1. Blog
  2. Depresyondan Nasıl Çıkılır?

Depresyondan Nasıl Çıkılır?

Depresyon günümüzde hızlı şekilde artış gösteren,pek çok kişide dönemsel veya uzun süreli meydana gelen duygu ve düşüncelerin olumsuz yönde artış gösterdiği duygu durum bozukluğudur.

Depresyondan Nasıl Çıkılır?

Depresyon günümüzde hızlı bir şekilde artış gösteren, pek çok kişide dönemsel veya uzun süreli meydana gelen duygu ve düşüncelerin olumsuz yönde artış gösterdiği duygu durum bozukluğudur. Depresyonda olan bireyler günlük yaşantısında hiçbir şey yapmak istememekle birlikte hayatta yaptıkları hiçbir aktivite ve günlük rutinlerinden keyif ve mutluluk duymazlar. Sahip oldukları daimi üzüntü ve ilgisizlik hissi bireylerin davranış biçimlerine doğrudan etki eder. Çevresindeki bireylerden, sosyal ortamlardan ve depresyonun ilerleyen süreçlerinde kendilerinden bile kaçmayı tercih ederler. Bu süreçte birey kendisine ve çevresine yabancılaşmaya başlar. Aynı zamanda günlük yaptığı işlerden zevk almamaya ve kendisini yalnız hissetmeye başlar. Bireyin sahip olduğu bu durum kimi zaman dönemsel geçişlerden kimi zaman yaşadığı ani olumsuz durumlardan kimi zaman da çevresel faktörlerin onun ruh sağlığındaki olumsuz etkisinden kaynaklanabilmektedir.


Depresyon Belirtileri Nelerdir?

Depresyonda olan bireylerin depresyonda olduklarını belirleyen belirli semptomlar söz konusudur. Bireyin depresyonda olduğunu anlamak ve değerlendirmek için bu semptomları en az 2 hafta içerisinde belirtisel olarak gösteriyor olması gerekmektedir. Depresyon belirtileri kadınlarda erkeklere oranla iki kat daha fazladır. Bu semptomlar 25-44 yaş arasındaki bireylerde daha sıklıkla görülmektedir. Depresyonda olan bireylerin gösterdikleri belirtiler şu şekildedir:

Aşırı değersizlik hissi

Günün çoğunda yapılan tüm etkinliklere karşı ilgisiz, mutsuz ve isteksiz hissetme, yapılan etkinliklerden zevk alamama durumu

Önemli kilo kaybı veya kilo alımı, neredeyse her gün iştahta azalma veya artış

Sık sık tekrar eden intihar düşünceleri ve intihar eğiliminde artma

Düşüncede yavaşlama ve fiziksel harekette azalma

Günün çoğunu depresif ruh halinde geçirme

Sürekli üzgün hissetmek ve yapılan hiçbir şeyden keyif alamama durumu 

Günün çoğunda kendini yorgun ve enerjisiz hissetme

Suçluluk duygusu

Düşünme ve konsantrasyon eksikliği 

DSMV ‘ın belirlediği bu kriterler ölçüsünde bireyin depresyonda olup olmadığını tespit etmek adına bu semptomların en az beşini gösteriyor olması gerekmektedir.

Depresyon ile ilgili destek alabileceğiniz bazı uzmanlarımız.
Medine ÜNAL
Uzman Klinik Psikolog
Medine ÜNAL
Online 55 dk 3000
Emre AYDOĞAN
Uzman Psikolog
Emre AYDOĞAN
Online 45 dk 800
Aysel ÇETIN
Uzman Klinik Psikolog
Aysel ÇETIN
Online 45 dk 1000
Ezgi DOĞAN DÖNMEZ
Psikolog
Ezgi DOĞAN DÖNMEZ
Online 50 dk 850
Volkan ÖZDEMİR
Psikolog
Volkan ÖZDEMİR
Online 60 dk 850
Zeynep SUNMAN
Psikolog
Zeynep SUNMAN
Online 45 dk 950
Beyzanur ÇAĞLAR
Psikolog
Beyzanur ÇAĞLAR
Online 45 dk 800
Didem CAN
Psikolog
Didem CAN
Online 50 dk 850
Aygül ŞAHIN
Psikolojik Danışman
Aygül ŞAHIN
Online 50 dk 900
Gizem ÖZKAN
Psikolog
Gizem ÖZKAN
Online 45 dk 950

Depresyon Nedenleri Nelerdir?

Depresyonun meydana gelme sebepleri bireyden bireye farklılık gösterebilmektedir. Bazı durumlarda genetik faktörler bazı durumlarda psikososyal faktörler bazı durumlarda ise bu durum psikolojik sebeplerden kaynaklanmaktadır. Bireyin çevresinden birisinin ölümüne şahit olması onun ciddi bir depresyon yaşayabilmesini tetiklerken bazı durumlarda bireyin sahip olduğu işi kaybetmesi de onun depresyona girme nedeni olabilmektedir. Bireyin depresyona girmesindeki başlıca nedenleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Biyolojik Nedenlere Bağlı Depresyon:

Genetik faktörlerden dolayı depresyona girme eğiliminin fazlası olması

Bireydeki hormonal değişiklerin bireyin depresyona girme eğilimini arttırması 

Doğum sonrası bireylerde meydana gelen depresyon 

Menopoz sürecinde ortaya çıkan depresyon

Tiroid problemlerine sahip hastalarda oluşan depresyon

Bireyin kronik bir hastalığa veya fiziksel bir rahatsızlığa sahip olması (Kalp hastası, kanser tedavisi gören bireyler, parkinson hastalığı vb.

Psikososyal Nedenlere Bağlı Depresyon:

Düşük sosyoekonomik düzey 

Olumsuz arkadaş çevresi ve etkisi

Ani ölüm ve yas süreci

Ayrılık ve boşanma süreçleri

Aile, okul veya iş hayatında meydana gelen sorunlar

Olumsuz ekonomik süreç ve yaşam koşulları 

Psikolojik Sebeplere Bağlı Depresyon:

Madde bağımlılığı ve kullanımı. Bağımlılık sürecinde major depresyonun etkisinin oldukça yüksek bir seviyede görülmesi

Var olan bir psikolojik rahatsızlığın depresyonu tetiklemesi ve etkilemesi. Örneğin bireyde sosyal anksiyete mevcut ise bu durumun aynı zamanda bireyin depresyonunu tetiklemesi

Çocukluk ve ergenlik döneminde yaşanan travmaların üstesinden gelememe ve etkisini psikolojik olarak sürdürme

Stres faktörlerinin varlığı ve baş etme becerilerinin geliştirilmemesi

Düşük benlik saygısı, kabul görmeme düşüncesi, özgüven ve öz yeterlilik eksikliği

Depresyonda Olmak Nasıl Anlaşılır?

Depresyonda olan bireyler sahip oldukları olumsuz düşüncelerin tekrar etmesiyle birlikte gün boyu depresif davranış kalıpları sergilerler. Birey eğer gün içerisinde yaptığı hiçbir şeyden keyif almıyorsa sosyal hayatından bireysel hayatına bireysel hayatından iş hayatına kadar günlük rutinlerini yapacak hiçbir gücü kendinde bulamıyorsa sürekli devam eden intihar düşüncelerine sahipse, aşırı halsizlik ve fiziksel yorgunluk belirtileri gösteriyorsa ve sahip olduğu belirtiler günlük yaşantısında önemli ölçüde bireyin sahip olduğu sorumluluklarında aksaklıklara sebep oluyorsa bu süreçte bireyin depresyonda olduğunu ifade edebiliriz. Bu süreçte bireyin sahip olduğu olumsuz davranış ve düşünce biçimleri sürekli bir şekilde tekrar ediyor olması gerekir. Bireyin depresyonda olması bazı durumlarda kendini fark etmesiyle gerçekleşebilirken bazı durumlarda çevresinde insanların desteği ile de depresyonda olduğunun bilinci elde edilebilir. Birey içerisinde bulunduğu olumsuz durumun etkisiyle depresyonda olduğunun farkında olmayabilir. Bu durumda bireyin yakın çevresinin ona farkındalık kazandırması erken tanının hayati bir değer taşıması adına önemlidir.

Depresyon Tedavisi Nasıl Olunur?

Depresyon bireyin hayatını pek çok yönden olumsuz etkileyecek sonuçları birey üzerinde gösterse bile unutulmamalıdır ki depresyon erken teşhis ve doğru tedavi ile üstesinden gelinebilen ve iyileştirilebilen bir süreçtir. Bireyin bu süreçte kararlı, azimli ve tedaviye açık olması bu sürecin daha kısa bir şekilde üstesinden gelinmesi adına önemlidir. Depresyon tedavisinde bireyin bu süreç ile baş etme becerileri ve bu sürecin üstesinden gelme süresi kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Birey iyileşme noktasında ne kadar kararlı ve azimli olursa iyileşme o kadar hızlı bir şekilde gerçekleşecektir.

İlaç Tedavisi Yöntemiyle Depresyon:

Ağır depresyon (Majör Depresyon) sürecinde uygulanan ve bireyin sahip olduğu depresif belirtileri daha aza indirgemek için uygulanan bu yöntemde depresyon belirtisi gösteren kişilerin ilaç tedavisi yöntemiyle sahip oldukları belirtileri daha az seviyeye indirmek amaçlanır. Depresyon sürecinde ilaç tedavisi ve psikoterapi desteği aynı süreç içerisinde ilerleyebilen de bir süreçtir.

Depresyon Hakkında Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Uzmanlarımıza Depresyon hakkında sıkça sorulan sorulara buradan göz atabilirsiniz.

Depresyon en çok kimlerde görülür?

Yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen verilere ve bilgilere göre kadınların depresyona girme olasılığı erkeklerin depresyona girme olasılığına göre daha iki kat daha fazladır. Kadınlarda depresyon süreci hormonal olarak değişimler gösterdikleri dönemlerde daha fazla artış göstermektedir. Genel olarak depresyona girme yaş aralığı belirli bir döneme sahip olmasa da 24-40 yaş arasındaki bireylerde ortaya çıkan depresyon süreci artan günlük sorumluluklar, sosyal hayat ve iş gücüyle birlikte daha fazla görülmektedir.

İlaç kullanmadan depresyondan nasıl çıkılır?

İlaç kullanmadan psikoterapi yöntemiyle depresyondan çıkmak mümkündür. Bireyin depresyondan çıkmasını belirleyecek en önemli etken kendisinin bu süreç içerisinde iyileşmek adına göstereceği kararlılıktır. Eğer birey psikoterapi sürecinde alacağı destekle birlikte sağlıklı ve doğru adımları uzman bir psikoterapist yardımıyla izlerse, bu sürecin üstesinden ilaç kullanmadan sağlıklı bir şekilde gelmesi mümkündür.

Depresyon kalıcı mıdır?

Nasıl ki bir grip belirli bir süreden sonra geçiyorsa bir yeriniz kanadığında o yara zaman geçtikçe iyileşiyorsa depresyon süreci de iyileşmeye açık ve psikolojik destek yardımı ile tedavisi mümkün olan bir süreçtir. Bu yüzden depresyon kalıcı değildir.

Depresyondan nasıl çıkılır?

Depresyondan çıkmanın en etkili yöntemi psikoterapi desteğidir. Psikoterapi desteği ile depresyondan çıkma bireyin bu yolda atması gereken adımların en başında gelmektedir. Tabii ki de bu süreçte psikoterapi desteği ile sağlıklı beslenme, düzenli spor ve günlük rutin haline gelen yürüyüş alışkanlıkları, yeni hobilere ve etkinliklere başlamak önemlidir. Aynı zamanda bireyin sosyal ilişkilerinin güçlenmesi özgüveninin ve öz motivasyonunun artmasıyla birlikte depresyonun üstesinden daha kolay bir şekilde gelinilmesi sağlanmış olacaktır.

Melike Şura ENTEZ
Uzman Psikolog
#depresyon
Benzer Yazılar
Distimi (Kronik Depresyon) Nedir? Tedavisi Nasıl Yapılır?
#distimi #depresyon
Distimi, kişinin uzun bir dönem boyunca mutsuzluk ve üzüntü duyması ya da içine kapanması olarak tanımlanan kronik depresyon durumudur. Bu durumlar kişinin hayatında alışkanlık haline gelmiştir. Bu rahatsızlık aynı zamanda süreğen depresif bozukluk olarak da bilinir.
Depresyon Nedir? Neden Olur? Depresyon Belirtileri Nelerdir?
#depresyon
Bir duygu durum bozukluğu olan depresyon, devamlı olarak üzüntü duyma ve ilgi kaybı durumudur. Depresyon, majör depresif bozukluk ya da klinik depresyon olarak da bilinir. Depresyondaki kişilerin hisleri, düşünceleri ve davranışları da bu durumdan etkilenir ve buna bağlı olarak bazı duygusal...
Cotard Sendromu ve Depresyon
#depresyon #cotardasendromu
Cotard Sendromunun başlangıç aşamasında hastanın zihninde yokluk hissi ve gerçeklerden uzaklaşma gibi düşünceler oluşmaya başlıyor, üzgün görünüyor ve günlük alışkanlıkları değişiyor. Depresyonun ağır seyreden bir türü olan psikotik depresyon ve hastalık hastalığı olarak da bilinen hipokondria görül
Depresyona İyi Gelen Yiyecekler
#depresyon #depresif
Depresyona iyi gelen yiyecekler, aslında bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Farklı pek çok yiyeceğin psikolojik anlamda ve ayrıca içeriğinde maddeler nedeniyle de depresyon gibi psikolojik rahatsızlıklara iyi geldiği yapılan çalışmalarla ortaya koyulmuştur. Bu yiyecekler içeriklerinden dolayı rahatlatı
Stres ve Psikolojik Rahatsızlıklar
#stres #depresyon
Stres ve psikolojik rahatsızlıklar aslında yakından ilişkili olan konulardır. Bireylerin günlük hayatta yaşadığı pek çok stres etkeni aslında psikolojik rahatsızlıkların temelini oluşturmaktadır. Bu psikolojik rahatsızlıklara bağlı şekilde çeşitli pek çok fiziksel rahatsızlığın da görülmesi mümkündü
Depresif Bozukluk
#depresif #depresyon
Depresif bozukluk genel olarak tekrarlayan ataklar ile birlikte görülen bir rahatsızlıktır. Depresif bozukluklar farklı özelliklerine yönelik olacak şekilde farklı isimlendirmelere sahip olabilir. Majör depresif bozukluk, minör depresif bozukluk gibi farklı isimlendirmeler olabilir. Bu isimlendirmel
Manik Depresyon Nedir?
#manik #depresyon
Manik depresyon aslında iki uçlu duygulanım bozukluğu olarak bilinen bipolar bozukluktur. Bipolar bozukluk, mani dönemden depresyona kadar uzanan geniş bir duygulanım yelpazesine sahiptir. Bu durumda da bireyler farklı pek çok duyguyu kısa zamanda hissetme eğilimi içindedir. Örneğin gün içerisind...
#okb #şizofreni
En bilindik psikolojik bozukluklar genellikle en sık karşılaşılan ya da en sık duyulan rahatsızlıklardır. Bu rahatsızlıklar pek çok farklı nedene bağlı şekilde ortaya çıkabilen özel durumlardır ve her birinin psikolojik anlamda destek almayı gerektirdiği bilinmelidir. Bu sayede özel olarak her bi...
#depresyon #konsantrasyon
Depresyon pek çok farklı nedene bağlı olarak meydana gelebilen bir durumdur. Depresyon belli sebeplere bağlı şekilde ortaya çıkar ve aslında farkında olmadan da ciddi ölçüde bireyin günlük yaşantısına ve yaptıklarına etki eder. Bu nedenle de depresyondan kurtulmak oldukça önemlidir. Depresyon geç...
Distimi (Kronik Depresyon) Nedir? Tedavisi Nasıl Yapılır?
#distimi #depresyon
Distimi, kişinin uzun bir dönem boyunca mutsuzluk ve üzüntü duyması ya da içine kapanması olarak tanımlanan kronik depresyon durumudur. Bu durumlar kişinin hayatında alışkanlık haline gelmiştir. Bu rahatsızlık aynı zamanda süreğen depresif bozukluk olarak da bilinir.
Depresyon Nedir? Neden Olur? Depresyon Belirtileri Nelerdir?
#depresyon
Bir duygu durum bozukluğu olan depresyon, devamlı olarak üzüntü duyma ve ilgi kaybı durumudur. Depresyon, majör depresif bozukluk ya da klinik depresyon olarak da bilinir. Depresyondaki kişilerin hisleri, düşünceleri ve davranışları da bu durumdan etkilenir ve buna bağlı olarak bazı duygusal...
Cotard Sendromu ve Depresyon
#depresyon #cotardasendromu
Cotard Sendromunun başlangıç aşamasında hastanın zihninde yokluk hissi ve gerçeklerden uzaklaşma gibi düşünceler oluşmaya başlıyor, üzgün görünüyor ve günlük alışkanlıkları değişiyor. Depresyonun ağır seyreden bir türü olan psikotik depresyon ve hastalık hastalığı olarak da bilinen hipokondria görül
Depresyona İyi Gelen Yiyecekler
#depresyon #depresif
Depresyona iyi gelen yiyecekler, aslında bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Farklı pek çok yiyeceğin psikolojik anlamda ve ayrıca içeriğinde maddeler nedeniyle de depresyon gibi psikolojik rahatsızlıklara iyi geldiği yapılan çalışmalarla ortaya koyulmuştur. Bu yiyecekler içeriklerinden dolayı rahatlatı
Stres ve Psikolojik Rahatsızlıklar
#stres #depresyon
Stres ve psikolojik rahatsızlıklar aslında yakından ilişkili olan konulardır. Bireylerin günlük hayatta yaşadığı pek çok stres etkeni aslında psikolojik rahatsızlıkların temelini oluşturmaktadır. Bu psikolojik rahatsızlıklara bağlı şekilde çeşitli pek çok fiziksel rahatsızlığın da görülmesi mümkündü
Depresif Bozukluk
#depresif #depresyon
Depresif bozukluk genel olarak tekrarlayan ataklar ile birlikte görülen bir rahatsızlıktır. Depresif bozukluklar farklı özelliklerine yönelik olacak şekilde farklı isimlendirmelere sahip olabilir. Majör depresif bozukluk, minör depresif bozukluk gibi farklı isimlendirmeler olabilir. Bu isimlendirmel
Manik Depresyon Nedir?
#manik #depresyon
Manik depresyon aslında iki uçlu duygulanım bozukluğu olarak bilinen bipolar bozukluktur. Bipolar bozukluk, mani dönemden depresyona kadar uzanan geniş bir duygulanım yelpazesine sahiptir. Bu durumda da bireyler farklı pek çok duyguyu kısa zamanda hissetme eğilimi içindedir. Örneğin gün içerisind...
#okb #şizofreni
En bilindik psikolojik bozukluklar genellikle en sık karşılaşılan ya da en sık duyulan rahatsızlıklardır. Bu rahatsızlıklar pek çok farklı nedene bağlı şekilde ortaya çıkabilen özel durumlardır ve her birinin psikolojik anlamda destek almayı gerektirdiği bilinmelidir. Bu sayede özel olarak her bi...
#depresyon #konsantrasyon
Depresyon pek çok farklı nedene bağlı olarak meydana gelebilen bir durumdur. Depresyon belli sebeplere bağlı şekilde ortaya çıkar ve aslında farkında olmadan da ciddi ölçüde bireyin günlük yaşantısına ve yaptıklarına etki eder. Bu nedenle de depresyondan kurtulmak oldukça önemlidir. Depresyon geç...