1. Blog
  2. Cinsel Obsesif Bozukluk Nedir?

Cinsel Obsesif Bozukluk Nedir?

Cinsel obsesif bozukluk, kadınlarda ve erkeklerde görülebilen bir durumdur ve obsesif bozukluğun bir alt dalıdır. Aynı zamanda kendini kompülsif şekilde de gösterebilen bu bozukluk, farklı pek çok etkene bağlı şekilde kendini ortaya koyabilir. Obsesif kompülsif bozuklukta bireyler farklı şekillerde pek çok obsesyona sahip olabilir.


Bu obsesyonlar bireylerin cinselliğe aşırı ilgi duyması şeklinde de görülebilir, cinsellik ile ilgili konularda görülen farklardan da kaynaklanabilir. Örneğin cinsellik sırasında titizliğe ve düzene aşırı önem vermek, hiperseksüalite şeklinde cinsel obsesif bozukluğu göstermek, farklı objeler ya da kişiler ile cinsel tatmin yaşama saplantılı olmak mümkündür.


Cinsel Obsesif Bozukluk Nasıl Görülür?

Cinsel obsesif bozukluk pek çok şekilde kendini gösterebilir ve her türü de aslında bireylerin partnerleri ile olan ilişkilerinde büyük öneme sahiptir. Bireyler cinsel obsesyonları ve belki de kompulsiyonları nedeniyle partnerleri ile olan ilişkilerini sağlıklı şekilde yürütemezler.


Cinsellikte Temizlik ve Görünüm Takıntısı

Cinsel obsesyonların en sık görülen versiyonlarından biri de fiziksel anlamda partnerin görünümü ve temizliğidir. Bireyler cinsel obsesyonlara sahip olduğu zaman partnerlerinin cinsel ilişki sırasında ekstrem derece temiz olmasını bekleyebilir, temiz olduklarına inanmayabilir.


Bunun gibi durumların yanı sıra kişiler partnerlerinin dış görünümlerine de oldukça takıntılı olabilir. Örneğin kaslı bir yapıya sahip olan erkeklere karşı cinsel obsesyona sahip olan bireyler partneri kilo aldığı zaman ya da vücut tipi değiştiği zaman cinsel anlamda uyarılmadığını düşünebilir.


Bunun gibi pek çok farklı takıntının görülmesi mümkündür. Bireyler bunlar gibi pek çok farklı cinsel obsesyona sahip olabilir.


Hastalık ve Korunma Yöntemlerine Karşı Korku

Cinsel obsesyonlara sahip olan bireylerde genellikle hastalıklara karşı ve ayrıca hamile kalmaya ya da partnerinin hamile kalmasına karşı bir korku görülebilir. Bu durum yalnızca bir korku olarak kendini göstermekle kalmaz ayrıca korunma yöntemlerinin yetersiz geldiği düşüncesi mevcuttur ve bireyler bir noktadan sonra partnerleri ile ilişkiye girmekten dahi çekinir hale gelebilir.


Ayrıca bireyler düzenli bir birliktelik içinde olsa dahi partnerlerinden bir cinsel hastalık alabileceklerini düşünürler ve bunun gibi pek çok farklı takıntının yani obsesyonun görülmesi mümkündür.

Bu obsesyonlar zamanla kompülsiyonlara dönüşebilir. Kompulsiyona dönüştüğü zaman ise bu durumlar cinsellikten soğuma, uzaklaşma, cinsel haz almama şeklinde kendini ortaya koyabilir.


Cinsel Obsesyonların Nedenleri Nelerdir?

Cinsel obsesyonlar pek çok farklı nedene bağlı şekilde ortaya çıkabilir. Örneğin bireyler çocukluk döneminde bir cinsel ilişkiye tanık olmuş, taciz edilmiş, cinsel istimara maruz kalmış olabilir. Ayrıca ilk cinsel deneyim de bu konuda büyük öneme sahiptir. İlk cinsel deneyim sırasında bireylerin kötü bir durum yaşaması ya da büyük bir problem ile karşılaşması da cinsel obsesyonlara sebep olabilmektedir.


Cinsel obsesyonların genel anlamda olumsuz cinsel deneyimlere dayandığını söylemek mümkündür. Olumsuz cinsel deneyimlerin çoğu genellikle bir travma meydana getirir ve bu nedenle de aslında cinsel obsesyonların ortaya çıkması mümkün hale gelir. Travma şeklinde yaşanan olumsuz cinsel deneyimlerin dışında ayrıca bireylerin cinselliğe karşı beslediği önyargıları ve bilgisiz olmaları da bu obsesyonların nedeni olabilmektedir. Kişiler önyargılarından kaynaklanan şekilde belli takıntılar geliştirebilir.


Ayrıca cinsellik konusunda yeteri kadar bilgi sahibi olunmaması da bireylerin özellikle de hastalıklara ve korunma yöntemlerine karşı yeterli bilgiye sahip olmamasına neden olur.

Bu nedenlere bağlı şekilde özellikle de genç yaşlarda başlayan cinsel obsesyonlar zamanla ilerleyen dönemde kendini çok daha farklı şekilde gösterir.


Travmalara Bağlı Cinsel Obsesyonlar

Cinsel obsesyonların meydana gelmesindeki en önemli etkenlerden birinin travmalar olduğu bilinmektedir. Özellikle de çocuk yaşta edinilen travmatik deneyimler her konuda olduğu gibi cinsel obsesyonlara da neden olur.


Ayrıca bireylerin travma olarak kabul edilebilecek olan deneyimleri de büyük ölçüde farklılık gösterebilmektedir. Örneğin cinsel istismara maruz kalmak, tacize uğramak, cinselliği küçük yaşta görmek ya da cinsellikten uzaklaşmaya neden olacak şekilde cinsel ilişkiyi görmek de ayrıca travmalara örnek olarak kabul edilebilir. Bunlar gibi pek çok neden aslında travma olarak kabul edildiği için cinsel obsesyonlar bunlara bağlı şekilde ortaya çıkabilir.


Yanlış Bilinenler ve Bilinmeyenler

Bireylerin cinsellik ile ilgili bilmediği ya da yanlış bildiği detaylar da aslında cinsel obsesyonlara neden olabilir. Örneğin bireyler hangi durumlarda ve nasıl hamile kalınacağı konusunda detaylı bilgiye sahip değilse bu konuda cinsel ilişki sırasında büyük bir gerginlik yaşayabilir ve ayrıca bu gerginlik zamanla yerini cinsel ilişki istememe noktasına taşıyabilir. Hatta cinsel ilişki sırasında sürekli olarak bu durum düşünüldüğü için bireyin ilişkiden zevk almaması durumu da mevcuttur.


Kişiler ayrıca yanlış bilinen bilgiler nedeniyle de cinsel obsesyonlarına sahip olabilirler. Bu cinsel obsesyonlar özellikle de yanlış bilgiden kaynaklanabilir. Örneğin cinselliğe dayalı çeşitli durumlarda ne olacağı konusunda, cinsel hastalıklar konusunda ya da pek çok konuda bilgi sahibi olmamak ya da yanlış bilgi sahibi olmamak burada cinsel obsesyonlara neden olan etkenlerdir.


Farklı Nedenlere Bağlı Obsesif Bozukluklar

Obsesif bozukluklar cinsel obsesyonlar şeklinde görülüyorsa aslında bunların pek çok farklı nedeni olabilmektedir. Örneğin aile içinde görülmeyen sevgi, dışlanma, kaygı bozukluğu, kişilik bozukluğu ve benzeri pek çok durumda cinsel obsesif bozukluk görülebilmektedir. Bu tür durumlar günlük hayatın her anında karşılaşılabilecek durumlardır ve aslında şiddet, sevgisiz büyüme, saldırgan hareketlere maruz kalma, akran zorbalığına maruz kalma ve benzeri onlarca farklı koşul cinsel obsesyonların nedeni olabilir.


Bu tür durumlara bakıldığı zaman da aslında cinsel obsesyonların nedeninin tamamen rahatsızlığa sahip olan bireylere bağlı şekilde geliştiğini ve belirlenebileceğini görmek mümkün hale gelir.


Günlük Hayatta Cinsel Obsesyonlar

Günlük yaşamda cinsel obsesyonların büyük ölçüde partnerler ile olan ilişkiyi etkileyebileceğini söylemek mümkündür ancak hiperseksüalite şeklinde kendini gösterebilecek olan cinsel obsesyonlar ayrıca bireylerin iş, okul, arkadaşlık ve aile yaşantılarına da etki etmektedir. Bunun gibi farklı etkilere sahip olan cinsel obsesyonlar en büyük etkilerini ayrıca partnerler ile olan ilişki içerisinde göstermektedir. Örneğin kişiler cinsel ilişki sırasında sürekli sorun yaşayabilmektedir. Partnerlerinin görünümüne ya da yaptıklarına karşı takıntılı davranabilmektedirler ve bunlar gibi farklı sorunlar meydana gelebilmektedir.


Cinsel Obsesyonlardan Kurtulmak

Cinsel obsesyonlardan kurtulmak için farklı terapilere katılmak ve aslında bireysel olarak alınacak olan seanslardan faydalanmak mümkündür. Bu bireysel seanslar sayesinde cinsel obsesyonlara karşı önlem almak aslında çok daha kolay olacaktır. Uzman psikologlar tarafından verilen seanslar sayesinde cinsel obsesyonların nedenlerinin anlaşılması, kısa sürede çözüme kavuşması ve bu sayede de cinsel yaşamın obsesyonlardan uzak hale gelmesi mümkündür.