyargılar ve yetkinliği olmayan kişi ya da kurumların etik dışı faaliyetlerinden her geçen gün daha da zor hale gelmektedir. Psikoloji eğitimi alan her birey psikolog olarak adlandırılsa bile, her mezun birey tam yetkinliğe sahip olamayabilir. Bunun için psikoloji alanındaki farklı konular/alanlarla ilgili alacakları eğitim neticesinde psikologların alanları ve uzmanlıkları şekillenmektedir. Günümüzde; değişen alışkanlıklar ve yeni davranış modelleriyle farklı akımların ortaya çıkması psikologların öğrenim hayatının mezuniyet sonrasında da devam ettiren unsurlardan biridir.

Üniversitelerde yeni açılan alanlar, arttırılan kontenjanlar ile her geçen yıl mezun sayısının artmasıyla mezuniyet sonrasında da sürekli öğrenme ve kendini geliştirme eyleminin meslek hayatında da devam etmesi elzemdir. Psikologlar bir taraftan çalışma alanındaki rekabet ve çaba sürerken, bir taraftan da toplum tarafından yanlış bilinen, genel geçer (deli doktoru, pahalılık vb.) konularla mücadele etmek, topluma doğruyu göstermek gibi bir misyon edinmektedirler. Faklı bölge ve kültürlerin yanlış bakış açıları düzeltmek, faaliyetleri doğru bir şekilde gösterebilmek adına mesleki birliğin de sağlanması gerekmektedir. Günümüzde özellikle ticari kaygılar bazı psikologlar tarafından kötü anlamda kullanılmakta, toplumda pahalılık, ukalalık, gereksizlik, faydasızlık vb. gibi önyargılar oluşturmaktadır. Meslek birlikleri bu yanlışı ortadan kaldırabilecek en önemli unsurlardır. Psikolog Merkezi olarak; psikoloji alanında yapılan çalışmalar ve psikologlarımızın danışanlarına rahat ve şeffaf bir şekilde ulaşmalarını hedeflerken, psikologlarımız ve editörlerimizle hazırladığımız yayınlarla psikologların sorunlarına, toplumun bu mesleğe karşı önyargılarının doğru bilgilerle değiştirilmesine ve psikolog danışan arasındaki bağı kuvvetlendirmeyi hedeflemekteyiz. Meslek gruplarındaki yaygınlığına baktığımızda çok geniş bir alanda hizmet veren psikologlar günümüzde toplum sağlığı açısından en önemli konumda yer almaktadır. Eğitim kurumları, endüstri, belediyeler, spor kuruluşları, hapishaneler ve daha bir çok alanda konumlandırılabilen psikologlarımızın çalışma koşulları; toplumun psikologlara ve psikoloji bilimine genel bakış açısı, genel korku/önyargılar ve yetkinliği olmayan kişi ya da kurumların etik dışı faaliyetlerinden her geçen gün daha da zor hale gelmektedir.Psikoloji eğitimi alan her birey psikolog olarak adlandırılsa bile, her mezun birey tam yetkinliğe sahip olamayabilir. Bunun için psikoloji alanındaki farklı konular/alanlarla ilgili alacakları eğitim neticesinde psikologların alanları ve uzmanlıkları şekillenmektedir. Günümüzde; değişen alışkanlıklar ve yeni davranış modelleriyle farklı akımların ortaya çıkması psikologların öğrenim hayatının mezuniyet sonrasında da devam ettiren unsurlardan biridir.Üniversitelerde yeni açılan alanlar, arttırılan kontenjanlar ile her geçen yıl mezun sayısının artmasıyla mezuniyet sonrasında da sürekli öğrenme ve kendini geliştirme eyleminin meslek hayatında da devam etmesi elzemdir.

Nurdan YAZICI UNAL
Uzman Psikolog
#psikolog #önyargı #psikologtançekinmek #psikologlarveönyargı
Benzer Yazılar
#psikolog #psikiyatri
24 Kasım, 2021
Psikiyatr ve psikolog arasındaki en temel fark aldıkları eğitimdir. Psikiyatrlar tıp fakültesinde eğitim alırlar ve tıp fakültesinden mezun olurlar. Tıpta Uzmanlık Sınavı’na (TUS) girerek yeterli puanı alıp uzmanlıklarını psikiyatri alanında yaparlar. Yani psikiyatrlar, psikiyatri alanında...
#psikolog #psikologlarınözellikleri
10 Kasım, 2021
Psikolog olmak isteyen bireyler sahip oldukları mesleğin gerekliliklerine daha sağlıklı bir terapi yürütmek adına sahip olmakla sorumludurlar.Aldıkları eğitim ve bilgi birikimleri sayesinde zamanla terapi sürecindeki becerileri dolmaya ve genişlemeye başlar. Her psikolog belirli bir bilgi birikim...
#önyargı #şemalar
15 Eylül, 2021
Önyargı genel anlamına bakıldığı zaman başka insanlara karşı yanlı ve haksız bir tutum sergileme anlamına gelir. Bunlar bir çeşit genellemedir ve önyargılar her zaman davranışlara yansımayabilir. Ayrımcılık da önyargılara çok benzer ancak ayrımcılık genellikle bir grubun diğerlerine karşı haksız...
#psikolog #psikiyatri
24 Kasım, 2021
Psikiyatr ve psikolog arasındaki en temel fark aldıkları eğitimdir. Psikiyatrlar tıp fakültesinde eğitim alırlar ve tıp fakültesinden mezun olurlar. Tıpta Uzmanlık Sınavı’na (TUS) girerek yeterli puanı alıp uzmanlıklarını psikiyatri alanında yaparlar. Yani psikiyatrlar, psikiyatri alanında...
#psikolog #psikologlarınözellikleri
10 Kasım, 2021
Psikolog olmak isteyen bireyler sahip oldukları mesleğin gerekliliklerine daha sağlıklı bir terapi yürütmek adına sahip olmakla sorumludurlar.Aldıkları eğitim ve bilgi birikimleri sayesinde zamanla terapi sürecindeki becerileri dolmaya ve genişlemeye başlar. Her psikolog belirli bir bilgi birikim...
#önyargı #şemalar
15 Eylül, 2021
Önyargı genel anlamına bakıldığı zaman başka insanlara karşı yanlı ve haksız bir tutum sergileme anlamına gelir. Bunlar bir çeşit genellemedir ve önyargılar her zaman davranışlara yansımayabilir. Ayrımcılık da önyargılara çok benzer ancak ayrımcılık genellikle bir grubun diğerlerine karşı haksız...