1. Blog
  2. Cam Tavan Sendromu Nedir?
20 Şubat, 2023

Cam Tavan Sendromu Nedir?

Cam tavan sendromu genel anlamı ile bireyin özgüven eksikliği nedeniyle kişinin kendini pek çok anlamda kısıtlamasıdır. Bu kısıtlama bireyin kendini pek çok işi yapmaya uygun görmemesi sonucu ortaya çıkar. Yani aslında birey yapmak istememe durumunda değildir, yapamayacağını bildiğini düşünmekted...

Cam Tavan Sendromu Nedir?

Cam tavan sendromu genel anlamı ile bireyin özgüven eksikliği nedeniyle kişinin kendini pek çok anlamda kısıtlamasıdır. Bu kısıtlama bireyin kendini pek çok işi yapmaya uygun görmemesi sonucu ortaya çıkar. Yani aslında birey yapmak istememe durumunda değildir, yapamayacağını bildiğini düşünmektedir. Bu da aslında bir deneye bağlı olarak verilmiş bir isimdir. Peki, cam tavan sendromu nedir ve cam tavan sendromu hangi etkenlere bağlı olarak ortaya çıkar? 

Cam Tavan Deneyi

Cam tavan deneyi aslında cam tavan sendromuna ismini veren önemli bir deneydir. Bu deneyde pireler cam bir fanusun içine konulur. Sonrasında fanusun metal zemini su ile ıslatılır. Pireler ıslak zeminde zıplamaya ancak cam fanusun tepesine çarpar ve düşerler. Pirelerin hepsi aynı şekilde zıplar ve cam fanusa çarpınca düşer. Bir süre sonra cam fanus pirelerin üzerinden kaldırılır ancak pireler yine de zıplamaya devam eder. Zıplarken pireler aslında çok daha yükseğe zıplama kapasitesine sahip olsalar dahi önceden var olan cam fanustan daha yukarıya zıplayamadıkları gözlemlenir. Yani aslında pireler var olmayan bir engel için kendilerini kısıtlamışlardır ve buna alışmışlardır. Bu aslında bir koşullama deneyi olarak da görülebilir. Pirelerin cam fanus olmasa bile cam fanus varmış gibi zıplamaları ve daha yükseğe zıplayıp zıplayamayacaklarını denememeleri, günlük hayatta bireylerin kendilerine görünmez ve yapay engeller koyup buna uygun şekilde hareket etmelerine benzetilebilir. Bu nedenle de cam tavan sendromu aslında adını bu cam tavan deneyinden alır. Pirelerin yapabilecekleri aslında kendileri tarafından yapabileceklerini düşündükleri şekilde sınırlandırılmıştır. Bunun örneklerini günlük hayatta görmemiz mümkündür. 

Günlük Hayatta Cam Tavan Örnekleri 

Günlük hayatta bireyler kendilerini yapabileceklerini uygun gördükleri kalıplar içine koymaya çalışırlar. Örneğin bu bir iş başvurusu olabilir. Birey bir işi alamayacağını düşündüğü için çok iyi bir işe başvurmaktan çekinebilir. Aslında işi alabilecek olsa dahi denemekten çekinir ve bu nedenle de işe başvurmayabilir. Bu aslında bir cam tavan sendromu etkisidir. Başka bir örnek de öğrenim hayatı içinden verilebilir. Birey bir sınavda başarılı olabilecek olsa da ders çalışmaz ya da çalışsa da anlamadığını düşünür. Bu nedenle de sınava girdiği zaman çalışmadığı için ya da başarılı olmayacağını düşünüp çalıştığı dersi anlamadığı için birey sınavda da karşısına çıkan soruları yapamamaktadır. Bunların hepsi aslında bireyin kendi kapasitesini görmezden gelmesi, bu kapasiteyi küçümseyerek her alanda fırsatları kaçırması anlamına gelmektedir. Cam tavan deneyinde olduğu gibi daha iyisi, daha güçlüsü ya da daha iyi olanaklı olanı yapılabilecekken bireyler bunlara uygun olmadığını ya da bu durumları başaramayacaklarını düşünürler. Bu da aslında pek çok alanda kişilerinde kendilerine görünmez kısıtlar getirmesi demektir. Bu kısıtlar zamanla hayatın her alanında etkisini gösterebilmektedir. 

Cam Tavan Sendromu ile ilgili destek alabileceğiniz bazı uzmanlarımız
Zeynep Nur DOĞRU
Psikoterapist
Zeynep Nur DOĞRU
Online 40 dk 500
Sebile MANKIR
Psikolojik Danışman
Sebile MANKIR
Online 45 dk 600
Yaren BUDAK
Psikolog
Yaren BUDAK
Online 50 dk 600
Elif TÜTÜNCÜ
Psikoterapist
Elif TÜTÜNCÜ
Online 45 dk 850
Nurcan ER
Psikolog
Nurcan ER
Online 30 dk 500
Sinem AKPEÇE
Psikolojik Danışman
Sinem AKPEÇE
Online 50 dk 650
Ezgi ERGİNAR
Uzman Klinik Psikolog
Ezgi ERGİNAR
Online 50 dk 1000
Melike ALADAĞ
Psikolojik Danışman
Melike ALADAĞ
Online 60 dk 600
Sevecen ADALIOĞLU
Psikolog
Sevecen ADALIOĞLU
Online 45 dk 800
Hilal KARAKAYIS
Psikolog
Hilal KARAKAYIS
Online 45 dk 750

Cam Tavan Sendromunun Nedenleri Nelerdir?

Cam tavan sendromu aslında pek çok farklı nedene bağlı olabilir. Bu çocuklukta kazanılmış deneyimler ile ilgili de olabilir, çevreden edinilen bilgilere dayalı şekilde de çeşitli kısıtlamalar getirilebilir. Bunların her biri de bireyin kendini kısıtlamasının en temel sebepleridir. 

Engellenme, Kısıtlanma ve Bastırılma 

Bireylerin özellikle de çocukluk döneminde pek çok alanda yaşadıkları engellenme, kısıtlanma ve bastırılma gibi durumlara maruz kalması sonrasında da bu tür cam tavan sendromu benzeri kısıtlamaları kendine koymasını beraberinde getirir. Çocukluk deneyimleri pek çok konuda etkili olduğu gibi bireyin kendine kısıtlar koymasında ve kendi yapabileceklerini de aslında bir noktada engellemesinde oldukça etkilidir. 

Özgüven Eksikliği 

Özgüven eksikliği de aslında temelde çocukluk deneyimlerine dayanır ancak bir başka yönü de bireyin yaşadığı olumsuz deneyimlerdir. Bireyler belli konularda özgüvenini köreltecek deneyimler yaşadıysa bunlara bağlı olarak özgüven eksikliği yaşayabilmektedir. Bu açıdan bakıldığı zaman cam tavan sendromunun yaşanmasında özgüven eksikliğinin de yeri yadsınamayacak kadar büyüktür. 

İmkansıza İnanma 

Bireyler yapabilecekleri şeyleri imkansız olarak görmeye başladığı zaman imkansıza inanırlar ve otomatik olarak bu işin neden imkansız olduğuna dair nedenler düşünmeye başlarlar. Bu şekilde düşünüldüğü zaman aslında yapılabilecek olan bir işin imkansız olması için pek çok sebep bulunabilir. Örneğin işe başvurusu örneğini ele aldığımızda birey kendisinden daha iyi kişilerin işe alınması, kendisinin iş için yeterli tecrübe ya da bilgiye sahip olmaması ve benzeri pek çok nedeni kendine imkansızlık tanımını pekiştirmek için geçerli sebeple olarak görebilir. Bunların her biri aslında kişinin kendine koyduğu kısıtların bir nedenidir. Sonuçta işe başvuran diğer kişilerin bilgi birikimlerine ya da tecrübelerine dair elde bir veri olmasa da birey kendini kısıtlı olarak gördüğü için bu düşünce otomatik olarak oluşur. 

Çevreden Görülen Tepkiler 

Çevrenin psikoloji üzerindeki etkisini yadsımak neredeyse imkansızdır. Bireylere bir konuda çevreden olumsuz geri dönüşler gelmeye başladıysa birey bu işe odaklanmaktan vazgeçebilir ve bu nedenle de kendine bir cam tavan oluşturur. Aslında aşabileceği bu hayali cam tavan çevreden duyulan olumsuz tepkiler nedeni ile ortadan kaldırılamayacak kadar büyük bir hal alır. Buna bir örnek vermek gerekirse birisi iş kurmak istiyorsa ve çevresinden daha önce bu tür iş deneyimleri duyduysa işi kurmaktan vazgeçebilir. Bu işin bir kafe açma fikri olduğunu ele alırsak kafenin konsepti, açılacağı konum, ürün yelpazesi, ürün kalitesi gibi pek çok faktör aslında çevredeki olumsuz deneyimlerin oluşmasının bir nedenidir. Bu nedenler görmezden gelinip yalnızca işin başarısızlığına odaklanıldığı zaman da kişiler çevrelerindeki gibi olumsuz deneyimler elde etmek istemez ve yine kendilerine aslında yapabilecekleri bir iş konusunda kısıtlama getirirler. 

Cam Tavan Sendromundan Kurtulmak 

Cam tavan sendromundan kurtulmak için kişilerin kendilerine olan özgüvenlerinin tazelenmesi en öncelikli şarttır. Ancak bu sayede bireyin kendine koyduğu kısıtlamaları kaldırması mümkündür. Bireylerin ayrıca edindikleri olumsuz deneyimlerden ya da çevrelerinden aldıkları olumsuz geri dönüşlerden de uzaklaşması şarttır. Başarmak için denemekten başka bir yol olmadığı unutulmamalıdır. Bir işi yapmadan önce nasıl işleyeceğini bilmek neredeyse imkansızdır. Bu nedenle de bireylerin aslında kendilerini koydukları cam fanusu kaldırmaları ve cam fanus olmadan çok daha yukarıya zıplayabileceklerini bilmeleri önemlidir. Tüm bu farkındalıklara varmak için kişilerin psikolojik destek alması önemlidir. Cam tavan sendromu aslında basit bir kişisel kısıtlama olarak görülebilir ancak kişilerin kendi kapasitelerinin farkına varması ve bu kapasiteyi nasıl kullanacaklarını görmesi için bir psikologdan yardım alması pek çok şeyin gidişatını da kolaylaştıracaktır. Bu bir rahatsızlık değildir, bireyin kendine koyduğu ve aslında var olmayan bir kısıtlamadır. Bu konuda da profesyonel destek alarak konu ile ilgili motivasyonları geri kazanmak önemlidir. Bu konuda ayrıca çevreden alınacak destek de büyük bir öneme sahiptir. Kişilerin olumsuz düşünceleri ve olumsuz eleştirileri mümkün olduğunca uzak tutmaları gerekir. Bu sayede istenilen hedeflere ulaşmak için çaba göstermek de çok kolay hale gelir. Çevre her konuda olduğu gibi özgüvenin kazanılmasında ve tazelenmesine büyük öneme sahiptir. Bireylerin hem psikolojik anlamda destek alması hem de çevreleri tarafından desteklenmesi aslında kendi kapasitelerinin de farkına varmalarına büyük bir imkan sağlayacaktır. 

Melike Şura ENTEZ
Uzman Psikolog
#mobbing #engellenme #kısıtlanma #bastırılma #camtavansendromu #camtavan #özgüveneksikliği #camtavandeneyi
Benzer Yazılar
Tik Bozukluklarına Genel Bakış
#tik #baskılanma
12 Ekim, 2021
Günlük hayatta bireylerin pek çok farklı tik davranışını gösterdiğini görürüz. Bu durumlar istemsiz kas hareketleridir ve yaşam boyunca bireylerin hayatında yer sahibi olabilir ancak genellikle tikler yetişkinlik döneminde etkisini yitirir ve zamanla yok olma eğilimi içindedir. Bu şekilde de tikl...
Çocuklarda Konuşma Bozuklukları
#kekemelik #şiddet
12 Ekim, 2021
Konuşma bozuklukları özellikle de çocuklarda görülen bir rahatsızlıktır. Bireyler çocukken yaşadıkları sorunlar neticesinde konuşma bozuklukları gösterebilir. Bunların ilerleyen dönemde getireceği sıkıntılardan uzak olmak için çocukların erken yaşta gelişen konuşma bozukluklarının önüne geçmek şa...
Psikolojik Şiddete Maruz Kalmak
#mobbing #kaygı
12 Ekim, 2021
Şiddet kişinin bir diğer kişi üzerinde uyguladığı baskıdır. Bu baskı bazı zamanlar fiziksel bazı zamanlar duygusal bazı zamanlarda toplumsal olarak gerçekleşebilmektedir. Şiddet uygulayan birey şiddet uyguladığı birey üzerinde yıkıcı etkilere yol açmaktadır. Böylece şiddete uğrayan birey hem bede...
#depresyon #stres
05 Ekim, 2021
Sosyal medya günümüzde olmazsa olmazlarımız haline gelenlerin arasında çoktan yerini almış bir şekilde kendini göstermektedir. Gün içerisinde yediklerimizi ve içtiklerimizi paylaşmak için farklı bir uygulama kullanmakta dünyanın neresinden olursa olsun çıkan haberlerden faydalanmak ve bu haberler...
Mobbing ve Ruhsal Bozukluklara Etkisi
#mobbing #depresyon
29 Eylül, 2021
Her insan iş yaşamında çeşitli streslere ve baskılara maruz kalmaktadır. Patron – çalışan ilişki içerisinde olan mevki ve yetki ayrımı bu baskıları daha da yoğunlaştırmaktadır. Belirli dönemlerde çalışan kişi işinden memnun olmayabilir ya da üst mevki de çalışandan sorumlu kişi ya da kişiler çalı...
#önyargı #şemalar
15 Eylül, 2021
Önyargı genel anlamına bakıldığı zaman başka insanlara karşı yanlı ve haksız bir tutum sergileme anlamına gelir. Bunlar bir çeşit genellemedir ve önyargılar her zaman davranışlara yansımayabilir. Ayrımcılık da önyargılara çok benzer ancak ayrımcılık genellikle bir grubun diğerlerine karşı haksız...
Tik Bozukluklarına Genel Bakış
#tik #baskılanma
12 Ekim, 2021
Günlük hayatta bireylerin pek çok farklı tik davranışını gösterdiğini görürüz. Bu durumlar istemsiz kas hareketleridir ve yaşam boyunca bireylerin hayatında yer sahibi olabilir ancak genellikle tikler yetişkinlik döneminde etkisini yitirir ve zamanla yok olma eğilimi içindedir. Bu şekilde de tikl...
Çocuklarda Konuşma Bozuklukları
#kekemelik #şiddet
12 Ekim, 2021
Konuşma bozuklukları özellikle de çocuklarda görülen bir rahatsızlıktır. Bireyler çocukken yaşadıkları sorunlar neticesinde konuşma bozuklukları gösterebilir. Bunların ilerleyen dönemde getireceği sıkıntılardan uzak olmak için çocukların erken yaşta gelişen konuşma bozukluklarının önüne geçmek şa...
Psikolojik Şiddete Maruz Kalmak
#mobbing #kaygı
12 Ekim, 2021
Şiddet kişinin bir diğer kişi üzerinde uyguladığı baskıdır. Bu baskı bazı zamanlar fiziksel bazı zamanlar duygusal bazı zamanlarda toplumsal olarak gerçekleşebilmektedir. Şiddet uygulayan birey şiddet uyguladığı birey üzerinde yıkıcı etkilere yol açmaktadır. Böylece şiddete uğrayan birey hem bede...
Sosyal Medyanın Psikoloji Üzerine Yansımaları
#depresyon #stres
05 Ekim, 2021
Sosyal medya günümüzde olmazsa olmazlarımız haline gelenlerin arasında çoktan yerini almış bir şekilde kendini göstermektedir. Gün içerisinde yediklerimizi ve içtiklerimizi paylaşmak için farklı bir uygulama kullanmakta dünyanın neresinden olursa olsun çıkan haberlerden faydalanmak ve bu haberler...
Mobbing ve Ruhsal Bozukluklara Etkisi
#mobbing #depresyon
29 Eylül, 2021
Her insan iş yaşamında çeşitli streslere ve baskılara maruz kalmaktadır. Patron – çalışan ilişki içerisinde olan mevki ve yetki ayrımı bu baskıları daha da yoğunlaştırmaktadır. Belirli dönemlerde çalışan kişi işinden memnun olmayabilir ya da üst mevki de çalışandan sorumlu kişi ya da kişiler çalı...
Önyargı Nedir? Önyargının Sebepleri Nelerdir?
#önyargı #şemalar
15 Eylül, 2021
Önyargı genel anlamına bakıldığı zaman başka insanlara karşı yanlı ve haksız bir tutum sergileme anlamına gelir. Bunlar bir çeşit genellemedir ve önyargılar her zaman davranışlara yansımayabilir. Ayrımcılık da önyargılara çok benzer ancak ayrımcılık genellikle bir grubun diğerlerine karşı haksız...