1. Blog
  2. Obsesif Kompülsif Bozukluğun İş Yaşamına Etkisi
15 Şubat, 2023

Obsesif Kompülsif Bozukluğun İş Yaşamına Etkisi

Obsesif kompülsif bozukluğun iş yaşamına etkisi konusunda yapılan pek çok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalar aslında her alanda sahip olunabilecek olan obsesif kompülsif bozukluğun iş yaşamında da farklı etkileri olabileceğini göstermiştir. Bu çalışmalar sonucunda obsesif kompülsif bozukluğun i...

Obsesif Kompülsif Bozukluk İş Alanında Nasıl Etkilere Sahiptir?

Obsesif kompülsif bozukluğun iş yaşamına etkisi konusunda yapılan pek çok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalar aslında her alanda sahip olunabilecek olan obsesif kompülsif bozukluğun iş yaşamında da farklı etkileri olabileceğini göstermiştir. Bu çalışmalar sonucunda obsesif kompülsif bozukluğun iş alanında sorular yaratabileceği ve bu sorunlar hem sosyal hem de profesyonel anlamda görülebileceği için aslında obsesif kompülsif bozukluğun uzman psikologlar tarafından alınacak olan psikolojik destek sayesinde atlatılması gerekmektedir. İş alanında aslında tüm psikolojik rahatsızlıklar sorun yaratabilir ancak obsesif kompülsif bozukluk iş ortamında genellikle farklı belirtilerin görülmesinde neden olur. Bireyler çok gergin olabilir, odaklanma sorunu yaşayabilirler, bu sorunlar farklı işleri yapmalarına engel olabilir, yapılan işleri beğenmeyebilirler ve ayrıca bireyler çalışanların ya da patronların yaptıklarının yanlış olduğunu düşünebilirler. İş ortamında kendilerini pis, gergin ya da sinirli hissetmeleri de mümkündür. Bu nedenle de aslında bireylerin kendilerini iş ortamında işlerine verememeleri mümkündür. İş alanında obsesif kompülsif bozukluk aslında farklı konumlarda farklı şekillerde görülebilir. Örneğin yönetici konumunda yer alan birinin obsesif kompülsif bozukluğu sahip olması, mükemmeliyetçi bir yapıya sahip olmasını da beraberinde getirir. Bireyler yönetici konumunda yer alıp aynı zamanda obsesif kompülsif bozukluğa sahip olduğu zaman çalışanların çalışmalarını beğenmez, çalışanların düzenli çalışmalarını tembihler, çalışanların odalarının düzenli olması konusunda sürekli uyarıda bulunur ve bunun gibi farklı şekillerde çalışanlarına müdahale edebilir. Bu nedenle de yönetici konumunda yer alan bireylerin obsesif kompülsif bozukluğa bağlı olarak iş alanındaki sosyal çevrede de profesyonel alanda da sorun yaşamaları mümkündür. Bireylerin yaşayacağı bu problemler de aslında düzenli olma, temiz olma, sorunsuz iş yapma gibi farklı obsesyonlardan kaynaklanır. Bu obsesyonların birer kompülsiyon olarak kendini ortaya koyduğu alan ise iş ortamıdır. Çalışanların, yönetici konumunda olmayanların, yaşayabileceği farklı pek çok obsesif kompülsif durum mevcuttur. Kişiler yaptıkları işlerini beğenmeyebilir, iş arkadaşlarının çalışmalarını beğenmeyebilir, odasının devamlı olarak düzenli olması konusunda sorun yaşayabilirler ve toplu şekilde çalışılan alanlarda bu tür düzen ve temizlik takıntılarının olması da aslında oldukça büyük bir problemdir çünkü herkes ne yazık ki bu duruma ayak uyduramaz. Bu nedenle de bireylerin iş alanında büyük sorunlar yaşaması mümkün hale gelir. 

İş Alanında Nasıl Obsesif Kompülsif Bozukluk Görülür?

Aslında çalışılan alanların farklılık göstermesine göre obsesif kompülsif bozukluğun da farklı şekilde görülmesi mümkündür. Örneğin gemide çalışan biri devamlı olarak gemi ile ilgili bir problem olup olmadığını kontrol etmek ve her şeyin rayında gidip gitmediğini bilmek ister. Bunun temelinde de çeşitli korkular yatabilir. Farklı bir örnek vermek gerekirse; bir mağazada satış danışmanı olarak çalışan biri gelen müşterilerin nerelere dokunduğunu takip ediyor olabilir. Bu mağazada dokunulan alanları temizlemek için sonrasında uğraşıyor olabilir. Bu tür obsesif kompülsif durumlar aslında sadece iş hayatında değil günlük hayatta da görülmektedir ve iş hayatına da bu durumlar yansımaktadır. Bu nedenle de bireylerin sahip oldukları obsesif kompülsif bozuklukların tek bir alanla sınırlı kalması söz konusu değildir. Bireyler çalıştıkları alanın düzeni konusunda çok dikkatli olabilirler. Örneğin bir bankada çalışan bireyin kendi odasını, masasını, çalışma arkadaşları ile paylaştığı tüm alanları düzenli tutma isteği vardır. Ayrıca bankaya gelen misafirlerin her birinin de banka içerisindeki düzeni değiştirmemesi için dikkatle onları izlerler. Örneğin gelen misafir kişinin masasındaki kalemlerle oynarsa kişi onu izler, ilk fırsatta masadaki eşyaların yerini eski haline döndürür, her eşyayı ellemelerini istemez ya da oturdukları sandalyeyi bile misafiri çıktıktan sonra temizleyebilirler. Görüleceği üzere bu gibi durumlar bireylerin yalnızca günlük yaşamlarına değil aynı zamanda motivasyonlarına, odaklanma mekanizmalarına, enerjilerine ve düşünme becerilerine etki eder. Bu nedenle de kişilerin yaptıkları işlerdeki verimlerinin azalması ve çalışma alanında problem yaşamaları mümkündür. 

Obsesif Kompülsif Bozukluğun Neden Olacağı Sorunlar 

Obsesif kompülsif bozukluk, yukarıda bahsedildiği üzere pek çok farklı alanda ve farklı çalışma içerisinde kendini gösterebilen bir durumdur. Bu nedenle de aslında farklı şekillerde etki eder. Örneğin bir yöneticinin çalışanlar üzerinde gösterdiği obsesif kompülsif durum, çalışanların motivasyonlarında düşüşe neden olabilir. Buna ek olarak bireylerin çalışma sırasında tek bir işe çok fazla odaklanmalarına neden olabilen bu durum, diğer tüm işlerin aksamasına neden olabilir. Obsesif kompülsif bozukluk ayrıca işlerde aksamaya neden olmanın aksine işlerde aşırı detaycılık olmasından dolayı aslında ortaya iş koyamamaya da neden olabilir. Sürekli ufak detaylar göze çarpacağı için işler tamamlanamayabilir, sürekli olarak düzenleme yapılabilir ve bu nedenle de aslında işlerin yürütülmesi büyük problem haline gelir. Bireyler bu durumda yönetici konumunda da olsa çalışan konumunda da olsa aslında büyük problem yaşarlar. Obsesif kompülsif bozukluk bireylerin aslında işlerinin haricinde büyük oranda efor harcamalarına da neden olur. Kişiler çalıştıkları alanı temizlerken, düzenlerken ya da yaptıkları işi en mükemmel şekilde ortaya koymaya çalışırken aşırı efor harcayacakları için de halsiz düşebilir, hasta olabilir, kendilerini işlerine veremeyebilirler. Yani aslında obsesif kompülsif bozukluk nedeniyle asıl yapmaları gereken işlerini bir kenara bırakıp kompülsiyonlarına yönelirler. Obsesif kompülsif bozukluklar günlük hayata da etki eder ve kişilerin yalnızca çalışma alanlarında değil ayrıca günlük yaşamlarının her noktasında kendini göstermesi mümkündür. Örneğin bireyler temizlik konusunda ciddi obsesif kompülsif bozukluklara sahip olurlar. Bu durumdan kaynaklı olarak ilk zamanlar çalışma alanlarında, sonrasında evlerinde temizlik takıntısına sahip olurlar. Sonrasında ise bireyler toplu taşıma kullanırken, çalışma alanlarında ve işe gidiş gelişlerde temizlik konusunda ciddi sıkıntılar yaşarlar. En sonunda ise bireylerin kendilerini temiz hissetmek için pis olduklarını düşündükleri çalışma alanından ayrılması yani işi bırakması mümkündür. Bu durumda birey aslında tüm hayatını obsesif kompülsif bozukluğu nedeni ile alt üst edebilir. Kişilerin içinde bulundukları obsesif kompülsif durumun bu nedenle erken dönemde belirlenmesi oldukça büyük öneme sahiptir. 

Obsesif Kompülsif Bozukluktan Kurtulmak 

Obsesif kompülsif bozukluktan kurtulmak büyük öneme sahiptir çünkü kişilerin hayatlarını ciddi ölçüde etkileyen obsesyonları, onların günlük hayatta pek çok işlerini gerçekleştirememelerine neden olmaktadır. Bu nedenle de kişiler işlerine odaklanamazlar, işlerinde aksaklıklar yaşarlar, çalışma alanlarındaki arkadaşlarına ya da yöneticilere karşı yaşadıkları obsesyonlardan dolayı uyarılarda bulunurlar ve buna bağlı olarak da sosyal sorunlar yaşarlar. Kısacası kişiler obsesif kompülsif bozukluğa sahipse aslında iş ortamında da bunun etkilerini somut şekilde görmek ve bu etkilerin içinde işlere odaklanamamak mümkündür. Kişilerin obsesif kompülsif bozukluktan uzaklaşmak için ise psikolog desteği alması oldukça önemlidir. Ancak bu sayede obsesyonların ve bunlara bağlı olarak meydana gelen kompülsiyonların ortadan kaldırılması kolay hale gelecektir. Kişilerin günlük yaşamlarında ve iş yaşamında meydana gelen obsesyonları da aslında psikolog desteği ile ortadan kaldırılabilecektir. 

Obsesif Kompülsif Bozukluk ile ilgili destek alabileceğiniz bazı uzmanlarımız
Fatma TOKUR
Psikolojik Danışman
Fatma TOKUR
Online 50 dk 700
Dilek ÖZTÜRK
Psikolog
Dilek ÖZTÜRK
Online 50 dk 575
Yunus TAŞKIN
Uzman Psikolog
Yunus TAŞKIN
Online 75 dk 800
Okan DOĞANER
Psikoterapist
Okan DOĞANER
Online 50 dk 650
Selin ARSLAN
Psikolog
Selin ARSLAN
Online 40 dk 500
Selma BOZTAŞ
Uzman Klinik Psikolog
Selma BOZTAŞ
Online 50 dk 720
Sinem ÜNAL
Psikolog
Sinem ÜNAL
Online 50 dk 759
Esra KOYUNCU
Uzman Klinik Psikolog
Esra KOYUNCU
Online 50 dk 650
Ayşe ÖZKAN
Psikolog
Ayşe ÖZKAN
Online 45 dk 500
Sultan KAYA
Psikolog
Sultan KAYA
Online 55 dk 2500
Melike Şura ENTEZ
Uzman Psikolog
#okb #obsesifkompulsilfbozukluk #takıntıhastalığı #işyaşamı
Benzer Yazılar
#okb #temizlikhastalığı
06 Aralık, 2021
Hemen hemen her insan bireysel hijyenine ve yaşadığı ortamın temizliğine özen gösterir. Bu oldukça normal bir durumdur, ancak bu temizliğe önem verme durumu kişinin günlük yaşamını, sosyal ilişkilerini ve iş hayatını etkiliyor, işlevselliğini bozuyorsa temizlik hastalığı ya da takıntısı olarak nitel
#okb #obsesifkompulsifbozukluk
01 Kasım, 2021
Temizlik hastalığı obsesif kompulsif bozukluk tanısı içerisinde yer alır. Kişinin sık sık kendini pis hissetmesi sonucu tekrarlanan temizlik davranışıdır. Bazen el yıkama bazen ise saatlerce duşta kalma şeklinde ortaya çıkar. Bu nedenle bu tür davranışların ortaya çıkış süreci oldukça önemlidir. Tem
Takıntı Hastalığı
#takıntı #takıntılar
21 Ekim, 2021
Takıntı hastalığı genel anlamda takıntılı fikirlerin, duygu ve düşüncelerin günlük hayatı etkileyecek derecede etkin olması durumudur. Bu durum kişilerin günlük hayatını ciddi ölçüde etkileyebilir. Bundan dolayı gerekli desteğin zamanında alınması büyük öneme sahiptir. Takıntı hastalığı özellikle de
Kaygı Bozukluğu
#kaygı #anksiyete
21 Ekim, 2021
Anksiyete bozukluğu, günlük hayatta herkesin karşılaşabileceği bir durumdur. Bu rahatsızlık ise günlük yaşamı ciddi ölçüde etkileyebilen bir durum olduğu için kısa zamanda psikolojik destek alınması da büyük öneme sahiptir. İlişkileri, evlilikleri, iş yaşamını, sosyal aktiviteleri ve günlük yaşamı b
Cinsel Obsesif Bozukluk Nedir?
#okb #cinsellik
12 Ekim, 2021
Cinsel obsesif bozukluk, kadınlarda ve erkeklerde görülebilen bir durumdur ve obsesif bozukluğun bir alt dalıdır. Aynı zamanda kendini kompülsif şekilde de gösterebilen bu bozukluk, farklı pek çok etkene bağlı şekilde kendini ortaya koyabilir. Obsesif kompülsif bozuklukta bireyler farklı şekiller...
En Bilindik Psikolojik Bozukluklar
#okb #şizofreni
12 Ekim, 2021
En bilindik psikolojik bozukluklar genellikle en sık karşılaşılan ya da en sık duyulan rahatsızlıklardır. Bu rahatsızlıklar pek çok farklı nedene bağlı şekilde ortaya çıkabilen özel durumlardır ve her birinin psikolojik anlamda destek almayı gerektirdiği bilinmelidir. Bu sayede özel olarak her bi...
#okb #obsesyon
17 Eylül, 2021
Obsesif kompülsif bozukluk, bireyin tekrar eden düşüncelere sahip olması ve bu düşüncelere bağlı şekilde çeşitli eylemlerde bulunmasıdır. Pek çok farklı duruma bağlı olarak gelişebilen bu rahatsızlık özellikle de “temizlik takıntısı” şeklinde bilinse aslında günlük hayatta pek çok farklı alanda ö...
Temizlik Takıntısı
#okb #temizlikhastalığı
06 Aralık, 2021
Hemen hemen her insan bireysel hijyenine ve yaşadığı ortamın temizliğine özen gösterir. Bu oldukça normal bir durumdur, ancak bu temizliğe önem verme durumu kişinin günlük yaşamını, sosyal ilişkilerini ve iş hayatını etkiliyor, işlevselliğini bozuyorsa temizlik hastalığı ya da takıntısı olarak nitel
Temizlik Hastalığı
#okb #obsesifkompulsifbozukluk
01 Kasım, 2021
Temizlik hastalığı obsesif kompulsif bozukluk tanısı içerisinde yer alır. Kişinin sık sık kendini pis hissetmesi sonucu tekrarlanan temizlik davranışıdır. Bazen el yıkama bazen ise saatlerce duşta kalma şeklinde ortaya çıkar. Bu nedenle bu tür davranışların ortaya çıkış süreci oldukça önemlidir. Tem
Takıntı Hastalığı
#takıntı #takıntılar
21 Ekim, 2021
Takıntı hastalığı genel anlamda takıntılı fikirlerin, duygu ve düşüncelerin günlük hayatı etkileyecek derecede etkin olması durumudur. Bu durum kişilerin günlük hayatını ciddi ölçüde etkileyebilir. Bundan dolayı gerekli desteğin zamanında alınması büyük öneme sahiptir. Takıntı hastalığı özellikle de
Kaygı Bozukluğu
#kaygı #anksiyete
21 Ekim, 2021
Anksiyete bozukluğu, günlük hayatta herkesin karşılaşabileceği bir durumdur. Bu rahatsızlık ise günlük yaşamı ciddi ölçüde etkileyebilen bir durum olduğu için kısa zamanda psikolojik destek alınması da büyük öneme sahiptir. İlişkileri, evlilikleri, iş yaşamını, sosyal aktiviteleri ve günlük yaşamı b
Cinsel Obsesif Bozukluk Nedir?
#okb #cinsellik
12 Ekim, 2021
Cinsel obsesif bozukluk, kadınlarda ve erkeklerde görülebilen bir durumdur ve obsesif bozukluğun bir alt dalıdır. Aynı zamanda kendini kompülsif şekilde de gösterebilen bu bozukluk, farklı pek çok etkene bağlı şekilde kendini ortaya koyabilir. Obsesif kompülsif bozuklukta bireyler farklı şekiller...
En Bilindik Psikolojik Bozukluklar
#okb #şizofreni
12 Ekim, 2021
En bilindik psikolojik bozukluklar genellikle en sık karşılaşılan ya da en sık duyulan rahatsızlıklardır. Bu rahatsızlıklar pek çok farklı nedene bağlı şekilde ortaya çıkabilen özel durumlardır ve her birinin psikolojik anlamda destek almayı gerektirdiği bilinmelidir. Bu sayede özel olarak her bi...
OKB (Obsesif Kompülsif Bozukluk) Nedir?
#okb #obsesyon
17 Eylül, 2021
Obsesif kompülsif bozukluk, bireyin tekrar eden düşüncelere sahip olması ve bu düşüncelere bağlı şekilde çeşitli eylemlerde bulunmasıdır. Pek çok farklı duruma bağlı olarak gelişebilen bu rahatsızlık özellikle de “temizlik takıntısı” şeklinde bilinse aslında günlük hayatta pek çok farklı alanda ö...