1. Blog
  2. Cinsel İsteksizlik Neden Ortaya Çıkar?
22 Şubat, 2023

Cinsel İsteksizlik Neden Ortaya Çıkar?

Cinsel isteksizlik kadınlarda ve erkeklerde görülebilen ve sıklıkla yaşanabilecek bir durumdur. Genellikle psikolojik nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan bu durum, biyolojik sebeplere bağlı olarak da görülebilmektedir. Bu durum ayrıca kültürel ve sosyal pek çok faktöre bağlı olarak da gerçekleşeb...

Cinsel İsteksizlik Neden Ortaya Çıkar?

Cinsel isteksizlik kadınlarda ve erkeklerde görülebilen ve sıklıkla yaşanabilecek bir durumdur. Genellikle psikolojik nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan bu durum, biyolojik sebeplere bağlı olarak da görülebilmektedir. Bu durum ayrıca kültürel ve sosyal pek çok faktöre bağlı olarak da gerçekleşebilir ve genellikle cinselliğin ayıplandığı toplumlarda öncelikli olarak kadınlarda görülen bir sorundur. Tedavi ise olukça basittir ve olumsuz düşüncelerden kurtulmak ile cinsel isteksizliğin de ortadan kaldırılması mümkündür.

Cinsel İsteksizlik Hangi Koşullarda Ortaya Çıkabilir?

Cinsel isteksizlik pek çok faktöre bağlı olarak gelişebilen bir sorundur ancak en temel sebepleri genel anlamda psikolojik ve kültürel sorunlardır. Bu durumda da bireylerin psikolojik destek alması gerekir ve cinselliği ya da cinsel birlikteliğe dair sorunlar ortadan kaldırılabilir. 

Sosyal ve Kültürel Faktörlerin Cinsel İsteksizlik Üzerindeki Etkisi 

Cinsel isteksizlik sosyal ve kültürel faktörler tarafından ortaya çıkıyorsa en sık kadınlarda görülür çünkü günümüzde hala pek çok ülkede cinsellik ayıplanır haldedir ve bu nedenle de kadınlar farkında olmasa da cinsellikten kaçınır, cinsellik ile ilgili bir eylem içinde yer almaktan korkabilir. Bu durumda da cinsel isteksizlik ortaya çıkar. Kültür eğer kadınların ya da erkeklerin bir şekilde cinselliğe yönelmesini engelleyecek ya da kısıtlayacak şekilde işliyorsa kadınlar da erkekler de cinsel isteksizlik hissedebilirler. Bu durum içinde yaşanılan kültür dolayısı ile oldukça normal karşılanacaktır ancak cinselliğin ve ilişkilerin sağlıklı şekilde yürütülmesi önemli olduğu için aslında kültürel ortamın görüşünün yanı sıra bireyin de cinselliğe olan tutumunun gözden geçirilmesinde fayda vardır. 

Sosyal ortam da ayrıca cinsellik ile ilgili baskı kuruyor olabilir. Örneğin aile içinde ya da yaşanılan çevre içinde ve arkadaş çevresinde cinsellik hoş karşılanmıyorsa ya da cinselliğe dair olumsuz durumlar dile getiriliyorsa bireyin bu durumlara bağlı olarak cinsel isteksizlik durumu yaşaması oldukça doğaldır. çünkü kendi cinsel deneyimlerinin de bu şekilde gelişeceğine dair olumsuz bir düşünceye sahip olabilmektedir. 


Cinsel İsteksizlik ile ilgili destek alabileceğiniz bazı uzmanlarımız
Medine ÜNAL
Uzman Klinik Psikolog
Medine ÜNAL
Online 55 dk 3000
Büşra KAHRAMAN
Psikolog
Büşra KAHRAMAN
Online 50 dk 800
Gönül TEMİZ
Psikolog
Gönül TEMİZ
Online 70 dk 1800
Fatma MISIR
Psikolog
Fatma MISIR
Online 50 dk 1000
Tuba BÜKEL ALKAN
Psikolojik Danışman
Tuba BÜKEL ALKAN
Online 45 dk 500

Olumsuz Sonuçlanan Cinsel Deneyimler

Kadınların ve erkeklerin yaşadıkları olumsuz cinsel deneyimler de bireylerin cinsel isteksizlik hissetmesine neden olabilen durumlardır. Örneğin taciz, tecavüz gibi olumsuz durumlardan sonra kadınların cinsel isteksizlik durumunda olması oldukça doğaldır. Bu konuda alınacak psikolojik destek ile bireyin cinselliğe yönelik olumsuz düşüncelerden kurtulması da mümkündür. Kadınlar ayrıca cinsel birliktelikleri sırasında yoğun acı ya da ağrı durumu yaşadıysa tekrar bunu yaşayacaklarını düşündükleri için de cinsel isteksizlik durumu içinde olabilmektedir. Bu durum hem kadın doğum uzmanları ile hem de psikologlar ile üstesinden gelinebilecek doğal durumlardır. Kadınlar genellikle vajinismus gibi psikolojik cinsel durumlar sonucunda cinsel isteksizlik hissetmeye başlarlar. Birleşmenin yaşanamaması, acılı ya da ağrılı cinsel birleşme ve zorlayıcı cinsel deneyimler kadınların cinsel isteksizlik yaşamasındaki en temel etkenlerdendir. Ayrıca kadınlar kültürel olarak da cinsellikten uzaklaştırılmış olabilir ve farkında olmasa da cinselliğin yanlış bir durum olduğunu düşünüyor olabilir. Bu nedenle de oldukça doğal bir durum olan cinsellik kadınların gözünde yanlış olarak görülebileceği için cinsel isteksizlik halinin yaşanması mümkündür. Kadınlar ayrıca uyarılma problemine sahipse ya da orgazm sorunları varsa da cinsel birliktelik yaşamaktan kaçınabilir ve cinsel isteksizlik hissedebilir. Bu durum genellikle cinsellikten korkulan ya da cinselliğin ayıplandığı toplumlarda görülür çünkü kadınlar bu kültür ile yetişmiştir ve cinsellik bir korku konusu haline gelmiştir, uyarılma ya da orgazm ise bu gibi bir korku içindeyken mümkün olmayacaktır. Erkekler genellikle cinsel deneyim sırasında yaşadıkları olumsuzluklar sonucunda cinsel isteksizlik haline girerler. Bu olumsuz durumlardan en sık karşılaşılan erken boşalma problemidir ve bireylerde ilişkiye girdiği zaman bu problem ile karşılaşacağını bildiği için cinsel isteksizlik hissedebilirler ve cinsel anlamda herhangi bir birliktelik yaşamaktan kaçınabilirler. Erkekler ayrıca sertleşme güçlüğü yaşadıkları zaman da cinsel isteksizlik duyabilirler. Sertleşme güçlüğü bir defa yaşandığı zaman utanma, kaygı, yetersizlik gibi hisler bireyde görülebilir ve bu da sonraki cinsel ilişkiler için korkma duygusu hissedilmesine neden olabilir. Bu korku da cinsel isteksizliğe dönüşecektir ve bireyler cinsel ilişki yaşamaktan kaçınır hale gelecektir. Ayrıca kadınlarda ve erkeklerde görülen bir diğer cinsel isteksizlik nedeni de iki tarafın da cinsel ilişkiden keyif almaması durumudur. Yani bireyler cinsel ilişki içindeyken herhangi bir keyif alma ya da ilişkiden hoşnut olma durumu yaşamıyorsa cinsel isteksizlik hissedebilirler ve ilerleyen dönemde de cinsel ilişkiye girmekten kaçınabilirler.  


Devamlı Yaşanan Cinsel Birliktelikler

Cinsel isteksizlik yalnızca cinsel ilişkiye girilememesi durumu değildir. Sürekli olarak cinsel ilişki yaşayan bireylerde de bu durum görülebilir. 

Farklı kişiler ile ya da aynı kişi ile devamlı olarak sık sık cinsel ilişki yaşayan bireylerin de bunu bir rutin olarak düşünmesi ve bir yerden sonra cinsel isteksizlik duyması da mümkündür. 

Yalnızca baskı, travma gibi olaylara dayanmayan cinsel isteksizlik ayrıca rutinleşme sürecinin aşılması ve bu durumun özel hale getirilmesi için de yaşanabilmektedir. 

Travmatik Olaylar 

Bireylerin yaşadığı travmatik deneyimler ya da tanık oldukları travmatik olaylar da ayrıca cinsel isteksizlik hissetmelerindeki önemli faktörlerdendir. Bu travmatik olayların özellikle de çocukluk ve ergenlik dönemine dayanıyorsa ilerleyen yaşlarda bireylerin cinsel birlikteliklerinin olumsuz ilerlemesine neden olabilmektedir. 

Taciz ve Tecavüz 

Birey özellikle de çocukluğunda taciz ya da tecavüz gibi olaylar ile karşılaştıysa ya da bunlara tanık olduysa, ilerleyen yaşamında cinsel isteksizlik duyması mümkündür. Bu da pek çok farklı şekilde gelişebilir. Örneğin belli bir yaşa kadar cinsel isteksizliği hiç hissetmemiş birisi taciz eden ya da tecavüz eden bireye benzer kişilere karşı cinsel isteksizlik duyabilir. Aynı şekilde tacizin ya da tecavüzün gerçekleştiği mekana benzer mekanlarda cinsel ilişki yaşamak istenmeyebilir. Bu tür durumlar da değişken koşullardaki cinsek isteksizlik örnekleridir. 

Pornografik İçerikler 

Pornografi ile küçük yaşta tanışan çocuklar da ayrıca ilerleyen yaşlarda cinsel isteksizlik hissedebilirler ve bunu bir çeşit travma olarak görebilirler. Bu gibi durumlarda pornografi çağrışımı olan her durumdan kaçınma eğiliminde de olabilirler. 

Cinsel İsteksizlikten Kurtulma 

Cinsel isteksizlik eğer biyolojik bir faktöre bağlı şekilde ortaya çıkmıyorsa, yani cinsel birlikteliğin gerçekleşmesini engelleyen fiziki bir engel bulunmuyorsa, bireyler psikolojik destek alarak kısa sürede cinsel isteksizlik durumundan kurtulabilmektedir. Bu durumdan kurtulmak için uzmanlardan yardım almak önemlidir. Bu sayede cinsel isteksizliğe neyin neden olduğu ve bu nedenlerin nasıl ortadan kaldırılacağı da oldukça kolay bir şekilde görülebilir. Bireyler yaşadıkları cinsel kaçınma durumundan da bu şekilde uzaklaşabilir. 

Bu durumda partnerlerin birbirlerine karşı anlayışlı olması oldukça önemlidir. Cinsel isteksizlik hisseden bireyler cinsel birliktelik için zorlanmamalıdır çünkü zorlamalar cinsel isteksizlik durumunun ilerlemesine neden olabilmektedir. Bu problem çok önemli görülmeyebilir ancak kişinin devam eden bir cinsel yaşamı varsa ve bu durum cinsel isteksizlik nedeni ile bir anda kesilirse bireyin yalnızca partneri ile olan ilişkisi değil iş yaşamı, aile yaşamı, öğrenim durumu gibi pek çok farklı durum da bundan etkilenebilmektedir. Kişinin cinsel isteksizlik yaşadığını düşündüğü anda psikolojik destek alması ve bunu ortadan kaldırmak için problemin ne olduğunu görmesi gerekir. 

Nurdan YAZICI UNAL
Uzman Psikolog
#cinsellik #travmalar #vajinismus #cinselisteksizlik #cinselfonksiyonbozukluğu #cinselterapi #cinselişlevbozukluğu
Benzer Yazılar
#cinselişlevbozukluğu #cinselfonksiyonbozukluğu
15 Kasım, 2021
Cinsellik, insan yaşamının en kişisel alanlarından biridir ve genellikle yakın bir ilişki ile gerçekleştirilir, yakınlık ve bağ sağlar. Cinsellik, kendilik kavramımızı belirli bir ölçüde daha iyiye ya da daha kötüye doğru şekillendirir. Cinsel problemler ortaya çıktığında bu durum ilişkimize...
#vajinismus #cinselsorunlar
25 Ekim, 2021
Kişinin psikolojisi her alanda etkisini gösterebilir. Cinsel sorunların görülmesinde de psikoloji oldukça etkilidir. Özellikle de uyarılma, cinsel takıntı gibi durumlar psikoloji ile doğrudan ilişkilidir. Bu durumlarda çekinmeden destek almak önemlidir. Cinsel terapi sayesinde psikoloji kaynaklı şek
Cinsel Terapi
#cinsellik #vajinismus
21 Ekim, 2021
Cinsel terapi; cinsel anlamda sorun yaşandığı durumda alınabilecek bir terapidir. Bu terapiye çiftler de katılabilir, kişiler tek olarak da katılabilir. Partnerlerin yaşadığı cinsel sorunların da cinsel terapi sırasında konuşulması mümkündür. Bunun yanı sıra kişide görülen cinsel sorunların da tek o
Cinsel Obsesif Bozukluk Nedir?
#okb #cinsellik
12 Ekim, 2021
Cinsel obsesif bozukluk, kadınlarda ve erkeklerde görülebilen bir durumdur ve obsesif bozukluğun bir alt dalıdır. Aynı zamanda kendini kompülsif şekilde de gösterebilen bu bozukluk, farklı pek çok etkene bağlı şekilde kendini ortaya koyabilir. Obsesif kompülsif bozuklukta bireyler farklı şekiller...
#cinsellik #vajinismus
12 Ekim, 2021
Cinsel terapi; cinsel anlamda sorunları olan bireylerin alabileceği bir terapidir. Bu terapiye çiftler de katılabilir, bireyler tek olarak da katılabilir. Partnerlerin yaşadığı cinsel sorunların da cinsel terapi sırasında konuşulması mümkündür. Bunun yanı sıra bireylerde görülen cinsel sorunların...
Cinsel Yönelimlerde Görülen Farklar
#cinsellik #transseksüel
12 Ekim, 2021
Cinsel yönelimler sanıldığının aksine bir tür psikolojik rahatsızlık ya da sorun değildir. Cinsel yönelim, bireylerin ilgi duydukları kişiler ile yakınlaşmasıdır ve bu pek çok farklı şekilde görülebilmektedir. Günümüzde bu konu ile ilgili doğru sanılan pek çok yanlış mevcuttur ve ne yazık ki hala...
#hiperseksüalite #taciz
29 Eylül, 2021
Nemfomani olarak da bilinen hiperseksüalite, kişinin cinsel davranışlarını kontrol altına alamama durumudur. Cinsel bağımlılık olarak da adlandırılan bu durum, kadınlarda da erkeklerde de görülebilen bir durumdur. Hiperseksüaliteye sahip olan bireyler sağlıklı şekilde ikili romantik ilişkilerini...
Cinsellikte Psikolojinin Etkisi: Vajinismus
#vajinismus #cinsellik
29 Eylül, 2021
Kadınların pek çoğunda görülen vajinismus, aslında büyük anlamda psikolojiye dayanan bir cinsel işlev bozukluğudur. Bunun en temel nedeni ise eksik cinsel bilgi ve cinsellik konusunda yaşanan büyük gerginliktir. Bireyler kendilerini cinsel anlamda eksik hissedebilir, cinsellikten korkabilir ya da...
Travma ve Travmayla Başa Çıkma Yolları
#travma #travmalar
20 Eylül, 2021
Travmalar hayatımızda çoğu zaman beklemediğimiz olaylar sonucunda karşımıza çıkan, bizde derin bir üzüntü oluşturan, korkmamıza ve endişe duymamıza sebep olan bizi derinden etkileyen olayların bizde oluşturduğu ruhsal etkilerdir. Kişi bazı zamanlar hayatının hiç beklemediği bir anında hiç bekleme...
Sertleşme Bozukluğu Nedir?
#cinselişlevbozukluğu #cinselfonksiyonbozukluğu
15 Kasım, 2021
Cinsellik, insan yaşamının en kişisel alanlarından biridir ve genellikle yakın bir ilişki ile gerçekleştirilir, yakınlık ve bağ sağlar. Cinsellik, kendilik kavramımızı belirli bir ölçüde daha iyiye ya da daha kötüye doğru şekillendirir. Cinsel problemler ortaya çıktığında bu durum ilişkimize...
Psikoloji Kaynaklı Cinsel Sorunlar Nelerdir?
#vajinismus #cinselsorunlar
25 Ekim, 2021
Kişinin psikolojisi her alanda etkisini gösterebilir. Cinsel sorunların görülmesinde de psikoloji oldukça etkilidir. Özellikle de uyarılma, cinsel takıntı gibi durumlar psikoloji ile doğrudan ilişkilidir. Bu durumlarda çekinmeden destek almak önemlidir. Cinsel terapi sayesinde psikoloji kaynaklı şek
#cinsellik #vajinismus
21 Ekim, 2021
Cinsel terapi; cinsel anlamda sorun yaşandığı durumda alınabilecek bir terapidir. Bu terapiye çiftler de katılabilir, kişiler tek olarak da katılabilir. Partnerlerin yaşadığı cinsel sorunların da cinsel terapi sırasında konuşulması mümkündür. Bunun yanı sıra kişide görülen cinsel sorunların da tek o
Cinsel Obsesif Bozukluk Nedir?
#okb #cinsellik
12 Ekim, 2021
Cinsel obsesif bozukluk, kadınlarda ve erkeklerde görülebilen bir durumdur ve obsesif bozukluğun bir alt dalıdır. Aynı zamanda kendini kompülsif şekilde de gösterebilen bu bozukluk, farklı pek çok etkene bağlı şekilde kendini ortaya koyabilir. Obsesif kompülsif bozuklukta bireyler farklı şekiller...
Cinsel Terapi Nedir?
#cinsellik #vajinismus
12 Ekim, 2021
Cinsel terapi; cinsel anlamda sorunları olan bireylerin alabileceği bir terapidir. Bu terapiye çiftler de katılabilir, bireyler tek olarak da katılabilir. Partnerlerin yaşadığı cinsel sorunların da cinsel terapi sırasında konuşulması mümkündür. Bunun yanı sıra bireylerde görülen cinsel sorunların...
#cinsellik #transseksüel
12 Ekim, 2021
Cinsel yönelimler sanıldığının aksine bir tür psikolojik rahatsızlık ya da sorun değildir. Cinsel yönelim, bireylerin ilgi duydukları kişiler ile yakınlaşmasıdır ve bu pek çok farklı şekilde görülebilmektedir. Günümüzde bu konu ile ilgili doğru sanılan pek çok yanlış mevcuttur ve ne yazık ki hala...
Hiperseksüalite Nedir?
#hiperseksüalite #taciz
29 Eylül, 2021
Nemfomani olarak da bilinen hiperseksüalite, kişinin cinsel davranışlarını kontrol altına alamama durumudur. Cinsel bağımlılık olarak da adlandırılan bu durum, kadınlarda da erkeklerde de görülebilen bir durumdur. Hiperseksüaliteye sahip olan bireyler sağlıklı şekilde ikili romantik ilişkilerini...
Cinsellikte Psikolojinin Etkisi: Vajinismus
#vajinismus #cinsellik
29 Eylül, 2021
Kadınların pek çoğunda görülen vajinismus, aslında büyük anlamda psikolojiye dayanan bir cinsel işlev bozukluğudur. Bunun en temel nedeni ise eksik cinsel bilgi ve cinsellik konusunda yaşanan büyük gerginliktir. Bireyler kendilerini cinsel anlamda eksik hissedebilir, cinsellikten korkabilir ya da...
Travma ve Travmayla Başa Çıkma Yolları
#travma #travmalar
20 Eylül, 2021
Travmalar hayatımızda çoğu zaman beklemediğimiz olaylar sonucunda karşımıza çıkan, bizde derin bir üzüntü oluşturan, korkmamıza ve endişe duymamıza sebep olan bizi derinden etkileyen olayların bizde oluşturduğu ruhsal etkilerdir. Kişi bazı zamanlar hayatının hiç beklemediği bir anında hiç bekleme...