1. Blog
  2. Stres ve Psikolojik Rahatsızlıklar
15 Şubat, 2023

Stres ve Psikolojik Rahatsızlıklar

Stres ve psikolojik rahatsızlıklar aslında yakından ilişkili olan konulardır. Bireylerin günlük hayatta yaşadığı pek çok stres etkeni aslında psikolojik rahatsızlıkların temelini oluşturmaktadır. Bu psikolojik rahatsızlıklara bağlı şekilde çeşitli pek çok fiziksel rahatsızlığın da görülmesi mümkündü

Stres ve Psikolojik Rahatsızlıklar Nasıl Bir İlişki İçindedir?

 

Stres ve psikolojik rahatsızlıklar aslında yakından ilişkili olan konulardır. Bireylerin günlük hayatta yaşadığı pek çok stres etkeni aslında psikolojik rahatsızlıkların temelini oluşturmaktadır. Bu psikolojik rahatsızlıklara bağlı şekilde çeşitli pek çok fiziksel rahatsızlığın da görülmesi mümkündür. Bu nedenle de aslında günlük hayattaki stres faktörlerinin ortadan kaldırılması oldukça büyük öneme sahiptir. Stres faktörlerini ortadan kaldırmak her zaman kolay olmaz ancak bu stres faktörlerinden kısa süreliğine bile olsa uzaklaşmak aslında bireylerin yaşadıkları ya da yaşayabilecekleri psikolojik rahatsızlıklardan uzaklaşmaları için oldukça büyük öneme sahiptir. Stres barındıran faktörler günlük yaşamın her alanında karşımıza çıkabilmektedir. Trafikte, okulda, iş ortamında, aile içinde, arkadaşlar ile olan ilişkilerde, romantik ilişkilerde ve daha pek çok alanda stres faktörlerini somut şekilde görmek mümkündür. Bu stres faktörlerinin her biri de bireylerin psikolojik rahatsızlıklara sahip olmasını oldukça net şekilde etkilemektedir. Aslında stres yaratabilecek durumlar yalnızca günlük yaşamda karşılaşılan basit problemler de değildir. Bireyler çeşitli kaygılara sahip olabilirler. Örneğin okulda derslerden düşük almak stres yaratabilecek olan bir kaygıdır. Bireyin düşük not almaktan kaygı duyması kaygı bozuklukları geliştirmesine neden olabilmektedir. Bunun gibi onlarca örnek bireylerin yaşamlarında mevcuttur. 

Stres Yaratabilecek Durumlar Neler Olabilir?

Farklı alanlarda görülebilecek olan stres etkenleri aslında günlük hayatın her anında karşımıza çıkabilecek olan durumlardır. Örneğin günümüzde pandemi haline gelmiş olan Covid-19 nedeni ile insanların stres içinde olması oldukça normaldir ancak Covid-19 temelde tek başına bir stres etkeni değildir. Bireylerin işlerinden ayrılmak zorunda kalması, ekonomik anlamda zorluk çekmesi, uzun saatler boyunca hastanede çalışıyor olması, hastalığa yakalanmaktan korkması, ailesini ya da arkadaşlarını göremiyor olması, sosyal yaşamından uzak olması gibi pek çok etken aslında Covid-19 sürecine bağlı şekilde kendini ortaya koyan stres etkenlerindendir. Bu nedenle de aslında Covid-19 dahi tek başına bir stres etkeni değilken günlük yaşamda hiçbir durumun da tek başına bir stres etkeni olması durumu söz konusu değildir. Yani aslında her bir stres etkeni beraberinde yeni problemleri getirebilir ve bu durum da zamanla içinden çıkılmaz bir hal alarak bireylerin psikolojik rahatsızlıklara sahip olmasını tetikleyebilir. Bireyler ayrıca stres yaratabilecek ortamlarda da bulunuyor olabilir. Örneğin iş ortamları bireyler için genellikle stres etmenlerinin en sık ve en net şekilde görüldüğü yerdir. Bu ortamlarda kişiler gerek görevlerinden dolayı gerek bulundukları pozisyonlardan dolayı pek çok sorun yaşayabilmektedir. Buna bağlı olarak da kişilerin kişilik bozukluğundan, obsesif kompülsif bozukluğa ve depresyondan, bipolar bozukluğa kadar uzanan geniş bir yelpaze içinde yer alan psikolojik rahatsızlıkların her birine sahip olması mümkündür. Bu psikolojik rahatsızlıkların pek çoğunun kendi başına durduk yere meydana gelmeyeceği bilinmelidir. Elbette ki bazı psikolojik rahatsızlıklar genetik şekilde bireylerde görülebilir olsa da asıl tetikleyiciler sonucunda kendilerini net şekilde ortaya koymaları mümkündür. Bu durumda da aslında bireylerin stres etmenleri çerçevesinde çeşitli şekillerde psikolojik rahatsızlıklar geliştirmesi mümkündür. 

Stres ve Psikolojik Rahatsızlıklar ile ilgili destek alabileceğiniz bazı uzmanlarımız
Emre AYDOĞAN
Uzman Psikolog
Emre AYDOĞAN
Online 45 dk 500
Yunus TAŞKIN
Uzman Klinik Psikolog
Yunus TAŞKIN
Online 70 dk 700
Esra KOYUNCU
Uzman Klinik Psikolog
Esra KOYUNCU
Online 50 dk 800
Muhammed ALBAYRAK
Psikolog
Muhammed ALBAYRAK
Online 45 dk 750
Yaren ÇIRAK
Psikolog
Yaren ÇIRAK
Online 45 dk 500
Fatma TOKUR
Psikolojik Danışman
Fatma TOKUR
Online 50 dk 700
Fatma Betül ÖZCAN
Uzman Klinik Psikolog
Fatma Betül ÖZCAN
Online 50 dk 1200
Akın GÜÇLÜ
Psikolog
Akın GÜÇLÜ
Online 45 dk 500
Hatice DİZEN
Psikolog
Hatice DİZEN
Online 60 dk 600
Hatice KURKUT
Psikolojik Danışman
Hatice KURKUT
Online 50 dk 800

Stres Psikolojik Rahatsızlıkların Oluşmasında Nasıl Etkilidir?

Stres, psikolojik rahatsızlıkların gelişmesinden önce bireylerin depresyon gibi farklı rahatsızlıklara sahip olmasını tetikler. Stres altındaki bireyler sağlıklı şekilde düşünemez, kaygı geliştirirler ve bunlara bağlı şekilde yaptıkları işlere odaklanmakta zorlanırlar. Dolayısıyla aslında farklı psikolojik rahatsızlıkların da ortaya çıkma olasılığı artar. Bu nedenle de stres ile psikolojik rahatsızlıklar arasında ciddi bir ilişki bulunduğunu söylemek mümkündür. Psikolojik rahatsızlıklar genellikle tetikleyiciye ihtiyaç duyarlar. Bu tetikleyiciler her alanda görülebilecek olan etkenlerdir ve strese neden olmaktadır. Stres temelde pek çok psikolojik rahatsızlığın en önemli etkenidir ve psikolojik rahatsızlıklar özellikle de stres, kaygı ve depresyon içindeki bireylerde görülmektedir. 

Stresin Neden Olabileceği Psikolojik Rahatsızlıklar 

Stres pek çok psikolojik rahatsızlığın temel yapı taşı görevi görmektedir. Bu nedenle de farklı psikolojik rahatsızlıkların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Bu rahatsızlıklar çok genel bir yelpaze içinde değerlendirilebilir çünkü aslında stres her türlü psikolojik rahatsızlığa neden olabilecek durumları içinde barındırmaktadır. 

Kişilik Bozuklukları 

Stresin kişilik bozukluklarına neden olamayacak kadar basit bir durum olduğunu düşünmek yanlış olacaktır çünkü aslında stres farklı şekillerde görülebildiği için her türlü psikolojik rahatsızlık için bir neden olması mümkündür. Bu açıdan bakıldığı zaman örneğin aile içinde ciddi problemlere sahip olan bir gencin zaman içinde yaşadığı stres nedeni ile kişilik bozukluklarına sahip olması da oldukça olasıdır. Örneğin sevgi ve ilgi görmeyen, ailesi ile sorunları olan bireyler stres altında kendilerine aile görevi görecek bir ek kişilik oluşturma eğilimi içinde olabilirler. Bunun dışında anti sosyal kişilik bozukluğu gibi durumlar da aslında topluluk içinde yaşanan stres etmenlerine bağlı şekilde ortaya çıkabilen durumlardır. Kişilik bozukluklarının çeşitlerine bakıldığı zaman her birinin ortaya çıkmasının aslında temelinde stresin yatabileceği kolayca görülebilir. Bu nedenle stres durumlarını asla hafife almamak gerekir. Bireyler çoklu kişilik bozukluğundan anti sosyal kişilik bozukluğuna kadar uzanan geniş bir kişilik bozukluğu yelpazesi içinde çeşitli psikolojik rahatsızlıklar yaşayabilir.

Kaygı Bozuklukları 

Bireylerin aslında strese bağlı şekilde en sık yaşadığı psikolojik rahatsızlıklardan biri kaygı bozukluğudur. Kişiler bulundukları ortamlara, ortamlarda yaşadıkları durumlara ve etraflarında yer alan bireylere bağlı şekilde stres içinde olabilirler. Bu durumda da kaygı bozuklukları iş ile, okul ile, aile ve arkadaşlar ile ilgili olarak kolayca ortaya çıkabilmektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere aslında çevrenin bireyin stres etmenleri ile olan ilişkisindeki rolü yadsınamayacak derecede önemlidir.

Depresyon 

Depresyon, stres nedeni ile görülebilen en önemli psikolojik rahatsızlıklardan biridir çünkü aslında en sık görülen ve temelinde stres yatan en önemli psikolojik rahatsızlıklardan biridir. Depresyon, diğer psikolojik rahatsızlıkların pek çoğundan farklı olarak farklı onlarca psikolojik rahatsızlığa da neden olabilen bir durumdur. Bu nedenle de depresyonun önemsenmesi, stres etmenleri konusunda da ciddiye alınması gerekir. Kişiler yaşadıkları stres içeren durumların sonucunda depresyon içinde olabilirler. Depresyon aslında özellikle de günlük hayatta yaşanan problemlerin sonucunda ortaya çıkar ve bu nedenle de stresin aslında depresyon üzerinde ne kadar etkili olduğu kolayca görülebilir. 

Obsesif Kompülsif Bozukluk 

Stres, obsesif kompülsif bozukluğa da neden olabilen bir etkendir. Örneğin Covid-19 döneminde bireylerin yaşadıkları hastalığa bağlı stres ve onların hasta olma konusunda geliştirdikleri çeşitli kaygı bozuklukları sonrasında obsesif ve kompülsif şekilde kendini gösterebilir. Bireyler bu durumdan dolayı titizlik konusunda çok daha dikkatli ve takıntılı hale gelebilirler. Bu da temelde hastalığın sebep olduğu strese bağlıdır. 

Stresten Uzak Kalmak 

Stresten uzak kalmak için bireylerin kendini stresli, gergin ve aslında mutsuz hissettikleri ortamdan uzak kalması ya da en azından bu ortamlarda bulunmaları zorunlu ise stres yaratan etmenleri kendilerinden uzak tutmaları gerekmektedir. Stres etmenleri ile iç içe olması gereken kişilerin psikolojik anlamda kendilerini daha iyi hissetmek için yaşadıkları sorunları psikologlar ile paylaşmaları, çevrelerinden de yaşadıkları sorunlara dair destek almaları gerekir. Ancak bu şekilde stresin neden olabileceği psikolojik rahatsızlıklardan uzak kalmak mümkün hale gelir.

Nurdan YAZICI UNAL
Uzman Psikolog
#stres #depresyon #kişilikbozuklukları #psikolojikrahatsızlıklar
Benzer Yazılar
Depresyondan Nasıl Çıkılır?
#depresyon
06 Ekim, 2022
Depresyon günümüzde hızlı şekilde artış gösteren,pek çok kişide dönemsel veya uzun süreli meydana gelen duygu ve düşüncelerin olumsuz yönde artış gösterdiği duygu durum bozukluğudur.
#distimi #depresyon
05 Ekim, 2022
Distimi, kişinin uzun bir dönem boyunca mutsuzluk ve üzüntü duyması ya da içine kapanması olarak tanımlanan kronik depresyon durumudur. Bu durumlar kişinin hayatında alışkanlık haline gelmiştir. Bu rahatsızlık aynı zamanda süreğen depresif bozukluk olarak da bilinir.
#depresyon
04 Şubat, 2022
Bir duygu durum bozukluğu olan depresyon, devamlı olarak üzüntü duyma ve ilgi kaybı durumudur. Depresyon, majör depresif bozukluk ya da klinik depresyon olarak da bilinir. Depresyondaki kişilerin hisleri, düşünceleri ve davranışları da bu durumdan etkilenir ve buna bağlı olarak bazı duygusal...
#stres #stresyönetimi
06 Aralık, 2021
Stresle başa çıkabilmek için günlük hayatta karşılaştığımız olaylar ve çevremizdekilerin davranışlarını kontrol etmeye odaklanmak yerine öncelikle kendi tepkilerimize ve davranışlarımıza odaklanmalıyız. Bu noktada maruz kaldığımız stres kaynakları ile daha etkili bir şekilde başa çıkabilmemize yardı
Stresten Kaçınma ve Zaman Yönetimi
#stres #zamanyönetimi
06 Aralık, 2021
Şüphesiz her birimizin pek çok hayali ve hedefi var. Diğer taraftan çoğu zaman yapmak istediklerimiz şeylere zaman yetiremediğimiz konusunda şikayetçi olduğumuz da bir gerçek. Bu doğrultuda zaman yönetimi konusunda kendinizi başarısız hissettiğiniz pek çok an olmuştur. Şimdi tüm bu yaşadıklarınızı
Cotard Sendromu ve Depresyon
#depresyon #cotardasendromu
30 Kasım, 2021
Cotard Sendromunun başlangıç aşamasında hastanın zihninde yokluk hissi ve gerçeklerden uzaklaşma gibi düşünceler oluşmaya başlıyor, üzgün görünüyor ve günlük alışkanlıkları değişiyor. Depresyonun ağır seyreden bir türü olan psikotik depresyon ve hastalık hastalığı olarak da bilinen hipokondria görül
#stres #beslenme
17 Kasım, 2021
Maruz kaldığımız stres seviyesi ile beslenme şeklimiz ve yediğimiz gıdalar arasında bir ilişki olduğunu daha önce duydunuz mu? Eğer duymadıysanız şaşırabilirsiniz fakat uzmanlar belli besin maddelerinin strese benzeyen bir etkisi olabileceğini söylüyor!
Stresin olumlu hâli: Östres
#östres #stres
17 Kasım, 2021
Herhangi bir stres kaynağına maruz kalmanın baş ağrısı, mide bulantısı ve çeşitli hastalıklar gibi olumsuz sonuçlarını hepimiz deneyimlemişizdir. Peki stres kaynaklarının her zaman olumsuz sonuçlara sebep olmadığını söylesek ne derdiniz?
Stresli Bir Durumda Neden Ağzımız Kurur?
#stres #stresvesindirimsistemi
10 Kasım, 2021
Hepimiz hayatımızın bir döneminde birdenbire başımıza gelen stresli bir durum karşısında dona kaldığımız, ağzımız kuruduğu için konuşamadığımız, hatta yutkunmakta bile zorluk çektiğimiz anlar yaşamışızdır. Sizce stresin tüm bu süreçlerle nasıl bir ilişkisi olabilir?
#stres #hormonlar
10 Kasım, 2021
Günlük yaşantımızda maruz kaldığımız stres kaynaklarının vücudumuzda meydana getirdiği fizyolojik değişimler ve hormonlar hakkında bilgi sahibi olmak stresli bir durum karşısında yaşadığımız değişimlerle ilgili farkındalığımızı artırması bakımından önemlidir.
Depresyondan Nasıl Çıkılır?
#depresyon
06 Ekim, 2022
Depresyon günümüzde hızlı şekilde artış gösteren,pek çok kişide dönemsel veya uzun süreli meydana gelen duygu ve düşüncelerin olumsuz yönde artış gösterdiği duygu durum bozukluğudur.
#distimi #depresyon
05 Ekim, 2022
Distimi, kişinin uzun bir dönem boyunca mutsuzluk ve üzüntü duyması ya da içine kapanması olarak tanımlanan kronik depresyon durumudur. Bu durumlar kişinin hayatında alışkanlık haline gelmiştir. Bu rahatsızlık aynı zamanda süreğen depresif bozukluk olarak da bilinir.
#depresyon
04 Şubat, 2022
Bir duygu durum bozukluğu olan depresyon, devamlı olarak üzüntü duyma ve ilgi kaybı durumudur. Depresyon, majör depresif bozukluk ya da klinik depresyon olarak da bilinir. Depresyondaki kişilerin hisleri, düşünceleri ve davranışları da bu durumdan etkilenir ve buna bağlı olarak bazı duygusal...
Stresle Başa Çıkmada Kullanabileceğimiz Beceriler
#stres #stresyönetimi
06 Aralık, 2021
Stresle başa çıkabilmek için günlük hayatta karşılaştığımız olaylar ve çevremizdekilerin davranışlarını kontrol etmeye odaklanmak yerine öncelikle kendi tepkilerimize ve davranışlarımıza odaklanmalıyız. Bu noktada maruz kaldığımız stres kaynakları ile daha etkili bir şekilde başa çıkabilmemize yardı
Stresten Kaçınma ve Zaman Yönetimi
#stres #zamanyönetimi
06 Aralık, 2021
Şüphesiz her birimizin pek çok hayali ve hedefi var. Diğer taraftan çoğu zaman yapmak istediklerimiz şeylere zaman yetiremediğimiz konusunda şikayetçi olduğumuz da bir gerçek. Bu doğrultuda zaman yönetimi konusunda kendinizi başarısız hissettiğiniz pek çok an olmuştur. Şimdi tüm bu yaşadıklarınızı
Cotard Sendromu ve Depresyon
#depresyon #cotardasendromu
30 Kasım, 2021
Cotard Sendromunun başlangıç aşamasında hastanın zihninde yokluk hissi ve gerçeklerden uzaklaşma gibi düşünceler oluşmaya başlıyor, üzgün görünüyor ve günlük alışkanlıkları değişiyor. Depresyonun ağır seyreden bir türü olan psikotik depresyon ve hastalık hastalığı olarak da bilinen hipokondria görül
Stres ve Beslenme Arasındaki İlişki
#stres #beslenme
17 Kasım, 2021
Maruz kaldığımız stres seviyesi ile beslenme şeklimiz ve yediğimiz gıdalar arasında bir ilişki olduğunu daha önce duydunuz mu? Eğer duymadıysanız şaşırabilirsiniz fakat uzmanlar belli besin maddelerinin strese benzeyen bir etkisi olabileceğini söylüyor!
Stresin olumlu hâli: Östres
#östres #stres
17 Kasım, 2021
Herhangi bir stres kaynağına maruz kalmanın baş ağrısı, mide bulantısı ve çeşitli hastalıklar gibi olumsuz sonuçlarını hepimiz deneyimlemişizdir. Peki stres kaynaklarının her zaman olumsuz sonuçlara sebep olmadığını söylesek ne derdiniz?
Stresli Bir Durumda Neden Ağzımız Kurur?
#stres #stresvesindirimsistemi
10 Kasım, 2021
Hepimiz hayatımızın bir döneminde birdenbire başımıza gelen stresli bir durum karşısında dona kaldığımız, ağzımız kuruduğu için konuşamadığımız, hatta yutkunmakta bile zorluk çektiğimiz anlar yaşamışızdır. Sizce stresin tüm bu süreçlerle nasıl bir ilişkisi olabilir?
#stres #hormonlar
10 Kasım, 2021
Günlük yaşantımızda maruz kaldığımız stres kaynaklarının vücudumuzda meydana getirdiği fizyolojik değişimler ve hormonlar hakkında bilgi sahibi olmak stresli bir durum karşısında yaşadığımız değişimlerle ilgili farkındalığımızı artırması bakımından önemlidir.