1. Blog
  2. Manik Depresyon Nedir?
16 Şubat, 2023

Manik Depresyon Nedir?

Manik depresyon aslında iki uçlu duygulanım bozukluğu olarak bilinen bipolar bozukluktur. Bipolar bozukluk, mani dönemden depresyona kadar uzanan geniş bir duygulanım yelpazesine sahiptir. Bu durumda da bireyler farklı pek çok duyguyu kısa zamanda hissetme eğilimi içindedir. Örneğin gün içerisind...

Manik Depresyon Nedir?

Manik depresyon aslında iki uçlu duygulanım bozukluğu olarak bilinen bipolar bozukluktur. Bipolar bozukluk, mani dönemden depresyona kadar uzanan geniş bir duygulanım yelpazesine sahiptir. Bu durumda da bireyler farklı pek çok duyguyu kısa zamanda hissetme eğilimi içindedir. Örneğin gün içerisinde bir işi yapmak için çok heyecanlı olan bireyler çok kısa zaman sonra hiçbir iş yapamayacak kadar halsiz ve moralsiz hissedebilirler. Bu durum da aslında ani duygusal değişimlerin yaşanması nedeni ile iki uçlu duygulanım bozukluğu olarak adlandırılmaktadır. 

Manik Depresyonun İki Farklı Dönemi 

Manik depresyon; mani ve depresif dönem olmak üzere iki farklı dönemden oluşur. Bu dönemlerin her birinin farklı özellikleri mevcuttur. Bu birbirinden farklı özellikler de dönemlerin kendini belli etmesine yarar sağlar ve aslında psikolojik anlamda destek alınacağı zaman da bu dönemlerin özelliklerinin bilinmesi oldukça önemlidir. Bireyler genellikle mani döneminde ya da depresif dönemde olduklarını kendileri fark edemezler. Bu nedenle de çevrelerindeki bireylerin bu dönemlerde bireyleri takip etmesi gerekir. Buna göre mani dönemindeki ve aynı zamanda da depresif dönemdeki hareketlerin görülmesi mümkündür. 

Mani Döneminin Özellikleri Nelerdir?

Bireyler mani dönemde daha enerji dolu, neşeli ve heyecanlı olurlar. Bu dönemde bireyler şu davranışları gösterebilir: 

Az uyuma 

Çok ve hızlı konuşma 

Enerjik hissetme 

Yeni işler yapmak için hevesli olma 

Heyecanlı olma 

İyimser olma 

Ani karar değiştirme, farklı düşünceleri aynı anda söyleme 

Odaklanmada ve dikkatte azalma 

Daha fazla cinsel istek hissetme 

Alkol ve uyuşturucu kullanma 

İştahsızlık / Aşırı iştahlı olma 

Çok hızlı şekilde sinirlenebilme 

Aşırı neşeli olma 

Bu davranışların çoğunluğu bipolar bireylerde mani dönemde görülür. Kişiler genellikle mani döneminde fazla enerjik oldukları için yeni işler yapma konusunda oldukça heveslidirler. Bu nedenle de yeni işlere atılırlar. Örneğin aniden gitar çalmak hevesine sahip olurlar ve bunun için kursa yazılır. Sonrasında depresif döneme girdiklerinde ise bunun gereksiz olduğunu düşünürler ve kendilerinde bunu yapmak için yeterli enerjiyi ya da hevesi göremedikleri için bu hevesten çok kısa zamanda vazgeçerler. Bunun gibi pek çok uğraşıyı mani döneminde edinirler ancak kısa süreli hevesler olduğu için bireylerin hem çok para harcamasına hem de enerjilerini boş yere yapmayacakları işlere vermelerine neden olur. Bu dönem aslında tehlikeli ya da bireye zarar verici bir dönem olarak görülmez ancak birey asıl yapması gereken işler harici pek çok işe kendini verebileceği için aslında bu dönem de sosyal, maddi, manevi ve ruhsal anlamda tehlikeli olarak görülebilecek bir dönemdir. Bireyler mani dönemde ayrıca yeni ilişkilere başlayabilir, yeni arkadaşlar edinebilir, sinema, tiyatro, konser gibi eğlencelere katılma konusunda hevesli olabilir ve katılabilir. Bunlar aslında her bireyin yapabileceği şeylerdir ancak bu aşırı hevesli ve her konuya ilgili dönemin hemen ardından depresif dönem geldiğinde ne yazık ki bireyler hiçbir iş ile uğraşmak istemedikleri için sosyal anlamda da tamamen yalnız kalabilirler. 

Depresif Dönemin Özellikleri Nelerdir?

Depresif dönemde bireyler kendilerini hiçbir şey yapamayacak kadar halsiz, yorgun ve keyifsiz hissederler. İşe gitmekten, okula gitmekten kaçınırlar. Bunun gibi pek çok düşük motivasyona sahip eylem gerçekleştirebilirler ve ayrıca alışveriş, doktora gitme gibi günlük olayları bile gerçekleştirmekten uzak dururlar. Bu tür durumlar da kişilerin aslında günlük hayatlarının tamamen çökmesine neden olmaktadır. 

Bireyler çok basit aktiviteleri bile gerçekleştirmekten kaçınırlar ve bu nedenle de pek çok problem ile karşılaşabilirler. Bireyler depresif dönemde şu özellikleri gösterebilir: 

Unutkanlık 

Sürekli uyuma isteği 

Enerjisiz hissetme 

Yorgunluk 

Halsizlik 

Ümitsizlik 

Zevk almama, neşeli olmama 

İştahsızlık / Aşırı iştahlı olma 

Aile, arkadaş ortamı gibi sosyal çevrelerden uzaklaşma 

Değersiz hissetme 

İntihara meyilli olma, intihar girişiminde bulunma 

Cinsel isteksizlik 

Günlük aktiviteleri dahi yapmaktan uzak durma 

İletişim kurmakta zorlanma, isteksiz olma 

Önemli olayları umursamama 

Bu davranışların çoğu bipolar bireyler depresif dönemdeyken hissedilir. Depresif dönem bireyleri büyük ölçüde zorlayan bir dönemdir. Bu dönemde kişiler her türlü aktiviteye karşı isteksiz olurlar. Önceden keyif aldıkları aktiviteleri yaparken dahi bireylerin keyif almaması söz konusudur. Genellikle bu dönemde evden ve hatta yataktan çıkmaktan bile çekinirler ve tüm günün uyuyarak geçirmek isterler. Her türlü sosyal ilişkiden kaçınma söz konusudur. Önceden kurulmuş olan ilişkiler ve arkadaşlık ilişkilerinin bu dönemde çökmesi mümkündür. Bireyler ilişkilerini bitirebilir, sevilmediklerini hissedebilir, arkadaşları ile aralarını hiç çekinmeden bozabilir. Bu tür davranışlar hem sosyal hem de psikolojik anlamda bireylerin ciddi ölçüde etkilenmesine neden olmaktadır. Destek alındığı zaman ise bu davranışlardan ve duygulardan kısa zamanda kurtulmak mümkün hale gelecektir. 

Manik Depresyon Kimlerde Görülür?

Manik depresyon genellik 15-24 yaş arası bireylerde görülür. Kişilerde ilk olarak bu dönemde görülmeye başlanan manik depresyon, sonraki yaşlarda da genellikle görülmeye devam eder. Manik depresyonun daha az şiddetli şekilde görülmesi ya da etkilerinin tamamen azaltılması için de destek almak şarttır. Destek alındığı zaman manik depresyon etkilerinin daha az görülmesi ve aslında mani dönemin de depresif dönemin de etkilerini en az olacak şekilde hissetmek mümkündür. Çocuklarda ve 65 yaş üstü bireylerde manik depresyonun yeni oluşumunun görülmesi ise yok denecek kadar azdır. Ayrıca bu rahatsızlığın kadınlarda ve erkeklerde görülme oranı ise büyük bir farka sahip değildir. Genellikle bu rahatsızlığın ilk görüldüğü yaşlar ise 20’li yaşların başlangıcıdır ve bireyler destek almazsa hayatları boyunca manik ve depresif dönemler arasında gidip gelerek zamanla kendine zarar verecektir. 

Manik Depresyonun Günlük Hayata Etkileri Nelerdir?

Manik depresyon aslında günlük hayatta etkilerini en çok hissettiren psikolojik rahatsızlıklardan biridir. Bireyler bir gün çok neşeli ve enerji doluyken bir sonraki gün işe bile gitmek istemeyecek kadar halsiz olabilmektedir. Bu nedenle de bireylerin sosyal yaşamlarının, iş ve okul yaşamlarının, günlük işlerinin sekteye uğraması mümkündür. Bireyler yemek yeme, işe gitme gibi pek çok işlerini erteleyebilir ve ayrıca bu işlerini gerçekleştirme konusunda da isteksizlik gösterebilir. Bu da hem bireylerin sağlıksız şekilde yaşamlarını devam ettirmelerine hem de aslında yapmaları gereken pek çok günlük aktiviteyi de görmezden gelmelerine neden olur. Bu nedenle de manik depresyon bireylerin sürekli bir git gel içinde yaşamlarını farklı yönlere savurmasına neden olur. 

Destek Almak 

Manik depresif bireylerin destek alması oldukça önemlidir. Bireyler manik etkileri de depresif etkileri de daha az şekilde hissetmek ve hayatlarını olması gereken seyrinde yaşamak için psikolojik anlamda destek almalı ve alanında yetkin kişiler tarafından manik depresif dönemlerin üstesinden gelinmesini sağlamalıdır. Bunu bireyin tek başına sağlaması pek mümkün değildir çünkü aslında kişiler genellikle manik depresif olduklarını da fark etmezler. Bunu çevredeki bireyler fark ettiği zaman bireyi destek almak için yönlendirmeli ve olası olumsuz durumlardan uzak kalmak için de psikolojik desteğin devam ettirilmesi konusunda destekleyici olmalıdır. 

Nurdan YAZICI UNAL
Uzman Psikolog
#manik #depresyon #depresif #bipolar #manikdepresyon #manidönem #depresifdönem #bipolarbozukluk
Benzer Yazılar
#depresyon
06 Ekim, 2022
Depresyon günümüzde hızlı şekilde artış gösteren,pek çok kişide dönemsel veya uzun süreli meydana gelen duygu ve düşüncelerin olumsuz yönde artış gösterdiği duygu durum bozukluğudur.
Distimi (Kronik Depresyon) Nedir? Tedavisi Nasıl Yapılır?
#distimi #depresyon
05 Ekim, 2022
Distimi, kişinin uzun bir dönem boyunca mutsuzluk ve üzüntü duyması ya da içine kapanması olarak tanımlanan kronik depresyon durumudur. Bu durumlar kişinin hayatında alışkanlık haline gelmiştir. Bu rahatsızlık aynı zamanda süreğen depresif bozukluk olarak da bilinir.
Depresyon Nedir? Neden Olur? Depresyon Belirtileri Nelerdir?
#depresyon
04 Şubat, 2022
Bir duygu durum bozukluğu olan depresyon, devamlı olarak üzüntü duyma ve ilgi kaybı durumudur. Depresyon, majör depresif bozukluk ya da klinik depresyon olarak da bilinir. Depresyondaki kişilerin hisleri, düşünceleri ve davranışları da bu durumdan etkilenir ve buna bağlı olarak bazı duygusal...
#depresyon #cotardasendromu
30 Kasım, 2021
Cotard Sendromunun başlangıç aşamasında hastanın zihninde yokluk hissi ve gerçeklerden uzaklaşma gibi düşünceler oluşmaya başlıyor, üzgün görünüyor ve günlük alışkanlıkları değişiyor. Depresyonun ağır seyreden bir türü olan psikotik depresyon ve hastalık hastalığı olarak da bilinen hipokondria görül
#manikdepresifbozukluk #manikdepresif
25 Ekim, 2021
Manik depresif bozukluk, iki uçlu duygu durum bozukluğu olarak bilinmektedir. Kişilerin günlük hayatını, sosyal ilişkilerini ve profesyonel hayatından ev yaşamına kadar her türlü aktivitesini etkileyebilen bir psikolojik rahatsızlık olan manik depresif bozukluğun psikolojik destek alınarak çözüme ka
#depresyon #depresif
25 Ekim, 2021
Depresyona iyi gelen yiyecekler, aslında bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Farklı pek çok yiyeceğin psikolojik anlamda ve ayrıca içeriğinde maddeler nedeniyle de depresyon gibi psikolojik rahatsızlıklara iyi geldiği yapılan çalışmalarla ortaya koyulmuştur. Bu yiyecekler içeriklerinden dolayı rahatlatı
Stres ve Psikolojik Rahatsızlıklar
#stres #depresyon
25 Ekim, 2021
Stres ve psikolojik rahatsızlıklar aslında yakından ilişkili olan konulardır. Bireylerin günlük hayatta yaşadığı pek çok stres etkeni aslında psikolojik rahatsızlıkların temelini oluşturmaktadır. Bu psikolojik rahatsızlıklara bağlı şekilde çeşitli pek çok fiziksel rahatsızlığın da görülmesi mümkündü
#depresif #depresyon
21 Ekim, 2021
Depresif bozukluk genel olarak tekrarlayan ataklar ile birlikte görülen bir rahatsızlıktır. Depresif bozukluklar farklı özelliklerine yönelik olacak şekilde farklı isimlendirmelere sahip olabilir. Majör depresif bozukluk, minör depresif bozukluk gibi farklı isimlendirmeler olabilir. Bu isimlendirmel
#borderliner #dissosiyatif
12 Ekim, 2021
Borderline, sınırda kişilik bozukluğu olarak da bilinen ve bireylerin ciddi şekilde zarar görmelerine neden olabilecek bir psikolojik rahatsızlıktır. Destek alınmadan borderline rahatsızlığının üstesinden gelmek mümkün değildir. İki uçlu bir bozukluk olarak kendini gösteren boderline, ani duygu v...
#depresyon
06 Ekim, 2022
Depresyon günümüzde hızlı şekilde artış gösteren,pek çok kişide dönemsel veya uzun süreli meydana gelen duygu ve düşüncelerin olumsuz yönde artış gösterdiği duygu durum bozukluğudur.
Distimi (Kronik Depresyon) Nedir? Tedavisi Nasıl Yapılır?
#distimi #depresyon
05 Ekim, 2022
Distimi, kişinin uzun bir dönem boyunca mutsuzluk ve üzüntü duyması ya da içine kapanması olarak tanımlanan kronik depresyon durumudur. Bu durumlar kişinin hayatında alışkanlık haline gelmiştir. Bu rahatsızlık aynı zamanda süreğen depresif bozukluk olarak da bilinir.
Depresyon Nedir? Neden Olur? Depresyon Belirtileri Nelerdir?
#depresyon
04 Şubat, 2022
Bir duygu durum bozukluğu olan depresyon, devamlı olarak üzüntü duyma ve ilgi kaybı durumudur. Depresyon, majör depresif bozukluk ya da klinik depresyon olarak da bilinir. Depresyondaki kişilerin hisleri, düşünceleri ve davranışları da bu durumdan etkilenir ve buna bağlı olarak bazı duygusal...
Cotard Sendromu ve Depresyon
#depresyon #cotardasendromu
30 Kasım, 2021
Cotard Sendromunun başlangıç aşamasında hastanın zihninde yokluk hissi ve gerçeklerden uzaklaşma gibi düşünceler oluşmaya başlıyor, üzgün görünüyor ve günlük alışkanlıkları değişiyor. Depresyonun ağır seyreden bir türü olan psikotik depresyon ve hastalık hastalığı olarak da bilinen hipokondria görül
Manik Depresif Bozukluk Hakkında Bilmeniz Gerekenler
#manikdepresifbozukluk #manikdepresif
25 Ekim, 2021
Manik depresif bozukluk, iki uçlu duygu durum bozukluğu olarak bilinmektedir. Kişilerin günlük hayatını, sosyal ilişkilerini ve profesyonel hayatından ev yaşamına kadar her türlü aktivitesini etkileyebilen bir psikolojik rahatsızlık olan manik depresif bozukluğun psikolojik destek alınarak çözüme ka
Depresyona İyi Gelen Yiyecekler
#depresyon #depresif
25 Ekim, 2021
Depresyona iyi gelen yiyecekler, aslında bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Farklı pek çok yiyeceğin psikolojik anlamda ve ayrıca içeriğinde maddeler nedeniyle de depresyon gibi psikolojik rahatsızlıklara iyi geldiği yapılan çalışmalarla ortaya koyulmuştur. Bu yiyecekler içeriklerinden dolayı rahatlatı
Stres ve Psikolojik Rahatsızlıklar
#stres #depresyon
25 Ekim, 2021
Stres ve psikolojik rahatsızlıklar aslında yakından ilişkili olan konulardır. Bireylerin günlük hayatta yaşadığı pek çok stres etkeni aslında psikolojik rahatsızlıkların temelini oluşturmaktadır. Bu psikolojik rahatsızlıklara bağlı şekilde çeşitli pek çok fiziksel rahatsızlığın da görülmesi mümkündü
Depresif Bozukluk
#depresif #depresyon
21 Ekim, 2021
Depresif bozukluk genel olarak tekrarlayan ataklar ile birlikte görülen bir rahatsızlıktır. Depresif bozukluklar farklı özelliklerine yönelik olacak şekilde farklı isimlendirmelere sahip olabilir. Majör depresif bozukluk, minör depresif bozukluk gibi farklı isimlendirmeler olabilir. Bu isimlendirmel
#borderliner #dissosiyatif
12 Ekim, 2021
Borderline, sınırda kişilik bozukluğu olarak da bilinen ve bireylerin ciddi şekilde zarar görmelerine neden olabilecek bir psikolojik rahatsızlıktır. Destek alınmadan borderline rahatsızlığının üstesinden gelmek mümkün değildir. İki uçlu bir bozukluk olarak kendini gösteren boderline, ani duygu v...