1. Blog
  2. Sınav Kaygısı
19 Nisan, 2023

Sınav Kaygısı

Öğrencilerin en çok yaşadığı kaygı çeşitlerinden biri olan sınav kaygısı, bilgilerin kullanılmasına, öğrenilenlerin hatırlanmasına engel olacak sonuçlar doğurabilen bir durumdur. Sınav kaygısı oluşumu üzerinde etkili olan birçok etken vardır.

Sınav Kaygısı

Öğrencilerin en çok yaşadığı kaygı çeşitlerinden biri olan sınav kaygısı, bilgilerin kullanılmasına, öğrenilenlerin hatırlanmasına engel olacak sonuçlar doğurabilen bir durumdur. Sınav kaygısı oluşumu üzerinde etkili olan birçok etken vardır. Çeşitli stresörlere bağlı olarak gelişen sınav kaygısının başarı durumu üzerinde olumsuz etkisi yadsınamaz. Bu sebeple kontrol edilmesi gereken kaygı türleri arasında yer alır. 

Sınav Kaygısı Nedir ?

Birçok öğrencinin yaşadığı, sınavdan başarısız olma korkusunu temel alan sınav kaygısı, bireylerin kendini yetersiz ve değersiz hissetmesine neden olabilir. Duygu, düşünce ve davranış örüntüsünde meydana gelen birtakım sapmalar; sınav kaygısının semptomları arasında yer alır. Sınav kaygısı, çarpık bilişsel şemaların öne çıktığı, düşüncelerin kontrolsüzce duygulara, duyguların davranışlara yansıdığı bir zincir şeklinde tanımlanabilir. Başarıyla ters orantılı olarak seyreden bu durum, yoğun endişe ve stres hali olarak nitelendirilir. Yoğun bir şekilde sınav kaygısı yaşayan öğrenci, sınavlardan iyi not alacağına inanmaz. Ne kadar çalışırsa çalışsın başarı için yeterli olmayacağını düşünür. Sınav öncesi ve sınav sırasında yoğun endişe ve korku duyar. Duygu ve düşünce noktasında gelişen bu semptomlar, davranışa yansır ve bedensel birtakım reaksiyonlar gözlenir. Öğrenilen bilgiyi kullanmayı engelleyen sınav kaygısı, birçok öğrenci tarafından deneyimlenen bir anksiyete türü olarak bilinir. Sınav kaygısı nelerdir sorusunun cevabı, uzmanlar tarafından açık ve net bir şekilde ifade edilir. Örneğin sınavlardan kötü not alacağını düşünmek ya da bildiklerini unutmaktan korkmak sınav kaygısı içerisinde değerlendirilebilecek semptomlardır. 

Sınav Kaygısı ile ilgili destek alabileceğiniz bazı uzmanlarımız
Emre AYDOĞAN
Uzman Psikolog
Emre AYDOĞAN
Online 45 dk 500
Muhammed ALBAYRAK
Psikolog
Muhammed ALBAYRAK
Online 45 dk 750
Yaren CANBOLAT
Psikolog
Yaren CANBOLAT
Online 50 dk 500
Ayşe ÖZKAN
Psikolog
Ayşe ÖZKAN
Online 45 dk 700
Yıldız İNANÇ
Psikolog
Yıldız İNANÇ
Online 50 dk 700
Mert BERBER
Uzman Klinik Psikolog
Mert BERBER
Online 45 dk 500
Serenay ONSEKIZ
Psikolojik Danışman
Serenay ONSEKIZ
Online 45 dk 550
Öznur YÜCEER
Uzman Klinik Psikolog
Öznur YÜCEER
Online 45 dk 500
Merve ÜÇOK
Psikolog
Merve ÜÇOK
Online 50 dk 1200
Seval PEKER SAYIT
Psikolog
Seval PEKER SAYIT
Online 40 dk 700

Sınav Kaygısı Nasıl Gerçekleşir ?

Sınav kaygısı, her öğrencinin başına gelebilecek anksiyete türlerinden biridir. Gerginlik ve yüksek seviyede heyecan şeklinde gözlenir ve öğrencilerin sahip olduğu bilgileri kullanma becerilerine zarar verir. Sınavlardan alacağı başarısız notları kişiliğiyle eşleştiren öğrenciler, zaman zaman kendilerini değersiz ve beceriksiz hissedebilir. Normal seviyedeki, harekete geçirici kaygıdan daha farklı olan ve işlev bozukluğuna yol açan semptomların gözlendiği sınav kaygısı, potansiyel olarak ezici bir güce sahiptir. Özgüveni zedeleyen ve öğrenciye başarısız olduğu düşüncesini yerleştiren bu durum, birtakım sebeplere bağlı olarak gelişebilir. Kısa süreli olabileceği gibi uzun bir süre boyunca devam edebilir ve uzun vadede birey üzerinde yıpratıcı bir etki bırakabilir. Sınav öncesi, sınav anı ve sınav sonrasını içine alarak bu süreçleri başarılı bir şekilde kontrol etme yetisini engelleyen yoğun kaygı, öğrencinin iyilik haline zarar verir. Zihinsel, bedensel ve ruhsal anlamda yıkıcı bir sonuç ortaya koyar. Hiçbir şey bilmediğini, bilse dahi sınav anında hepsini unutacağını, başarı elde edemeyeceğini düşünen öğrenci, otomatik düşünceler tarafından ele geçirilmiş durumdadır. Gerçeğin abartılarak aktarıldığı kaygı halinde, yaşanan karmaşa durumu farkındalık düzeyini düşürür ve bir nevi kendini gerçekleştiren kehanet gözlenir. 

Sınav Kaygısı Belirtileri Nelerdir ?

Sınav kaygısı her öğrencinin yaşayabileceği, yaygın bir anksiyete türüdür. Kontrol altında tutulmadığı sürece yıkıcı birtakım etkilere sebep olabilir. Sınav kaygısı yaşayan öğrencilerde öne çıkan birtakım semptomlar bulunur. Bu semptomlar şu şekildedir: 

Kendine yönelik eleştiri 

Felaket senaryoları kurma 

Özgüven eksikliği 

Dikkat ve konsantrasyon noktasında azalmalar 

Huzursuzluk 

Endişe 

Korku 

Öfkeli ve gergin olma 

El ve ayaklarda titreme 

Terleme 

Düzensiz soluk alıp verme 

Mide bulantısı 

Kalp çarpıntısı 

Sınav kaygısı yaşayan bireylerde duygu, düşünce ve davranış noktasında gözlenen belirtiler, yukarıdaki şekildedir. Her bireyin kaygı anında gösterdiği reaksiyon farklı olduğundan belirti noktasında da farklılıklar gözlenebilir. Bazı kişilerde tüm semptomlar aynı anda seyredebileceği gibi bazılarında yalnızca birkaç tanesi eşlik eder. Akademik başarıyı olumsuz etkileyen ve bireylerin sahip olduğu potansiyeli kullanmalarını engelleyen sınav kaygısı, erken dönem uyumsuz şemalarından olumsuz etkilenir. Öğrencilerin potansiyelinin farkına varabilmesi ve gerçekçi hedefler koyması, sınav kaygısıyla baş etmede etkin rol oynar. 

Sınav Kaygısı Nedenleri Nelerdir ?

Huzursuzluk, endişe, korku, değersizlik, ümitsizlik duygularını beraberinde getiren sınav kaygısı, öğrenilen bilginin kullanımını engeller. Öğrencilerin düşük notlar almasına sebep olan bu anksiyete türünün gelişimini etkileyen birtakım nedenler vardır. Sınav kaygısına ne sebep olur sorusunun cevabı bu bağlamda oldukça açıklayıcı olmaktadır. Sınav kaygısının başlıca sebepleri arasında yanlış ebeveyn tutumları yer alır. Çocuğunun başarılı olmasını isteyen ve koşullar ne olursa olsun bu şartın sağlanmasını bekleyen mükemmelliyetçi ebeveyn tutumları, sınav kaygısı gözlenme ihtimalini artırır. Sınav kaygısında etkili olan bir diğer etken ise gerçekçi olmayan hedeflerdir. Potansiyelinin üstünde bir başarı hedefleyen öğrenci, istediği sonuca ulaşamayacağına kendini inandırarak çaresizliği öğrenir ve anksiyete semptomlarını geliştirir. Sınav kaygısını tetikleyen diğer nedenler arasında yeterince ve düzeni çalışmamak, ders yükünün fazla olması, rekabetçi kişilik örüntüsü, yanlış ödüllendirme ve cezalandırma mekanizmaları yer alır. Herkesin yaşayabileceği kaygı halini şiddetli bir şekilde hissettiren sınav kaygısı, temelde bireylerin başarısını olumsuz etkiler. 

Sınav Kaygısı Kimlerde Görülür?

Sınav kaygısı kimlerde görülür sorusu araştırma sırasında en çok merak edilen hususların başında gelir. Sınava yeterince hazırlanmayan, baskıcı ve mükemmeliyetçi ebeveyn tutumlarına maruz kalan, düzenli çalışma prensiplerine sahip olmayan bireylerde sınav kaygısı görülebilir. Harekete geçirici etkiye sahip olan kaygı halinin aşırı şiddetli şekilde gözlenmesine neden olan kaygı hali, makul seviyeye indirilmediği takdirde başarıya zarar verir. 

Kişinin kendine inanması ve güvenmesi, sınav kaygısıyla baş etmede öne çıkan en önemli alternatif düşüncelerden biridir. Bireylerin sahip olduğu otomatik düşünceleri yeni ve makul olanlarıyla değiştirilmesini amaçlayan bir tedavi planı, kaygının giderilmesine yardımcı olur. 

Sınav Kaygısı Testi, Sınav Kaygısı Nasıl Önlenir ?

Sınav kaygısı, her öğrencinin yaşayabileceği temel bir problemdir. Bu durum içinde olan birçok öğrenci ve ebeveynin araştırmaları sınav kaygısı nasıl giderilir sorusu etrafında şekillenir. Sınav kaygısının giderilmesi için tercih edilen bireysel yöntemlerin yanı sıra profesyonel müdahaleler de başarılı bir sonuç elde etmek açısından önemlidir. Sınav kaygısıyla baş edebilmek için öğrencilerin düzenli bir çalışma planı oluşturmaları gerekir. Uyku, sosyal aktivite, ders çalışma saatleri orantılı bir şekilde belirlenerek düzenli bir yaşam stili oluşturulmalıdır. Beslenme alışkanlıklarına dikkat edilmesi, sınava aç karınla gidilmemesi de sınav kaygısıyla baş etmede fayda sağlayabilecek önemli müdahalelerdendir. Sınav anında yaşanan yoğun anksiyetenin önlenmesi için sınav kaygısı yaşayan öğrenciler ne yapmalı sorusunun cevabı araştırılır. Sınav anında yaşanan yoğun endişe haliyle başa çıkmak için sıklıkla sınav anında nefes egzersizleri yapılması önerilir. Kontrolün elinizde olduğunu ve endişenizi kontrol edebildiğiniz hissettiğiniz anda bilgilerinizi kullanabileceğinizi hatırlamanız kaygıyla başa çıkmada oldukça faydalı olacaktır. 

Sınav Kaygısı ve Tedavi Yöntemleri

Sınav kaygısı, birçok öğrencide gözlenebilecek yaygın bir anksiyete çeşididir. Öğrencilerin başarısını ketleyen bu ruh hali, alanında uzman ruh sağlığı profesyonelleri ile giderilebilir. SInav kaygısı yaşayan öğrenciler için kullanılan en başarılı tedavi yöntemleri arasında psikoterapiler gelir. Bilişsel davranışçı terapi (BDT), kaygı bozukluklarının tedavisinde en çok tercih edilen terapi ekollerinden biridir. Duygu, düşünce ve davranış örüntüsünde meydana gelen sapmaları saptayan ve onlara şefkatle yaklaşmayı öğreten BDT, sahip olunan olumsuz otomatik düşüncelerin revize edilmesine yardımcı olur. 

Sınav Kaygısı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Sınav Kaygısı Hakkında uzmanlarımıza sıkça sorulan sorulara buradan ulaşabilirsiniz.

Sınavdan çıkan kişiye ne denir?

Sınavdan çıkan kişiye sınavının nasıl geçtiğiyle alakalı sıkıştırıcı sorular sorulmamalıdır. Sınav ve konuları hakkında konuşulmamalı, kendi isteği haricinde konu hakkında konuşması için ısrar edilmemelidir.

Sınav kaygısı yaşayan öğrenciler ne yapmalı?

Sınav kaygısı yaşayan öğrenciler, uygun bir çalışma, yeme ve uyku planıyla düzenli yaşam alışkanlıkları kazanmalıdır. Profesyonel bir ruh sağlığı hizmeti almak isteyen bireyler, Psikolog Merkezi bünyesinde yer alan, alanında uzman psikologlardan online ya da yüz yüze terapi ve danışmanlık hizmeti talep edebilir.

Melike Şura ENTEZ
Uzman Psikolog
#sınav #kaygı #sınavkaygısı #endişe #anksiyete
Benzer Yazılar
Kaygı Bozukluğu İlişkileri Nasıl Etkiler?
#kaygı bozukluğu #anksiyete
25 Ekim, 2021
Kaygı bozuklukları farklı noktalarda ortaya çıkabilen, pek çok konuda yaşanabilecek olan bir rahatsızlıktır ve günlük yaşamdaki etkileri de yadsınamayacak kadar büyüktür. Bu nedenle de kaygı bozukluğunun açık şekilde ilişkileri de etkilediğini söylemek mümkündür. Arkadaşlar ile olan ilişkilerin, ail
#agorafobi #anksiyete
24 Ağustos, 2022
Agorafobi, bir yerde kapana kısılmış gibi hissetme durumunda duyulan yoğun korku hissetme durumudur. Agorafobi, ciddi anksiyete bozukluklarından birisidir. Agorafobisi olan kişiler günlük hayatlarında önemli sorunlar yaşarlar.
Anksiyete Nedir? Anksiyete Belirtileri Nelerdir?
#anksiyete
31 Ocak, 2022
Günlük hayatın rutininde zaman zaman yaşanabilecek durumlardan biri olan anksiyete, diğer adıyla kaygı bozukluğu, en yaygın psikolojik rahatsızlıklardan birisidir. Bilhassa hayatın beraberinde getirdiği, çoğu insanın yaşadığı maddi ve manevi sıkıntılar insanları endişeye sürükleyebilir. Bu noktada..
Sosyal Fobiyle Baş Etme Yolları
#kaygı #sosyal anksiyete
25 Ekim, 2021
Kalabalık bir gurup önünde konuşma yaptığınızı düşünün. Herkesin gözü üstünüzde. Yüzlerce kişi pür dikkat sizi dinliyor. Acaba hata yapacak mısınız? Herkes sizinle dalga geçecek mi? Avuç içleriniz terliyor, yanaklarınız kıpkırmızı oldu. Elleriniz o kadar çok titremeye başladı ki mikrofonu zor tut...
Sosyal Fobi
#anksiyete #sosyalfobi
25 Ekim, 2021
Bu psikiyatrik hastalığın, insanlarda görülme sıklığı %7 ile %12 arasında bir sayıdır. Ayrıca, sosyal fobi kadınlarda erkeklere nazaran çok daha sık görülmektedir. Sosyal fobinin başlangıç yaşı, sosyal fobi tipine göre değişkenlik göstermektedir. Fakat sosyal fobi insanlarda genelde ergenlik döne...
Kaygı Anında Ne Yapmalıyım?
#anksiyete #kaygılanmak
25 Ekim, 2021
Kaygı hayatımızın bir parçasıdır ancak hepimiz kaygı anında ne yapmalıyım sorusuna cevap ararız. Bu durumun asıl kaynağı kişilerin kaygı anında kontrolü kaybetmesidir. Bir kişi kontrolü kaybettiğini anladığı anda panik yapar. Panik haldeyken kontrolü sağlamak oldukça zordur. Bu durum ise daha fazla
Covid 19 Salgın Döneminde Kaygı Belirtileri
#covid19 #kaygı
25 Ekim, 2021
Covid 19 salgın döneminde kaygı belirtileri oldukça arttı. Bunun sebepleri arasında neyle mücadele ettiğimizi bilmememiz yatar. Belirsizlik kaygı vericidir. Diğer taraftan dünya üzerinde görülen en yaygın psikiyatrik bozukluklardan biri kaygı bozukluğudur. Durum böyleyken Covid 19 salgın döneminde..
Anksiyete Bozukluğu
#anksiyete #kaygı
25 Ekim, 2021
Anksiyete bozukluğu, günlük hayatta herkesin karşılaşabileceği bir durumdur. Bu rahatsızlık ise günlük yaşamı ciddi ölçüde etkileyebilen bir durum olduğu için kısa zamanda psikolojik destek alınması da büyük öneme sahiptir. İlişkileri, evlilikleri, iş yaşamını, sosyal aktiviteleri ve günlük yaşamı b
Kaygı Bozukluğu
#kaygı #anksiyete
21 Ekim, 2021
Anksiyete bozukluğu, günlük hayatta herkesin karşılaşabileceği bir durumdur. Bu rahatsızlık ise günlük yaşamı ciddi ölçüde etkileyebilen bir durum olduğu için kısa zamanda psikolojik destek alınması da büyük öneme sahiptir. İlişkileri, evlilikleri, iş yaşamını, sosyal aktiviteleri ve günlük yaşamı b
Panik Atak Nedir?
#anksiyete #korku
12 Ekim, 2021
Panik atak pek çok durumda kendini gösterebilen şiddetli bir korku atağı olarak nitelendirilebilir. Bu atak sırasında kişiler kalp krizine benzer bir kasılma ve acı hissederler. Fiziksel belirtiler ile kendini gösteren panik atak, bütün vücudun kasılmasına neden olabilen şiddetli bir ataktır ve b...
Kaygı Bozukluğu İlişkileri Nasıl Etkiler?
#kaygı bozukluğu #anksiyete
25 Ekim, 2021
Kaygı bozuklukları farklı noktalarda ortaya çıkabilen, pek çok konuda yaşanabilecek olan bir rahatsızlıktır ve günlük yaşamdaki etkileri de yadsınamayacak kadar büyüktür. Bu nedenle de kaygı bozukluğunun açık şekilde ilişkileri de etkilediğini söylemek mümkündür. Arkadaşlar ile olan ilişkilerin, ail
Agorafobi Nedir? Agorafobi Belirtileri Nelerdir?
#agorafobi #anksiyete
24 Ağustos, 2022
Agorafobi, bir yerde kapana kısılmış gibi hissetme durumunda duyulan yoğun korku hissetme durumudur. Agorafobi, ciddi anksiyete bozukluklarından birisidir. Agorafobisi olan kişiler günlük hayatlarında önemli sorunlar yaşarlar.
Anksiyete Nedir? Anksiyete Belirtileri Nelerdir?
#anksiyete
31 Ocak, 2022
Günlük hayatın rutininde zaman zaman yaşanabilecek durumlardan biri olan anksiyete, diğer adıyla kaygı bozukluğu, en yaygın psikolojik rahatsızlıklardan birisidir. Bilhassa hayatın beraberinde getirdiği, çoğu insanın yaşadığı maddi ve manevi sıkıntılar insanları endişeye sürükleyebilir. Bu noktada..
Sosyal Fobiyle Baş Etme Yolları
#kaygı #sosyal anksiyete
25 Ekim, 2021
Kalabalık bir gurup önünde konuşma yaptığınızı düşünün. Herkesin gözü üstünüzde. Yüzlerce kişi pür dikkat sizi dinliyor. Acaba hata yapacak mısınız? Herkes sizinle dalga geçecek mi? Avuç içleriniz terliyor, yanaklarınız kıpkırmızı oldu. Elleriniz o kadar çok titremeye başladı ki mikrofonu zor tut...
Sosyal Fobi
#anksiyete #sosyalfobi
25 Ekim, 2021
Bu psikiyatrik hastalığın, insanlarda görülme sıklığı %7 ile %12 arasında bir sayıdır. Ayrıca, sosyal fobi kadınlarda erkeklere nazaran çok daha sık görülmektedir. Sosyal fobinin başlangıç yaşı, sosyal fobi tipine göre değişkenlik göstermektedir. Fakat sosyal fobi insanlarda genelde ergenlik döne...
Kaygı Anında Ne Yapmalıyım?
#anksiyete #kaygılanmak
25 Ekim, 2021
Kaygı hayatımızın bir parçasıdır ancak hepimiz kaygı anında ne yapmalıyım sorusuna cevap ararız. Bu durumun asıl kaynağı kişilerin kaygı anında kontrolü kaybetmesidir. Bir kişi kontrolü kaybettiğini anladığı anda panik yapar. Panik haldeyken kontrolü sağlamak oldukça zordur. Bu durum ise daha fazla
Covid 19 Salgın Döneminde Kaygı Belirtileri
#covid19 #kaygı
25 Ekim, 2021
Covid 19 salgın döneminde kaygı belirtileri oldukça arttı. Bunun sebepleri arasında neyle mücadele ettiğimizi bilmememiz yatar. Belirsizlik kaygı vericidir. Diğer taraftan dünya üzerinde görülen en yaygın psikiyatrik bozukluklardan biri kaygı bozukluğudur. Durum böyleyken Covid 19 salgın döneminde..
Anksiyete Bozukluğu
#anksiyete #kaygı
25 Ekim, 2021
Anksiyete bozukluğu, günlük hayatta herkesin karşılaşabileceği bir durumdur. Bu rahatsızlık ise günlük yaşamı ciddi ölçüde etkileyebilen bir durum olduğu için kısa zamanda psikolojik destek alınması da büyük öneme sahiptir. İlişkileri, evlilikleri, iş yaşamını, sosyal aktiviteleri ve günlük yaşamı b
Kaygı Bozukluğu
#kaygı #anksiyete
21 Ekim, 2021
Anksiyete bozukluğu, günlük hayatta herkesin karşılaşabileceği bir durumdur. Bu rahatsızlık ise günlük yaşamı ciddi ölçüde etkileyebilen bir durum olduğu için kısa zamanda psikolojik destek alınması da büyük öneme sahiptir. İlişkileri, evlilikleri, iş yaşamını, sosyal aktiviteleri ve günlük yaşamı b
Panik Atak Nedir?
#anksiyete #korku
12 Ekim, 2021
Panik atak pek çok durumda kendini gösterebilen şiddetli bir korku atağı olarak nitelendirilebilir. Bu atak sırasında kişiler kalp krizine benzer bir kasılma ve acı hissederler. Fiziksel belirtiler ile kendini gösteren panik atak, bütün vücudun kasılmasına neden olabilen şiddetli bir ataktır ve b...